Проект

вноситься народними депутатами України - членами Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Хомутинніком В. Ю. (N 90), Святашем Д. В. (N 121), Гєллєром Є. Б. (N 76), Пінчуком А. П. (N 498) 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне мито

Цим Законом встановлюється розмір та механізм справляння державного мита.

Стаття 1. Поняття державного мита

1. Державне мито - це плата за дії (послуги) уповноважених законом на те органів, що справляється на всій території України за вчинення дій та видачу документів, що мають юридичне значення.

Стаття 2. Платники державного мита

1. Платниками державного мита є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до уповноважених органів за вчиненням в їх інтересах окремих дій та видачу документів, що мають юридичне значення.

Стаття 3. Об'єкти справляння державного мита

1. Державне мито справляється:

1) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

2) за державну реєстрацію актів цивільного стану, повторну видачу громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та свідоцтв у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану;

3) за видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка); за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії;

4) за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України;

5) за реєстрацію місця проживання;

6) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно;

7) за операції з емісії цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів;

8) за реєстрацію деривативів;

9) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;

10) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;

11) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин;

12) за видачу дозволів на право полювання та рибальства.

Стаття 4. Розміри ставок державного мита

1. Ставки державного мита встановлюються у таких розмірах:

Найменування документів та дій, за які справляється державне мито

Розміри ставок

1. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад:

 

1) за посвідчення договорів відчуження об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження

1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

2) за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств

0,1 відсотка вартості майна, що викуповується

3) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму

іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму

4) за посвідчення договорів застави

0,01 відсотка предмета застави, але не менше 5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

5) за посвідчення договорів оренди (суборенди, фінансового лізингу) об'єктів нерухомості (в тому числі оренди житла з викупом), транспортних засобів

0,01 відсотка суми договору, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

6) за посвідчення договорів оренди (суборенди) земельних ділянок

0,01 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України

У разі відсутності грошової оцінки земель - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

 

7) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

8) за посвідчення іпотечних договорів, а також за посвідчення договорів відступлення права вимоги за іпотечними договорами

0,01 відсотка вартості предмета іпотеки, зазначеної в іпотечному договорі

9) за посвідчення установчих (засновницьких) договорів, інших установчих документів юридичної особи, договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

10) за посвідчення заповітів

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

11) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

іншим громадянам

0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

12) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

іншим громадянам

0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

13) за посвідчення загальних доручень на право користування майном, включаючи транспортні засоби

мито визначається за ставками, передбаченими відповідно підпунктами "11)" або "12)" цього пункту

14) за посвідчення інших доручень

0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

15) за вжиття заходів до охорони спадкового майна

2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

16) за видачу свідоцтва про право на спадщину

2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

17) за видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

18) за засвідчення вірності копій документів та витягів з них

0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (за сторінку)

19) за засвідчення справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача

0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (за кожний документ)

20) за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу

0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (за сторінку)

21) за вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

22) за вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків

0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

23) за вчинення морського протесту

0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

24) за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

25) за передачу заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам і вчинення інших нотаріальних дій

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

За нотаріальні дії, що вчиняються за межами приміщення державної нотаріальної контори чи приміщення, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, або приміщення органу місцевого самоврядування за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення таких дій)

2. За реєстрацію актів цивільного стану:

 

1) за реєстрацію шлюбу

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

2) за реєстрацію розірвання шлюбу:

 

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

3) за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

4) за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

5) за видачу свідоцтва у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів про реєстрацію актів цивільного стану

0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

6) за повторну видачу свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

3. За видачу паспортних документів:

 

1) за видачу паспорта громадянина України:

 

у разі обміну чинного паспорта

0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

в інших випадках

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

2) за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта:

 

на території України

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за межами України

за тарифом консульського збору України

3) за перереєстрацію загальногромадянського закордонного паспорта

2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

4. За видачу документів щодо виїзду за кордон і в'їзду іноземних громадян в Україну:

 

1) за видачу посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон або продовження строку дії посвідчення

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

2) за оформлення іноземним громадянам та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через територію України

у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України;

3) за внесення будь-яких змін до виданих раніше документів, зазначених у підпунктах "2)" пункту третього і підпункті "1)" цього пункту (крім продовження строку їх дії)

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

4) за видачу документів громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну

0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

5) за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства:

 

на постійне проживання

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

на тимчасове проживання

2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

6) за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства)

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

7) за видачу документів громадянам України, які проживають у прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України у спрощеному порядку

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

8) за видачу іноземним громадянам і особам без громадянства посвідки на проживання замість загубленої

у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів

9) за подання заяв про прийняття у громадянство України

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

10) за подання заяв про вихід з громадянства України

6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

11) за видачу замість загублених паспортів або документів, які їх замінюють, на право виїзду за кордон або документів про запрошення в Україну

у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів

12) за дострокове (до десяти робочих днів) оформлення документів, передбачених підпунктами "2)" і "3)" пункту третього та підпункті "4)" цього пункту, за заявами громадян

ставки державного мита за вчинення відповідних дій збільшуються на 100 відсотків

13) за видачу громадянам України паспортів для виїзду за кордон, документів, які їх замінюють, а також за продовження строку дії цих документів учасникам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, інших бойових операцій щодо захисту СРСР і Української РСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та колишнім партизанам

ставки державного мита за відповідні дії знижуються на 50 відсотків.

5. За реєстрацію місця проживання

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

6. За державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

 

1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно

7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

2) за державну реєстрацію речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

7. За операції з цінними паперами:

 

1) за реєстрацію випуску цінних паперів, крім облігацій державних і місцевих позик

0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

2) за реєстрацію деривативів

50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

3) за видачу приватизаційних паперів

0,2 відсотка номінального значення приватизаційних паперів

4) за придбання вексельних бланків

0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк

8. За операції, що здійснюються на товарних біржах з продажу об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України

1 відсоток фактичної вартості укладеної угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну укладену угоду

9. За проведення прилюдних торгів (аукціонів, тендерів) об'єктами нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України

1 відсоток фактичної вартості реалізованих об'єктів нерухомого майна, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний реалізований об'єкт

10. За видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності:

 

1) за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок:

 

для фізичних (юридичних) осіб, які постійно проживають (знаходяться) в Україні

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України

100 доларів США

2) за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України

200 доларів США;

3) за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України

100 доларів США

4) за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України

200 доларів США

5) за реєстрацію права на сорт

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

6) за видачу примусової ліцензії на право використання сорту

3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

11. За видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок

0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

За консульські дії, які провадяться за кордоном і на території України

за тарифами консульських зборів України

 

Стаття 5. Пільги щодо сплати державного мита

1. Від сплати державного мита звільняються:

1) громадяни - за видачу або засвідчення вірності копій документів, необхідних для призначення та одержання державних допомоги і пенсій, а також у справах опіки та усиновлення (удочеріння);

2) громадяни - за реєстрацію народження, смерті, усиновлення (удочеріння) та встановлення батьківства, за видачу їм свідоцтв про зміну, доповнення й виправлення записів актів про народження у випадках встановлення батьківства, усиновлення (удочеріння), а також у зв'язку з помилками, допущеними при реєстрації актів цивільного стану органами реєстрації;

3) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;

4) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:

на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;

на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;

на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;

на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;

на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;

на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства;

5) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину;

6) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

7) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

8) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

9) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II груп;

10) громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни земельних ділянок;

11) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка;

12) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;

13) громадяни України - за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;

14) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують функції почесних консулів України;

15) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон;

16) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;

17) всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів,їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - за вчинення всіх нотаріальних дій;

18) органи державної влади та місцевого самоврядування за вчинення дій чи отримання документів, що мають юридичне значення, згідно з повноваженнями, визначеними законом.

Стаття 6. Порядок сплати державного мита

1. Державне мито сплачується у готівковій або безготівковій формі через установи банків чи відділення зв'язку.

2. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які відповідно постійно проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане в підпункті 10 частини першої статті 4 державне мито у доларах США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено міжнародними угодами з Україною.

3. За вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами, а також виконкомами сільських, селищних та міських рад державне мито сплачується до вчинення нотаріальних дій, а за видачу дублікатів документів, що є в справах нотаріальних контор, копій документів, - при їх видачі.

Державне мито по угодах, за якими одна сторона звільняється від сплати державного мита, сплачується повністю другою стороною (якщо вона також не звільнена від сплати мита).

4. За державну реєстрацію актів цивільного стану державне мито сплачується до подання заяви про реєстрацію актів цивільного стану, а за видачу повторних свідоцтв - при їх видачі.

5. За видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України державне мито сплачується до подання заяви до відповідного органу.

