Проект

вноситься народним депутатом України Плохим І. І. (р/к N 108) 


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про гарантії державного пенсійного забезпечення сільського населення

Цей закон встановлює гарантії державного пенсійного забезпечення сільського населення у частині встановлення права на пенсію за віком

Стаття 1. Визначення термінів

1) сільське населення - громадяни України, які на момент призначення пенсії за віком та упродовж останніх 10 років проживали у сільській місцевості або упродовж 40 і більше років (у сукупності) проживали у сільській місцевості:

2) сільська місцевість - території, що знаходяться за межами міст і є переважно зонами сільськогосподарського виробництва та сільської забудови.

Стаття 2. Особливості призначення пенсії за віком сільському населенню

Серед сільського населення право на пенсію за віком мають:

чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років;

жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Текст статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 25, ст. 342) викласти в такій редакції:

"1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років, крім випадків, передбачених статтею 2 Закону України "Про гарантії державного пенсійного забезпечення сільського населення".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України