ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

03.07.2012 р.

N 2а-8974/12/2670


Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: головуючого - судді Шулежка В. П., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Київської міської державної адміністрації до ОСОБА_1, мешканців - співвласників ОСББ по АДРЕСА_1 в особі ОСОБА_2, комуністичної партії України першого секретаря І. Шаповал, ОСОБА_10 (за участю третьої особи - ГУ МВС України в місті Києві) про обмеження права на мирні зібрання, встановив:

Київська міська державна адміністрація звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до ОСОБА_1, мешканців - співвласників ОСББ по АДРЕСА_1 в особі ОСОБА_2, комуністичної партії України першого секретаря І. Шаповал, ОСОБА_10, за участю третьої особи - ГУ МВС України в місті Києві про встановлення обмеження права на мирні зібрання (пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів щось інше) шляхом заборони: ОСОБА_1, акціонерам ЗАТ "Житомирські ласощі" в особах: ОСОБА_3, ОСОБА_4, мешканцям співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 в особах: ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання проведення заходів з 05 липня по 31 грудня 2012 року по вулиці Різницькій та вулиці Гусовського у місті Києві, а також на прилеглій території; Комуністичній партії України в особі першого секретаря І. Шаповала та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання проведення заходів з 04.07.2012 р. по 31.08.2012 р. року по вулиці Покровській та вулиці Боричів Узвіз у місті Києві, а також на прилеглій території; гр. ОСОБА_10 та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання проведення заходів з 04 липня по 09 липня 2012 року по вулиці Хрещатик, на Майдані Незалежності, біля будівель Верховної Ради України (вулиця Грушевського, 50), Адміністрації Президента України (вулиця Банкова, 11), Кабінету Міністрів України (вулиця Грушевського 12/2) ДП "Центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (вулиця Хрещатик, 2) та Європейській площі.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.07.2012 р. відкрито провадження в адміністративній справі N 2а-8974/12/2670 та призначено справу до судового розгляду.

Київська міська державна адміністрація та ГУ МВС України в м. Києві подали заяви про розгляд справи за відсутності їх представників.

Відповідачі про дату час та місце судового розгляду справи повідомлені належним чином, проте у судове засідання не з'явились, заперечень проти позову суду не надали.

ОСОБА_10 подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі, заперечень проти позову до суду не надав.

Відповідно до вимог частини шостої статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

З огляду на вищевикладене та з урахуванням вимог ст. 128 КАС України суд прийшов до висновку про доцільність розгляду справи у письмовому провадженні на підставі наявних матеріалів справи.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

До Київської міської державної адміністрації надійшли повідомлення від:

- фізичної особи ОСОБА_1, акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" ОСОБА_3, ОСОБА_4 про проведення 05.07.2012 р. в місті Києві поблизу адміністративної будівлі Генеральної прокуратури України (вулиця Різницька, 13/15) мітинг - пікету;

- мешканців співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 в особі ОСОБА_2 про проведення з 02.07.2012 р. безстроково в місті Києві поблизу адміністративної будівлі Генеральної прокуратури України (вулиця Різницька, 13/15) акції протесту;

- комуністичної партії України в особі першого секретаря Шевченківського РК КПУ Шаповала І. про проведення 04.07.2012 р. у місті Києві в Подільському районі по вулиці Покровська, 5, акції присвяченій річниці незалежності США. В акції планується участь близько 200 осіб з використанням плакатів, знамен, лозунгів та звукопідтримуючої апаратури;

- гр. ОСОБА_10 про проведення об'єднанням "Українська Спільнота" безстрокової акції з 04 липня 2012 року на захист української мови та державності на Майдані Незалежності, біля Українського дому, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та вул. Хрещатик акції протесту. Під час проведення акції планується використовувати агітаційні плакати, державні прапори, компрометуючі фото і відеоматеріали. Учасниками акції планується здійснення під час проведення акцій планується здійснення систематичних походів до вищих органів влади по вул. Інститутська, вул. Банковій, та вул. Грушевського.

Даючи правову оцінку правовідносинам, що виникли суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до частин 4, 5 статті 1 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" місто Київ є місцем розташування відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.

