Проект

вноситься народним депутатом України Колесніченком В. В. (посвідчення N445) 


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заборону спрямованої на дітей пропаганди одностатевих сексуальних стосунків

Даний закон має на меті забезпечення захисту дітей від пропаганди одностатевих сексуальних стосунків як фактору, який негативно впливає на їх фізичний, психічний, духовний, моральний та інтелектуальний розвиток.

Стаття 1. Загальні поняття

Пропаганда одностатевих сексуальних стосунків - це умисна діяльність, яка має на меті та (чи) виражається в поширенні будь-якої позитивної інформації про одностатеві сексуальні стосунки, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини, в тому числі, сформувати у неї хибні уявлення про соціальну рівноцінність традиційних і нетрадиційних шлюбних відносин, а в майбутньому вплинути на її вибір сексуальної орієнтації;

дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Стаття 2. Завдання Закону

Основними завданнями цього закону є:

забезпечення реалізації прав та свобод дитини;

охорона інституту дитинства;

захист дітей від пропаганди одностатевих сексуальних стосунків;

створення належних умов для здорового морального, духовного та психологічного розвитку дитини;

формування у молодого покоління усталеного уявлення про інститут сім'ї із союзу чоловіка і жінки;

подолання демографічної кризи.

Стаття 3. Непорушність конституційних прав на свободу думки і слова та мирних зібрань

1. Даний закон не спрямований на обмеження чи звуження прав осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації, а зосереджений на захисті дітей від пропаганди одностатевих сексуальних стосунків.

2. Жодне з положень цього закону не може трактуватися як таке, що обмежує конституційні права та свободи людини і громадянина на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів та переконань, об'єднання в політичні партії та громадські організації, проведення мирних зібрань в порядку встановленому законодавством України.

Стаття 4. Недоторканість приватного життя

1. Даний закон не регулює суспільні відносини в сфері приватного життя.

2. Кожен має право на повагу до його приватного, особистого і сімейного життя.

3. Ніхто не може зазнавати втручання в його приватне, особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених законодавством України.

Стаття 5. Форми пропаганди одностатевих сексуальних стосунків

1. Пропаганда одностатевих сексуальних стосунків, яка спрямована на дитину, може проявлятися у наступних формах:

- проведення мітингів, парадів, акцій, пікетів, демонстрацій та інших масових зібрань, що має на меті та/чи виражається в поширенні будь-якої позитивної інформації про одностатеві сексуальні стосунки, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини;

- проведення навчальних уроків, тематичних бесід, інтерактивних ігор, виховних годин, факультативів, інших заходів освітнього, виховного і розвиваючого характеру на тему одностатевих сексуальних стосунків чи донесення до дитини, як, окремо, так і в межах учбових заходів, інформаційного повідомлення про одностатеві сексуальні стосунки;

- поширення в засобах масової інформації позитивної інформації про позитивний характер одностатевих сексуальних стосунків чи закликів в будь-якій формі до образу життя осіб, які ведуть одностатеві сексуальні стосунки, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини;

- поширення у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах позитивної інформації у будь-якій формі про гомосексуалізм чи закликів до гомосексуального образу життя, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини.

2. Не є пропагандою одностатевих сексуальних стосунків - популяризація ідей толерантності.

Стаття 5. Види пропаганди одностатевих сексуальних стосунків

1. Пропаганда одностатевих сексуальних стосунків, яка спрямована на дитину, може бути публічна та непублічна.

2. Публічна пропаганда одностатевих сексуальних стосунків - це відкрита діяльність, яка має на меті та/чи виражається в поширенні будь-якої позитивної інформації про одностатеві сексуальні стосунки, в публічній демонстрації образу життя осіб, які ведуть одностатеві сексуальні стосунки, їх сексуальної орієнтації та поведінки, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини.

3. Непублічна пропаганда одностатевих сексуальних стосунків - це прихована (таємна) діяльність, яка має на меті та/чи виражається в поширенні будь-якої позитивної інформації про одностатеві сексуальні стосунки, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини.

Стаття 6. Заборона пропаганди одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я дитини

На території України заборонена, спрямована на дитину, пропаганда одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини у всіх сферах суспільного життя, включаючи освіту, культуру, телебачення, радіомовлення, ЗМІ.

Стаття 7. Заборона пропаганди одностатевих сексуальних стосунків в сфері освіти

У сфері виховання та освіти заборонена, спрямована на дитину, пропаганда одностатевих сексуальних стосунків, в тому числі, шляхом використання та/чи розповсюдження інформативної чи учбової літератури, показу відео- чи аудіофільмів, проведення навчальних уроків, інтерактивних ігор, інших заходів.

Стаття 8. Заборона пропаганди одностатевих сексуальних стосунків в ЗМІ

У засобах масової інформації заборонена, спрямована на дитину, пропаганда одностатевих сексуальних стосунків шляхом популяризації у виступах, програмах, статтях одностатевих сексуальних стосунків та образу життя осіб, які одностатеві сексуальні стосунки.

Стаття 9. Відповідальність за спрямовану на дитину пропаганду одностатевих сексуальних стосунків

Спрямована на дитину, пропаганда фізичними та юридичними особами одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральному та духовному розвитку дитини тягне за собою встановлену законодавством України адміністративну та кримінальну відповідальність.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

I. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

II. Верховній Раді України внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. До Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до N51, ст. 1122) додати нову статтю 1733 такого змісту:

"Стаття 1801. Пропаганда одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини

1. Спрямована на дитину, пропаганда одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я моральний та духовний розвиток дитини, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян та накладення штрафу на юридичних осіб від ста до п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

2. Спрямована на дитину, публічна пропаганда одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини, яка виражається в публічній демонстрації образу життя осіб, які ведуть одностатеві сексуальні стосунки, їх орієнтації та поведінки, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

3. Спрямована на дитину, пропаганда одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини, службовою чи посадовою особою, а також її сприяння, -

тягне за собою накладення штрафу від тисячі до однієї тисячі п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян";

2. до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131) додати нову статтю 1502 такого змісту:

"Стаття 1502. Пропаганда одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини

1. Вчинення повторно протягом року умисних дій, які мають на меті, спрямовану на дитину, пропаганду одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток, моральний та духовний розвиток дитини, -

тягне за собою накладання арешту строком до трьох років або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

2. Вчинення повторно протягом року умисних дій, які мають на меті, спрямовану на дитину, пропаганду одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини, службовою чи посадовою особою, а також їх сприяння, -

тягне за собою накладання арешту строком до чотирьох років або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.".

3. до Закону України "Про захист суспільної моралі" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст. 192) (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1819-VI від 20.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст. 105):

1) у абзаці 9 статті 1 у визначенні поняття "продукція сексуального характеру" після слів "електронних засобів масової інформації," додати слова "продукція, яка демонструє одностатеві сексуальні стосунки,";

4. До Закону України "Про охорону дитинства" додати нову статтю 321 такого змісту:

"Держава через уповноважені органи вживає необхідних заходів, спрямованих на захист дітей від пропаганди одностатевих сексуальних стосунків.".

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК