Проект

вноситься Кабінетом Міністрів України
М. АЗАРОВ
"__" 2013 р.


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заборону фінансових пірамід в Україні

Стаття 1. В Україні забороняється умисне створення умов для фінансової піраміди, пропонування участі у ній або залучення (отримання) фінансових активів за допомогою фінансової піраміди.

Стаття 2. Фінансовою пірамідою є будь-які операції з фінансовими активами (кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів), які здійснюються фізичними або юридичними особами з метою набуття або можливості набуття вигоди для себе чи інших осіб за рахунок перерозподілу активів інших осіб, зокрема без провадження фактичної господарської діяльності.

До фінансової піраміди не належать операції з фінансовими активами, що здійснюються фінансовими установами під час надання ними фінансових послуг, визначених статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" або законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

у примітці до статті 185:

у пункті 3 цифри "185 - 191" замінити цифрами "185 - 190, 191";

у пункті 4 цифри "189 - 191" замінити цифрами "189, 190, 191";

доповнити Кодекс статтею 1901 такого змісту:

"Стаття 1901. Фінансова піраміда

1. Умисне створення умов для фінансової піраміди, пропонування участі у ній або залучення (отримання) фінансових активів за допомогою фінансової піраміди -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах або шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, систем електронних платежів, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.

Примітка. Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі у разі, коли сума операцій з фінансовими активами у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі - у разі, коли сума операцій з фінансовими активами у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.";

2) частину першу статті 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197; 2010 р., N 34, ст. 486; 2012 р., N 39, ст. 463, із змінами, внесеними Законом України від 6 листопада 2012 року N 5481-VI) доповнити абзацом такого змісту:

"розповсюджувати рекламу щодо фінансових пірамід.";

3) пункт 7 частини третьої статті 19 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) після слів "пірамідальних схем" доповнити словом "продажу", а після слів "яка надається" - словом "переважно".

 

Голова Верховної Ради України