Частиною 1 ст. 101 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" визначено, що виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

Відповідно до пп. 2 п. "б" ч. 1 ст. 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на Київську міську державну адміністрацію покладено повноваження щодо вжиття заходів із забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ і організацій, забезпечення захисту здоров'я людей.

Отже, на Київську міську державну адміністрацію покладено обов'язок забезпечення державного і громадського порядку.

Частиною 1 ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) передбачено, що кожна людина має право на свободу мирних зібрань. Реалізація права на мирні зібрання не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, які встановлені законом і є необхідними для захисту інтересів суспільства або громадської безпеки.

Відповідно до положень ст. 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування; обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про масові зібрання) від 19.05.2001 р. N 4рп/2001 (справа N 1-30/2001), організатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи про проведення заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що передують даті їх проведення. Ці строки не повинні обмежувати передбачене статтею 39 Конституції України право громадян, а має служити його гарантією і водночас надавати можливість відповідним органам вжити заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших людей. При здійсненні громадянами права на свободу думки і слова, на вільне поширення своїх поглядів і переконань не повинно бути посягань на права і свободи, честь і гідність інших людей. Визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання.

Оскільки на даний час Верховною Радою України не прийнято законодавчого акту про визначення механізмів реалізації права на свободу мирних зібрань, то залишаються чинними нормативно-правові акти СРСР, які застосовуються у порядку правонаступництва, зокрема Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР" від 28.07.88 року N 9306-XI (далі - Указ N 9306-XI), який згідно з Постановою Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12.09.91 року N 1545-XII є чинним та підлягає застосуванню.

Належність застосування Указу N 9306-XI до правовідносин що виникають під час організації і проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій підтверджується судовою практикою Вищого адміністративного суду України, Верховного Суду України, Європейського суду з прав людини.

Так, Указ N 9306-XI був застосований Вищим адміністративним судом України при касаційному розгляді адміністративних справ (ухвала від 19.10.2010 року у справі N К-17647/10; ухвала від 27.05.2011 року у справі N К-34299/10; ухвала від 01.06.2011 року у справі N К/9991/9311/11). Верховним Судом України в узагальненні судової практики "Практика розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (статті 1852 КУпАП)" зазначено, що єдиним актом, що на сьогодні визначає строк завчасного сповіщення про проведення зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій, є Указ від 28 липня 1988 року N 9306-XI. Зокрема у п. 2 даного Указу зазначено, що уповноважені (організатори) масових зібрань зобов'язані не пізніше як за десять днів до намічуваної дати їх проведення подати заяву в письмовій формі у виконавчий комітет відповідної місцевої ради. Вивчення справ свідчить, що суди беруть до уваги завчасне сповіщення органів влади або місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій у письмовій формі. Європейський суд з прав людини, при вирішенні справи "Сергій Кузнєцов проти Російської Федерації" застосував Указ N 9306-XI, про що зазначено у другому абзаці II розділу постанови суду від 23.10.2008 року.

Законом України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" (п. 1) Україна визнала обов'язковою юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції. Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23.02.2006 року N 3477-IV визначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права (ч. 1 ст. 17). Отже, рішення Європейського суду з прав людини у справі "Сергій Кузнєцов проти Російської Федерації" є джерелом національного права України в частині застосування нормативно-правових актів СРСР до правовідносин, що не врегульовані нормами національного законодавства, в даному випадку, враховуючи Рішення Конституційного Суду України від 19.04.2001 р. N 4рп/2001, до моменту законодавчого визначення конкретних строків завчасного сповіщення про проведення мирних зібрань.

Таким чином, єдиним нормативно-правовим актом, яким врегульовано дані правовідносини в Україні є Указ N 9306-XI.

Відповідно до частин 1 та 2 Указу N 9306-XI про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації робиться заява у виконавчий комітет відповідної місцевої Ради народних депутатів. З заявою про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації можуть звертатись особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, - уповноважені трудових колективів підприємств, установ і організацій, органів кооперативних та інших громадських організацій, органів громадської самодіяльності й окремих груп громадян. Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подається в письмовій формі не пізніш як за десять днів до намічуваної дати їх проведення. В заяві зазначаються мета, форма, місце проведення заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища, імена, по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання), дата подачі заяви.

