ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

РІШЕННЯ

11.07.2012 р.

Справа N 2-1659/12


Печерський районний суд м. Києва у складі головуючого, судді, при секретарі - Топал А. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, третя особа - ПП "Українська правда" - співзасновник Інтернет-видання ПП "Українська правда", про захист честі та гідності, встановив:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеними вимогами, просить визнати недостовірною та такою, що принижує честі, гідність та наносить шкоду його діловій репутації, інформацію, яка була поширена ОСОБА_2 у статті ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на сайті www.pravda.com.ua, а саме інформацію про те, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4; зобов'язати відповідачів спростувати оприлюднену інформацію шляхом розміщення на сайті www.pravda.com.ua тексту спростування, затвердженого судом; затвердити наступний текст спростування оприлюдненої ОСОБА_2 інформації, "Мною, ОСОБА_2 у статті ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на сайті www.pravda.com.ua була розповсюджена недостовірна інформація щодо Голови Верховної Ради України ОСОБА_1. Повідомляю, що інформація, яка міститься у названій статті і в частині посилання на неправомірні дії Голови Верховної Ради України ОСОБА_1, не відповідає дійсності та визнана недостовірною рішенням суду, що набрало законної сили". Свою заяву позивач ОСОБА_1 обґрунтовує тим, що є народним депутатом України, Головою Верховної Ради України, лідером Народної партії, ІНФОРМАЦІЯ_10 народним депутатом України ОСОБА_2 у своєму блозі на сайті ПП "Українська правда" за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 було поширено неправдиву інформацію про нього. Так, стаття під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 містить інформацію про те, що нібито він свідомо йде на порушення закону та вчиняє злочин. Зокрема, ОСОБА_2 у статті зазначає: ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8. Відповідач, аналізуючи зміст законопроекту та наслідки його прийняття, наприкінці статті задає риторичне питання, яке насправді не є питанням, та резюмує наявність протиправних дій з його боку: ІНФОРМАЦІЯ_9. Обидва варіанти, запропоновані відповідачем, є твердженнями про вчинення ним дій, що суперечать закону та містять ознаки злочину. Розповсюджена ОСОБА_2 інформація не відповідає дійсності та є такою, що порочить його честь та гідність, подібні необґрунтовані та непідтверджені висловлювання спричиняють шкоди його авторитету та репутації. Щодо включення законопроекту до порядку денного, який ОСОБА_2 видає за "проштовхування корупційного лобістського законопроекту", то позивач в заяві зазначає, що Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні; прийняття законів віднесено до повноважень парламенту пунктом 3 частини 1 статті 85 Конституції України; пункт 2 частини 2 статті 88 Конституції зобов'язує Голову Верховної Ради України організовувати підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України, а тому Голова Верховної Ради України, здійснюючи дії по підготовці засідань парламенту, в тому числі ті, що стосуються включення питань до порядку денного, виконує свій прямий конституційний обов'язок; питання ж про розгляд законопроекту в сесійній залі та про прийняття законопроекту може бути вирішено виключно Верховною Радою України як колегіальним органом шляхом голосування, що випливає зі змісту статей 76, 84 Конституції України. Натомість ОСОБА_2 розповсюдив завідомо неправдиву інформацію про те, що він "проштовхує лобістський корупційний законопроект"; відповідач намагається створити у читача хибне уявлення про те, що Голова парламенту діє недобросовісно і його дії спрямовані на досягнення певної негативної мети. Крім того, ОСОБА_2 прямо вказує на наявність в нього злочинної мотивації - ІНФОРМАЦІЯ_4. Розміщення статті в мережі Інтернет на широко відвідуваному популярному веб-сайті призвело до поширення недостовірної інформації серед невизначеного кола осіб та до нанесення суттєвої шкоди, честі, гідності та його діловій репутації.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_4 підтримав позовні вимоги ОСОБА_1, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві, просив їх задовольнити.

В судовому засіданні представники відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_5, ОСОБА_6 заперечували проти задоволення позовних вимог ОСОБА_1, посилаючись на безпідставність його вимог.

