Проект

вноситься народними депутатами України Є. В. Балицьким (N 305), О. М. Сікорою (N 310), Л. Ф. Литвиновим (N 278), Ю. І. Боярським (N 273), С.М. Аверченком (N 163), С. Б. Брайком (N 232) 


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання у сфері мийних засобів

Цей Закон спрямований на регулювання відносин у сфері поводження з мийними засобами та приведення національного законодавства у відповідність з вимогами європейських стандартів щодо мийних засобів, що містять, фосфати та поверхнево-активні речовини для мийних засобів, з метою захисту здоров'я людини та забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

аніонні поверхнево-активні речовини - поверхнево активні речовини з утворенням поверхнево-активного аніона;

європейські стандарти у сфері мийних засобів - стандарти, що регламентуються відповідними директивами Європейського Союзу;

поверхнево-активна речовина - будь-яка органічна речовина та/або препарат, що використовуються у мийному засобі, мають поверхнево-активні властивості і складаються з однієї або більше гідрофільних груп та однієї або більше гідрофобних груп такого характеру та розміру, який може знизити рівень поверхневого натягу води, сформувати моношари, що розтікаються або адсорбуються на межі між водою і повітрям, емульсії та/або мікроемульсії, та/або міцели, а також адсорбувати на межі між водою і твердою поверхнею;

мийний засіб - будь-яка речовина або препарат, що містить мило та/або інші поверхнево-активні речовини, призначені для прання або очищення. Мийний засіб може бути у формі рідини, порошку, пасти, бруска, плитки, таблетки тощо;

фосфати - солі та ефіри фосфорних кислот, які використовуються у мийних засобах.

Стаття 2. Законодавство України у сфері поводження з мийними засобами

Законодавство України у сфері поводження з мийними засобами складається з цього Закону, інших нормативно-правових актів України, що регулюють відносини у цій сфері, а також відповідних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері поводження з мийними засобами

Основними принципами державної політики у сфері поводження з мийними засобами є:

пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони навколишнього природного у порівнянні з отриманням економічних переваг від застосування мийних засобів;

контроль за виробництвом, ввезенням на митну територію України та реалізацією мийних засобів;

загальнодоступність інформації про потенційні ризики від використання мийних засобів, що не відповідають європейським стандартам у цій сфері;

державна підтримка досліджень та наукових і практичних розробок у сфері мийних засобів.

Стаття 4. Суб'єкти регулювання

Положення цього Закону застосовуються на території України до юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність, пов'язану з поводженням (виробництвом, імпортом та розміщенням на ринку) із мийними засобами.

Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З МИЙНИМИ ЗАСОБАМИ

Стаття 5. Обмеження у сфері поводження із мийними засобами

З 1 січня 2013 року забороняється ввезення на територію України мийних засобів на основі фосфатів та/або поверхнево-активних речовин для мийних засобів, які не відповідають європейським стандартам.

З 1 січня 2013 року забороняється виробництво, використання та розповсюдження на території України мийних засобів з масовою часткою фосфатів більш як 8,5 відсотка маси мийного засобу.

З 1 січня 2014 року в Україні забороняється виробництво, використання та розповсюдження мийних засобів з масовою частковою аніонних поверхнево-активних речовин більш як 3,0 відсотка маси мийного засобу.

З 1 січня 2016 в Україні забороняється виробництво, використання та розповсюдження мийних засобів з масовою часткою фосфатів більш як 0,2 відсотка маси мийного засобу.

Стаття 6. Державний нагляд (контроль) у сфері поводження з мийними засобами

Державний нагляд (контроль) у сфері поводження з мийними засобами здійснюється центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та з питань охорони здоров'я.

Порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері поводження з мийними засобами визначається законодавством.

Система державного нагляду (контролю) має забезпечити захист здоров'я людини та охорону навколишнього природного середовища.

Здійснення екологічної та санітарно-епідеміологічної експертизи мийних засобів, що застосовуються в Україні є обов'язковим.

Стаття 7. Етикетування мийних засобів

Етикетування мийних засобів є обов'язковим.

Опис специфічних символів, їх використання та маркування мийних засобів здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Інформаційно-просвітницькі заходи щодо загроз, пов'язаних з використанням мийних засобів, що містять, фосфати та поверхнево-активні речовини для мийних засобів

Центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції здійснюють інформаційно-просвітницькі та інші заходи щодо загроз, пов'язаних з використанням мийних засобів, що містять, фосфати та поверхнево-активні речовини для мийних засобів, що не відповідають європейським стандартам у сфері мийних засобів.

Центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів забезпечує:

розроблення і впровадження системи просвітницьких заходів серед населення України щодо загроз, пов'язаних з використанням мийних засобів, що містять, фосфати та поверхнево-активні речовини;

надання інформації заінтересованим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, засобам масової інформації, суб'єктам господарської діяльності та громадянам України про негативний вплив мийних засобів, що містять, фосфати та поверхнево-активні речовини на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування беруть участь у здійснені просвітницьких та інформаційних заходів щодо загроз, пов'язаних з використанням мийних засобів, що містять, фосфати та поверхнево-активні речовини для мийних засобів, які не відповідають європейським стандартам у сфері мийних засобів.

Забороняється реклама мийних засобів, що містять, фосфати та поверхнево-активні речовини для мийних засобів, які не відповідають європейським стандартам у сфері мийних засобів.

Стаття 9. Фінансування заходів щодо обмеження діяльності, пов'язаної з поводженням із мийними засобами, що містять, фосфати та поверхнево-активні речовини для мийних засобів, які не відповідають європейським стандартам

Для фінансування заходів щодо обмеження ввезення, виробництва і реалізації на території України мийних засобів, що містять, фосфати та поверхнево-активні речовини для мийних засобів, що не відповідають європейським стандартам:

держава запроваджує екологічний збір для виробників, імпортерів, торговельних мереж та суб'єктів роздрібної торгівлі, які ввозять, виробляють і реалізують на території України мийні засоби, що містять, фосфати та/або поверхнево-активні речовини для мийних засобів;

можуть залучатися кошти фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільні внески підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань, а також кошти Державного бюджету України.

Стаття 10. Стимулювання заходів щодо впровадження мийних засобів

З метою стимулювання впровадження найбільш ефективних розробок у сфері мийних засобів на основі європейських стандартів, держава запроваджує відповідні механізми економічного регулювання:

пільгову систему кредитування;

надання податкових пільг по зменшенню податків.

Стаття 11. Обмеження в наданні державної підтримки виробництва мийних засобів

Державна підтримка не може надаватися суб'єктам господарювання, які здійснюють виробництво, мийних засобів, якщо:

вони є нерезидентами України;

якість їх продукції поступається європейським стандартам у сфері мийних засобів;

подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки.

Стаття 12. Наукове забезпечення виробництва мийних засобів

Наукове забезпечення впровадження найбільш ефективних розробок на основі європейських стандартів у сфері мийних засобів здійснюють Національна академія наук України, науково-дослідні та інші наукові установи і навчальні заклади відповідно до законодавства.

Стаття 13

Знешкодження, перероблення та утилізація нереалізованої продукції мийних засобів, що містять фосфати та поверхнево-активні речовини для мийних засобів, і які не відповідають вимогам цього закону, здійснюються за рахунок власників, виробників та імпортерів зазначених товарів відповідно до законодавства

Розділ III
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 14. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері поводження із мийними засобами

Порушення законодавства у сфері поводження із мийними засобами тягне за собою цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Відповідальність несуть особи, які винні у:

недотриманні вимог статті 5 цього Закону;

приховуванні або надання недостовірної інформації, щодо вмісту фосфатів у мийних засобах;

недотриманні або порушенні вимог регламентів, санітарних норм і правил виробництва, використання, транспортування, зберігання, реалізації мийних засобів;

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль.

Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види порушень законодавства у сфері поводження із мийними засобами.

Стаття 15. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з мийними засобами, та поверхнево-активних речовин для мийних засобів

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері мийних засобів, та поверхнево-активних речовин для мийних засобів, шляхом:

гармонізації законодавства України у сфері мийних засобів, та поверхнево-активних речовин для мийних засобів з міжнародним законодавством;

обміну досвідом та інформацією у сфері мийних засобів, та поверхнево-активних речовин для мийних засобів;

сприяння залученню міжнародної технічної і науково-консультативної допомоги та інвестицій для впровадження найбільш ефективних розробок у цій сфері.

Україна залишає за собою право тимчасової заборони на продаж мийного засобу на своїй території, якщо матиме законні підстави вважати, що певний мийний засіб, хоча й відповідає європейським стандартам у сфері мийних засобів, однак, становить ризик для безпеки або здоров'я людей або тварин, або ризик для навколишнього середовища.

Стаття 16. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України проект Концепції Загальнодержавної програми про підтримку найбільш ефективних розробок у сфері мийних засобів та їх впровадження;

привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити гармонізацію розроблюваних національних стандартів у сфері мийних засобів з відповідними європейськими стандартами;

забезпечити гармонізацію стандартів маркування у сфері мийних засобів з відповідними європейськими стандартами.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК