Проект

вносять народні депутати України Мирний О. Б., Мірошниченко І. М.


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про міський електричний транспорт" щодо запровадження цілодобового перевезення пасажирів Київським метрополітеном

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести такі зміни до статті 5 Закону України "Про міський електричний транспорт" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст. 548):

1. Назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Маршрути (лінії) перевезень та розклад руху міського електричного транспорту"

2. Після частини 5 доповнити статтю новою частиною 6 наступного змісту:

"6. Перевезення пасажирів метрополітеном столиці України - міста Києва здійснюється цілодобово згідно з графіком, затвердженим перевізником за погодженням із замовником транспортних послуг."

3. Частини 6 - 7 вважати, відповідно, частинами 7 - 8.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Київській міській державній адміністрації та Київській міській раді протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативні та розпорядчі акти у його відповідність.

 

Голова Верховної Ради України