В судове засіданні відповідачка ОСОБА_3 не з'явилася, про час і місце судового розгляду оповіщена у встановленому порядку.

В судове засідання третя особа: ПП "Українська правда" - співзасновник Інтернет-видання ПП "Українська правда" не з'явилася, про час і місце судового розгляду оповіщена у встановленому порядку.

Згідно ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Згідно ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Статтею 201 ЦК України передбачено, що честь, гідність і ділова репутація є особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством.

Згідно ч. 3 ст. 277 ЦК України негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного.

Статтею 277 ЦК України встановлено, що фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації. Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію. Спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно від вини особи, яка її поширила. Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 у мережі Інтернет на сайті www.pravda.com.ua відповідачем ОСОБА_2 було опубліковано статтю під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Суд, вивчивши надані докази, приходить висновку, що відповідачем було поширено інформацію, яка за своїм змістом не є висловленням ОСОБА_2 своїх суджень, а є відображенням фактів, які, як слідує зі статті, мали та мають місце в особистому житті ОСОБА_1. При цьому ОСОБА_2 не надав жодного доказу, що поширена ним інформація відповідає дійсності, як це передбачено ч. 4 ст. 277 ЦК України.

Суд, враховуючи викладене, знаходить позовні вимоги ОСОБА_1 обґрунтованими, в судовому засіданні доведеними, інформацію, яка була поширена ОСОБА_2 у статті ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на сайті www.pravda.com.ua, про те, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, слід визнати недостовірною та такою, що принижує честі, гідність та наносить шкоду діловій репутації позивача. Суд вважає, що наведені фрагменти у контексті статті сприймаються як інформація про вчинення позивачем злочину, ця інформація за змістом не є нейтральною, а є такою, що викликає почуття образи, обурення та занепокоєння і не може розцінюватись як оціночне судження. Суд, вирішуючи питання про спосіб захисту порушеного права, враховує спосіб, у який було поширено інформацію, враховує позовні вимоги ОСОБА_1, вважає необхідним зобов'язати відповідачів ОСОБА_2, ОСОБА_3 розмістити в мережі Інтернет на сайті www.pravda.com.ua на тій самій шпальті і тим самим шрифтом, що й інформація, яка спростовується, під заголовком "Спростування" спростування у такій редакції: "Мною, ОСОБА_2 у статті ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на сайті www.pravda.com.ua була розповсюджена недостовірна інформація щодо Голови Верховної Ради України ОСОБА_1. Повідомляю, що інформація, яка міститься у названій статті і в частині посилання на неправомірні дії Голови Верховної Ради України ОСОБА_1, не відповідає дійсності та визнана недостовірною рішенням суду, що набрало законної сили".

На підставі ст. 88 ЦПК України з відповідача ОСОБА_2 на користь позивача слід присудити понесені та документально підтверджені судові витрати у розмірі 214,60 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 5 Конституції України, ст. ст. 15, 107, 110 ЦК України, ст. ст. 3, 4, 10, 11, 60, 88, 169, 209, 212 - 215, 290 ЦПК України, суд вирішив:

Позов - задовольнити.

Визнати недостовірною та такою, що принижує честі, гідність та наносить шкоду діловій репутації ОСОБА_1, інформацію, яка була поширена ОСОБА_2 у статті ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на сайті www.pravda.com.ua, а саме інформацію про те, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Зобов'язати ОСОБА_2, ОСОБА_3 розмістити в мережі Інтернет на сайті www.pravda.com.ua на тій самій шпальті і тим самим шрифтом, що й інформація, яка спростовується, під заголовком "Спростування" спростування у такій редакції:

"Мною, ОСОБА_2 у статті ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на сайті www.pravda.com.ua була розповсюджена недостовірна інформація щодо Голови Верховної Ради України ОСОБА_1. Повідомляю, що інформація, яка міститься у названій статті і в частині посилання на неправомірні дії Голови Верховної Ради України ОСОБА_1, не відповідає дійсності та визнана недостовірною рішенням суду, що набрало законної сили".

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 214,60 грн. судових витрат.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду м. Києва через районний суд протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

 

Суддя