Проект

вносять народні депутати України Мирний О. Б., Мірошниченко І. М.


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про виконання рішень судів з питань соціального захисту громадян в Україні

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з виконанням рішень судів з питань соціального захисту ветеранів війни, дітей війни та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:

рішення суду з питань соціального захисту населення - таке, що набрало законної сили, рішення суду України будь-якої інстанції у справі за позовом до органів праці та соціального захисту населення та/або органів Пенсійного фонду України з питань соціального захисту ветеранів війни, дітей війни, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

сума боргу за рішенням суду - сума пенсії та/або інших соціальних виплат, розрахована органами праці та соціального захисту населення та/або органами Пенсійного фонду України на виконання рішення суду з питань соціального захисту населення, але не виплачена через відсутність фінансування;

сума виплати за рішенням суду - сума пенсії та/або інших соціальних виплат, виплачена особі на виконання рішення суду з питань соціального захисту населення.

Терміни "ветеран війни", "дитина війни", "особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи" вживаються у значеннях, визначених у законах України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний захист дітей війни", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Терміни "мінімальна пенсія за віком", "прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність", "мінімальна заробітна плата" вживаються у значеннях, визначених у законах України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про прожитковий мінімум", "Про оплату праці".

Стаття 2. Мета та основні завдання Закону

Закон спрямований на забезпечення конституційного права громадян на соціальний захист шляхом гарантування повного виконання всіх судових рішень з питань соціального захисту населення.

Розділ II
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 3. Порядок виконання рішень судів з питань соціального захисту населення

Виконання рішень судів з питань соціального захисту населення здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", з урахуванням положень, визначених Законом України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" та цим Законом.

Стаття 4. Розмір суми виплати за рішенням суду

Сума виплати за рішенням суду не може бути нижчою за суму, розраховану в порядку, встановленому статтею 5 цього Закону.

На відносини, пов'язані з виконанням рішень судів з питань соціального захисту населення, не поширюються положення статті 5 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Стаття 5. Розрахунок суми виплати за рішенням суду

Розрахунок суми виплати за рішенням суду здійснюється органами праці та соціального захисту населення та/або органами Пенсійного фонду України в межах їх компетенції.

Сума виплати за рішенням суду обчислюється за формулою:

Св = (Сб х Вп) / Вр, де:

Св - сума виплати за рішенням суду;

Сб - сума боргу за рішенням суду;

Вп - величина поточна - розмір мінімальної пенсії за віком, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, мінімальної заробітної плати, які діють на момент здійснення органами праці та соціального захисту населення та/або органами Пенсійного фонду України виплати на виконання рішення суду з питань соціального захисту населення;

Вр - величина розрахункова - розмір мінімальної пенсії за віком, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, мінімальної заробітної плати, які застосовувалися при розрахунку суми боргу за рішенням суду.

Для розрахунку величини поточної (Вп) та величини розрахункової (Вр) береться один і той самий вид показника (розмір мінімальної пенсії за віком, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, мінімальної заробітної плати), а саме той, який застосовувався при розрахунку суми боргу за рішенням суду.

У разі здійснення органами праці та соціального захисту населення та/або органами Пенсійного фонду України виплати на виконання рішення суду з питань соціального захисту населення частинами, розрахунок кожної такої частини суми виплати проводиться окремо в порядку, встановленому частиною другою цієї статті.

Стаття 6. Порядок здійснення виплати на виконання рішення суду з питань соціального захисту населення

Здійснення виплати на виконання рішення суду з питань соціального захисту населення проводиться органами праці та соціального захисту населення та/або органами Пенсійного фонду України в межах їх компетенції в порядку, визначеному для виплати пенсій та/або здійснення інших соціальних виплат.

Стаття 7. Здійснення виплати за рішенням суду після смерті особи, на користь якої було винесено рішення з питань соціального захисту населення

Право на суму боргу за рішенням суду, що належала особі, на користь якої було винесено рішення суду з питань соціального захисту населення, та залишилася недоотриманою у зв'язку з її смертю, переходить до членів сім'ї такої особи, які проживали разом з нею на день її смерті у тому числі до непрацездатних членів сім'ї, зазначених у частині другій статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", які знаходилися на її утриманні незалежно від того, проживали вони разом з померлою особою чи не проживали. Сума виплати у такому випадку розраховується в порядку, визначеному статтею 5 цього Закону.

Для отримання права на суму боргу за рішенням суду, яка належала особі, на користь якої було винесено рішення суду з питань соціального захисту населення, члени сім'ї такої особи, зазначені в частині першій цієї статті, повинні звернутися до органу праці та соціального захисту населення та/або органу Пенсійного фонду України, на обліку в якому перебувала померла особа, протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

У разі звернення кількох членів сім'ї, зазначених в частині першій цієї статті, належна їм сума боргу за рішенням суду ділиться між ними порівну.

У разі відсутності членів сім'ї, зазначених у частині першій цієї статті, або у разі незвернення ними для отримання права на суму боргу за рішенням суду в установлений цією статтею строк, сума боргу за рішенням суду входить до складу спадщини особи, на користь якої було винесено рішення суду з питань соціального захисту населення.

Сума виплати за рішенням суду, що належала особі, на користь якої було винесено рішення суду з питань соціального захисту населення, та залишилася недоотриманою у зв'язку із смертю такої особи, входить до складу недоотриманої пенсії та виплачується в порядку, встановленому статтею 52 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Розділ III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України