На реалізацію вищезазначеної норми, рішенням Київської міської ради від 24.06.99 року N 317/418 затверджено Порядок організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру (далі - Порядок), частиною 1 якого встановлено, що для проведення недержавних масових заходів, за винятком проведення похоронних процесій (далі - заходи), їх організаторами не пізніше ніж за 10 днів до проведення подається письмове повідомлення до виконавчого органу Київської міської ради. У повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури. Повідомлення підписується організаторами заходів.

Таким чином, суд звертає увагу, що не пізніш як за десять днів до намічуваної дати проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в місті Києві, уповноваженими особами подається до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомлення (заява) у письмовій формі з зазначенням мети, форми, місця проведення заходу, маршруту проходження, часу його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.

Дана вимога обумовлена необхідністю певного часу на створення Київською міською державною адміністрацією та іншими державними органами належних умов для проведення заходів масового характеру та забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ і організацій, забезпечення захисту здоров'я людей при проведені таких заходів.

Однак, в порушення вказаних вимог законодавства, мешканці - співвласники ОСББ по АДРЕСА_1 в особі ОСОБА_2, комуністична партія України в особі першого секретаря І. Шаповала та Торуба В. М. не своєчасно, тобто не за 10 днів до намічуваної дати проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в місті Києві, подали до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомлення (заяви).

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 11 Конвенції здійснення права на мирні зібрання не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Пунктом 9.2 Порядку передбачено, що під час масових акцій не допускається використання гучномовців та іншої звукопідсилюючої апаратури, встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, наметів, в т. ч. тимчасових та пересувних, призначених для роздрібної торгівлі, інформаційних. рекламних, презентаційних та інших цілей) та об'єктів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь - яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та ін.) без погодження у порядку визначеному законодавством.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про прокуратуру" діяльність органів прокуратури спрямована, зокрема, на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про прокуратуру" при здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право, зокрема, вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз.

На виконання вимог вищезазначених норм Закону, прокуратурою міста Києва надіслано запити до контролюючих органів, зокрема Головного Управління Держтехногенбезпеки у м. Києві, Санітарно-епідеміологічної служби м. Києва, а також УДАІ ГУ МВС України в м. Києві щодо безпечності проведення мітингів, зборів, походів і демонстрацій, на перехресті вулиці Різницької та вулиці Гусовського, а також на прилеглій території.

Відповідно до листа УДАІ ГУ МВС України в м. Києві від 02.07.2012 р. Державтоінспекцією міста опрацьовано запит щодо безпечності проведення масових заходів на перехресті вулиць Різницької та Гусовського, що у Печерському районі міста Києва.

Враховуючи геометричні параметри зазначених вулиць (ширина проїжджої частини - 6 м, тротуару - 2 м), проведення масових заходів за участю громадян (мітингів, зборів, походів, демонстрацій тощо) на перехресті вулиць Різницької та Гусовського, а також на прилеглій території, негативно вплине на безпеку дорожнього руху на зазначених вулицях та ускладнить безперешкодний проїзд автомобілів спеціального призначення (МНС, швидкої допомоги, міліції, тощо).

Також, листом ГУ Держтехногенбезпеки у м. Києві від 02.07.2012 р. повідомлено, що під час проведення масових заходів повинні дотримуватись вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, в першу чергу вимоги пункту 4.1.3, 4.1.4, а саме: дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними.

Враховуючи вищевикладене, ГУ Держтехногенбезпеки у м. Києві вважає, що проведення масових заходів із залученням значної кількості людей на перехресті вулиці Різницької та вулиці Гусовського, а також на прилеглій території може призвести до порушення зазначених вище вимог законодавства України у сфері пожежної безпеки.

Відповідно до листа Київської міської санітарно-епідеміологічної станції від 02.07.2012 р. повідомлено, що фахівцями Держсанепідслужби міста Києва в межах компетенції та повноважень, наданих чинним санітарним законодавством, розглянуто запит Прокуратури міста Києва про надання обґрунтування щодо безпечності проведення протиправних мітингів, зборів, походів і демонстрацій, які порушують громадський порядок, права і свободи інших людей, які проживають в житлових будинках, розміщених в районі перехрестя вул. Різницької та вул. Гусовського.

