Проект

вноситься народними депутатами України Денісовою Л. Л. (посвідчення N 108), Павловським А. М. (посвідчення N 114), Хмілем М. М. (посвідчення N 339)


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту громадян, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11 зі змінами та доповненнями):

1) у частині першій статті 4:

абзац сьомий пункту 1 після слів "допомогу по тимчасовій непрацездатності" доповнити словами "допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами";

пункт 13 доповнити словами "а також особи, які перебувають у відпустці та отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами";

2) абзац другий пункту 1 частини першої статті 7 після слів "допомоги по тимчасовій непрацездатності" доповнити словами "допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами".

2. Абзац другий частини першої статті 7 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71 зі змінами та доповненнями) викласти в такій редакції:

"Період перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску".

3. Пункт 13 статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376 зі змінами та доповненнями) доповнити словами "а також особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України