6. За реєстрацію місця проживання, видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок державне мито сплачується при видачі відповідного документа.

7. При проведенні операцій з цінними паперами підприємства і організації, які виявили бажання здійснити емісію (випуск) таких паперів, сплачують державне мито за операції з цінними паперами перед реєстрацією проспекту емісії цінних паперів виходячи з номінальної вартості запланованого обсягу емісії, вказаного в проспекті.

Якщо фактична номінальна вартість емісії за звітом про наслідки випуску цінних паперів, що подається до фінансового органу, перевищує номінальну вартість запланованого обсягу емісії, то до реєстрації випуску цінних паперів доплачується різниця між сумою державного мита, сплаченого виходячи з фактичної номінальної вартості емісії.

8. За видачу приватизаційних паперів державне мито сплачується при їх видачі.

9. За проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) державне мито сплачується протягом 15 днів з дня проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру).

10. Платіжні доручення на безготівкове перерахування державного мита, квитанції банку про сплату державного мита додаються до примірників посвідчених угод, до заяв актів цивільного стану та інших відповідних матеріалів про видачу документів, а також до документів реєстрації укладених на біржах угод.

У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказується сума внесеного державного мита, дата і номер банківського документа.

11. У випадках, коли платники звільняються від сплати державного мита, про це робиться відмітка на відповідних документах (в реєстрах, книгах тощо) з посиланням на норми цього Закону про звільнення від сплати державного мита.

Стаття 7. Повернення державного мита

1. Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках:

1) внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено законодавством;

2) відмови у вчиненні дій, зазначених у статті 3 цього Закону.

2. У разі виникнення обставин, визначених у пункті 1 цієї статті, платник державного мита подає заяву до відповідного органу, який справляє мито, на повернення сплаченого державного мита у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника в установі банку; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника рахунку в банку.

3. Повернення державного мита провадиться за умови, якщо заяву подано до відповідного органу, який справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.

4. Відповідний орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником державного мита заяви готує висновок про повернення відповідних сум державного мита з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові Державної казначейської служби України.

5. На підставі отриманого висновку орган Державної казначейської служби протягом п'яти робочих днів здійснює повернення відповідних сум державного мита платникам державного мита у порядку, встановленому Державною казначейською службою України.

6. Відповідний орган, який справляє мито, несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі Державній казначейській службі України для виконання висновку про повернення відповідних сум державного мита з відповідного бюджету.

Стаття 8. Зарахування державного мита до бюджету

1. Державне мито сплачується за місцем вчинення дій та оформлення документів і зараховується до Державного бюджету України або бюджету місцевого самоврядування.

2. До Державного бюджету України зараховується державне мито, яке справляється за:

а) державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

б) придбання вексельних бланків;

в) дії, пов'язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності;

г) дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин;

д) дії, передбачені підпунктами "2)" і "3)" пункту 3, підпунктами "1)" - "3)", "7)", "11)" - "13)" пункту 4 статті 4, в частині, що стосується загальногромадянських закордонних паспортів.

3. До бюджету місцевого самоврядування зараховується державне мито, яке справляється за всі інші дії, крім тих які зазначені у пункті 2 цієї статті.

Стаття 9. Здійснення контролю за сплатою державного мита

1. Державна фінансова інспекція України, її територіальні органи та органи державної податкової служби проводять перевірки щодо правильності справляння державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до бюджету в усіх уповноважених органах, що його справляють.

Стаття 10. Відповідальність за порушення норм цього закону

1. Платники державного мита несуть відповідно до цього Закону відповідальність за правильність його справляння, а також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету.

2. Суми державного мита, не сплачені чи сплачені в неповному обсязі громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами (у тому числі іноземними) та фізичними особами - підприємцями, за вчинення в їх інтересах дій і видачу їм документів, стягуються з них органами, на які покладено справляння державного мита.

3. У разі несвоєчасної або неповної сплати (перерахування) суми державного мита платник державного мита притягується до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 10 відсотків суми державного мита, що підлягає сплаті до бюджету.

Суми штрафів зараховуються до бюджетів, до яких згідно із законом зараховується державне мито.

Стаття 11. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Пункт другий статті 29 Закону України від 1 липня 2004 N 1952-IV "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст. 553) виключити;

3. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., N 13, ст. 113).

 

Голова Верховної Ради України 

В. ЛИТВИН