З цього приводу повідомлено, що проведення такого роду заходів із застосуванням гучномовців може призвести до погіршення умов проживання мешканців житлових будинків, розміщених на перетині вищезазначених вулиць, що являється порушенням вимог існуючого санітарного законодавства, а саме, діючих на сьогодні "Санитарных норм допустимого шума в помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки" Mb 3077-84 та рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. N 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва", параграф XI "Дотримання тиші в громадських місцях у м. Києві".

Окрім того, у листі ГУ МВС України в м. Києві від 02.07.2012 р., адресованого голові Київської міської державної адміністрації, зазначено, що територія, прилегла до Генеральної прокуратури України та сама вулиця Різницька, у зв'язку з архітектурною особливістю побудови будинків та проведенням ремонтних робіт адміністративної будівлі має обмежений простір. Унаслідок чого під час проведення заходів на зазначеній вулиці учасники акцій створюють незручності пересічним громадянам та руху транспорту і будівельної техніки.

Також, під час проведення акцій громадяни протягом дня за допомогою мегафонів та інших звукопідсилюючих засобів (дудок) не лише створюють незручності пересічним громадянам, а й перешкоджають нормальній діяльності вищезазначеної державної установи.

З метою уникнення будь-яких сутичок між представниками різнополярних поглядів, створення умов, які перешкоджають нормальній життєдіяльності міста, ГУ МВС в м. Києві просить голову КМДА звернутися до судових органів про обмеження шляхом заборони прав інвесторам ЗАТ "Житомирські ласощі" в особах ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, мешканцям - співвласникам багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 в особах ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншим ініціаторам (у разі надходження повідомлення на проведення акцій з 03.07.2012 р. біля Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій та вул. Гусовського в місті Києві).

Також, листом ГУ МВС України в м. Києві від 03.07.2012 р. повідомлено КМДА, що проведення масових заходів біля адміністративних будівель Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5), Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11), Кабінету Містерів України (вул. Грушевського, 12/2), державного підприємства "Центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (вул. Хрещатик, 2), на Майдані Незалежності і вул. Хрещатик, перешкоджають нормальній діяльності вищих органів влади та створюють незручності пересічним громадянам і руху транспорту.

Вказаним листом повідомляється, що зважаючи на попередній досвід забезпечення охорони громадського порядку під час подібних заходів, існує висока вірогідність виникнення протистояння та конфліктних ситуацій між їх учасниками, а також конфліктів із нарядами міліції, які можуть призвести до різкого загострення ситуації, внаслідок чого можуть постраждати сторонні громадяни і, навіть, до масових безладь. Крім того, не виключена можливість участі в зазначених заходах представників інших об'єднань та громадських організацій з різнополярними поглядами щодо норм та порядку прийняття закону України "Про засади державної мовної політики в Україні" та курсу діючої влади України.

З метою уникнення будь-яких сутичок між представниками різнополярних поглядів, створення умов, які перешкоджають нормальній життєдіяльності міста ГУ МВС України в м. Києві просить голову КМДА звернутися до судових органів про обмеження шляхом заборони ОСОБА_10 та іншим ініціаторам (у разі надходження повідомлень) на проведення акцій з 04.07.2012 року по вул. Хрещатик, на Майдані Незалежності, біля будівель Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11), Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5), Кабінету Містерів України (вул. Грушевського, 12/2) та державного підприємства "Центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (вул. Хрещатик, 2).

Згідно із ст. 1 Закону України "Про основи національної безпеки України" національна безпека - захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам; національні інтереси - життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток.

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про основи національної безпеки України" об'єктом національної безпеки є людина і громадянин - їхні конституційні права і свободи. Статтями 27, 34, 49, 50 Конституції України передбачено, що кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань; держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя; кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Крім того, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону України "Про міліцію" міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана, крім іншого, забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок.

Безпосереднє забезпечення громадського порядку, в тому числі і під час проведення мирних зібрань законодавством покладене на органи внутрішніх справ.

Відповідно до п. 11 Порядку під час проведення заходів працівники правоохоронних органів виконують свої повноваження щодо забезпечення громадського порядку відповідно до законів, які регламентують їх діяльність.

Тобто, на підставі поданих повідомлень про проведення масових заходів, Київська міська державна адміністрація повідомляє про них правоохоронні органи з метою забезпечення громадського порядку.

Забезпечення громадського порядку під час проведення заходів масового характеру потребує залучення значних резервів особового складу, що в свою чергу також потребує певних умов для забезпечення громадського порядку. Встановлення малих архітектурних форм у вигляді наметів під час проведення заходів може створювати перешкоди працівникам правоохоронних органів для виконання ними функцій з охорони громадського порядку, покладених на них законодавством України.

При цьому під громадським правопорядком слід розуміти сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ і організацій, праці й відпочинку громадян, повагу до їх честі, людської гідності та громадської моралі шляхом встановлення, дотримання і реалізації правових та етичних норм, що включає і відсутність правопорушень у громадських місцях.

Таким чином, проведення мирних зібрань акціонерами ЗАТ "Житомирські ласощі" в особах ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, мешканцями - співвласниками багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 в особах ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими ініціаторами негативно впливає на умови діяльності розташованих поруч органів державної влади та управління, негативно вплине на безпеку дорожнього руху на зазначених вулицях та ускладнить безперешкодний проїзд автомобілів спеціального призначення (МНС, швидкої допомоги, міліції, тощо), може призвести до порушення зазначених вище вимог законодавства України у сфері пожежної безпеки (зазначені мітинги можуть перекрити підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння, які мають бути постійно відкриті).

Також, проведення такого роду заходів із застосуванням гучномовців може призвести до погіршення умов проживання мешканців житлових будинків, розміщених на перетині вищезазначених вулиць, що являється порушенням вимог існуючого санітарного законодавства.

Окрім того, проведення мирних зібрань ОСОБА_10 та іншими суб'єктами які реалізують право на мирні зібрання по вулиці Хрещатик, на Майдані Незалежності, біля будівель Верховної Ради України (вулиця Грушевського, 50), Адміністрації Президента України (вулиця Банкова, 11), Кабінету Міністрів України (вулиця Грушевського 12/2) ДП "Центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (вулиця Хрещатик, 2) та Європейській площі може викликати протистояння та конфліктних ситуацій між їх учасниками, а також конфлікти із нарядами міліції, які можуть призвести до різкого загострення ситуації, внаслідок чого можуть постраждати сторонні громадяни.

Однак, суд зазначає, що позивач не обґрунтував підстав необхідності обмеження права на мирні зібрання у період саме з 05 липня по 31 грудня 2012 року, а тому суд вважає, що обмеження права на мирні зібрання (пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів щось інше) шляхом заборони проведення заходів з 05 липня по 31 грудня 2012 року по вулиці Різницькій та вулиці Гусовського у місті Києві може обмежити конституційне право громадян та організацій на проведення мирних зібрань.

В даному випадку суд вважає, що обмеження права на проведення мирних зібрань акціонерами ЗАТ "Житомирські ласощі" в особах ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, мешканцями - співвласниками багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 в особах ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими ініціаторами у період з 05 липня 2012 року по 31 серпня 2012 року є достатнім способом забезпечення належного функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та забезпечення громадського порядку.

Враховуючи усе вищезазначене, суд приходить до висновку про доцільність обмеження права на мирні зібрання (пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів щось інше) шляхом заборони: ОСОБА_1, акціонерам ЗАТ "Житомирські ласощі" в особах: ОСОБА_3, ОСОБА_4, мешканцям співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 в особах: ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання проведення заходів з 05 липня по 31 серпня 2012 року по вулиці Різницькій та вулиці Гусовського у місті Києві, а також на прилеглій території.

Також суд вважає, за доцільне обмежити право на мирні зібрання шляхом заборони ОСОБА_10 та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання, проведення заходів з 04 липня по 09 липня 2012 року включно по вулиці Хрещатик, на Майдані Незалежності, біля будівель Верховної Ради України (вулиця Грушевського, 50), Адміністрації Президента України (вулиця Банкова, 11), Кабінету Міністрів України (вулиця Грушевського, 12/2) ДП "Центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (вулиця Хрещатик, 2) та Європейській площі.

Щодо позовних вимог в частині встановлення обмеження права на мирні зібрання (пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів щось інше) шляхом заборони Комуністичній партії України в особі першого секретаря І. Шаповала та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання проведення заходів з 04.07.2012 по 31.08.2012 року по вулиці Покровській та вулиці Боричів Узвіз у місті Києві, а також на прилеглій території суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Посольство США в Україні направило Міністерству закордонних справ України лист від 21.06.2012 р. в якому повідомляє, що посольство в Україні буде проводити прийом, присвячений 236-й річниці незалежності Сполучених Штатів Америки. Святкування буде проходити 4 липня 2012 року у резиденції Посла США з 16:00 до 18:00 (вулиця Покровська, 5).

Посольство США зазначає, що було розіслано більше тисячі запрошень на цей прийом. В число запрошених входять високопосадові державні особи України та дипломати, які працюють в Україні.

У зв'язку з тим, що існує реальна загроза терористичних атак і з важливістю святкування дня незалежності США, Посольство США в Україні у своєму листі просить Міністерство закордонних справ України сприяти в отриманні підтримки по безпеці з боку української міліції щодо цього прийому.

Також Посольство у своєму листі просить Міністерство закордонних справ України сприяти у забезпеченні заборони проведення публічних заходів біля резиденції Посла США 04 липня 2012 року з метою безпечного перебування гостей протягом святкування Дня незалежності.

Окрім того, Посольство США в Україні направило лист від 26.06.2012 р. до КМДА, у якому просить посприяти у забезпеченні заборони проведення іншими організаціями публічних заходів та демонстрацій навколо резиденції Посла США з метою безпечного перебування гостей протягом святкування річниці незалежності Сполучених Штатів Америки.

У вказаному листі Посольство США в Україні просить заборонити проведення демонстрацій по вул. Покровській та вул. Боричів Узвіз у м. Києві.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги той факт, що 04 липня 2012 року в резиденції Посла США буде проходити святкування 236-ої річниці незалежності Сполучених Штатів Америки, а також той факт, що Комуністична партія України в особі першого секретаря І. Шаповала не подала до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомлення (заяву) за 10 днів до намічуваної дати проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в місті Києві, суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог шляхом встановлення обмеження права на мирні зібрання (пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів щось інше) шляхом заборони Комуністичній партії України в особі першого секретаря І. Шаповала та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання проведення заходів 04.07.2012 року по вулиці Покровській та вулиці Боричів Узвіз у місті Києві, а також на прилеглій території.

Частиною 5 ст. 182 КАС України встановлено, що суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної безпеки та громадського порядку в разі, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших зібрань може створити реальну небезпеку заворушень чи злочинів, загрозу здоров'ю населення або правам і свободам інших людей.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Враховуючи вищезазначене суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими що підлягають частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 128, 158 - 163, 182, 256 КАС України, суд постановив:

1. Адміністративний позов задовольнити частково.

2. Обмежити право на мирні зібрання (пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів щось інше) шляхом заборони: ОСОБА_1, акціонерам ЗАТ "Житомирські ласощі" в особах: ОСОБА_3, ОСОБА_4, мешканцям співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 в особах: ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання проведення заходів з 05 липня 2012 року по 31 серпня 2012 року по вулиці Різницькій та вулиці Гусовського у місті Києві, а також на прилеглій території.

3. Обмежити право на мирні зібрання (пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів щось інше) шляхом заборони: гр. ОСОБА_10 та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання проведення заходів з 04 липня по 09 липня 2012 року включно по вулиці Хрещатик, на Майдані Незалежності, біля будівель Верховної Ради України (вулиця Грушевського, 50), Адміністрації Президента України (вулиця Банкова, 11), Кабінету Міністрів України (вулиця Грушевського, 12/2) ДП "Центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (вулиця Хрещатик, 2) та Європейській площі.

4. Обмежити право на мирні зібрання (пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів щось інше) шляхом заборони Комуністичній партії України в особі першого секретаря І. Шаповала та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання проведення заходів 04 липня 2012 року по вулиці Покровській та вулиці Боричів Узвіз у місті Києві, а також на прилеглій території.

5. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Постанова суду підлягає негайному виконанню. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі в Окружний адміністративний суд міста Києва апеляційної скарги на постанову протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає до Київського апеляційного адміністративного суду.

Якщо апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений ст. 186 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку. д першої інстанції апеляційної скарги.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства та може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

 

Суддя

В. П. Шулежко