ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.07.2012 р.

N К-42296/10


Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - Заїки М. М., суддів: Головчук С. В., Співака В. І., та секретаря Тоцького Д. А., за участю представника Кабінету Міністрів України Нестеренко О. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Кабінету Міністрів України на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 жовтня 2009 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 28 вересня 2010 року у справі за позовом ОСОБА_3 до Кабінету Міністрів України, третя особа - Пенсійний фонд України, про визнання недійсними окремих положень постанови, встановила:

У лютому 2009 року ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом до Кабінету Міністрів України, третя особа - Пенсійний фонд України, про визнання недійсними частин 4, 5 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року N 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393".

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 жовтня 2009 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 28 вересня 2010 року, позовні вимоги ОСОБА_3 задоволено.

У касаційній скарзі представник Кабінету Міністрів України просить рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасувати, а за справою постановити нове рішення, яким відмовити позивачу у задоволенні його позовних вимог, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши доводи касаційної скарги, рішення судів першої та апеляційної інстанцій щодо правильності застосування ними норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з доводами якого погодився і апеляційний суд, зазначив, що оскаржувані норми зазначеної постанови суттєво звужують право позивача на перерахунок пенсії, оскільки додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати) та премії, які скасовані чи такі, що виплачуються, на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) для перерахунку пенсії не враховуються. Також суди дійшли висновку, що внаслідок прийняття оскаржуваного порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", були погіршені права по відношенню до звільнених працівників юридичних служб органів внутрішніх справ, які є пенсіонерами органів внутрішніх справ та інвалідами війни, та які отримували на час звільнення в своєму грошовому забезпеченні підвищені посадові оклади, надбавки, доплати в максимальних розмірах. Застосування оскаржуваного порядку та здійснення перерахунку позбавляє таких осіб права на підвищення пенсії в належних розмірах.

Проте з такими висновками судів попередніх інстанцій колегія суддів погодитись не може, виходячи із наступного.

Відповідно до пункту 3 та 4 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України.

Згідно з частиною першою статті 117 Конституції України Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Відповідно до абзацу 1 пункту 2 статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: забезпечує проведення державної соціальної політики, вживає заходів щодо підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян.

Статтею 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" передбачено, що Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання акти - постанови і розпорядження.

Згідно із частиною 3 статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.

Порядок перерахунку пенсій з 1 січня 2008 року регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року N 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393".

Згідно з пунктом 1 цього Порядку, перерахунок раніше призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом (далі - особи), або у зв'язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в межах визначеної законодавством максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з урахуванням таких його видів, зокрема: щомісячних надбавок, доплат та підвищень, конкретні розміри яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом Міністрів України - у зазначених розмірах на момент виникнення права на перерахунок (підпункт 4 пункту 5 Порядку); та інших щомісячних надбавок, доплат (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його виплати), підвищень та щомісячних премій - у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію (підпункт 5 пункту 5 Порядку).

Виходячи із того, що оскаржувану постанову Кабінету Міністрів України видано 13 лютого 2008 року, тобто на момент, коли надбавки та премії, які виплачувалися позивачу на час його служби, були скасовані відповідно до Указу Президента України від 18 грудня 2007 року N 1234/2007, Кабінет Міністрів України не мав підстав включати їх до відповідного переліку при обчисленні пенсій.

Необхідність видання оскаржуваної постанови пов'язана із тим, що постановою Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" від 7 листопада 2007 року N 1294 з 1 січня 2008 року запроваджені нові умови грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, а також нові підходи до формування фонду преміювання, які створили нову, незалежну від попередньої, систему грошового забезпечення вказаних осіб.

Крім того, в зазначеній постанові не йде мова про підвищення, як таке, рівня грошового забезпечення в цілому, а лише про упорядкування його структури і умов виплати в межах виділених у державному бюджеті коштів на оплату праці (грошового забезпечення).

Статтею 22 Конституції України встановлено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Саме тому другим реченням пункту 4 Порядку передбачено, що, якщо внаслідок перерахунку розмір пенсії зменшується, вона виплачується в раніше встановленому розмірі.

Виходячи з вищезазначеного, колегія суддів вважає за необхідне відмовити позивачу у задоволенні його позову про визнання недійсними окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року N 45.

Зважаючи на те, що у справі не вимагається збирання або додаткової перевірки доказів, обставини справи встановлені судами повно і правильно, але допущено помилку в застосуванні норм матеріального права - рішення судів першої та апеляційної інстанції підлягають скасуванню з постановленням нового рішення про відмову ОСОБА_3 у задоволенні позову.

Керуючись ст. ст. 220, 221, 223, 229, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів постановила:

Касаційну скаргу Кабінету Міністрів України задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 жовтня 2009 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 28 вересня 2010 року у справі за позовом ОСОБА_3 до Кабінету Міністрів України, третя особа - Пенсійний фонд України, про визнання недійсними окремих положень постанови - скасувати.

Прийняти нову постанову, якою в задоволенні позовних вимог ОСОБА_3 до Кабінету Міністрів України, третя особа - Пенсійний фонд України, про визнання недійсними окремих положень постанови - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

 

Головуючий, суддя

М. М. Заїка

Судді:

С. В. Головчук

 

В. І. Співак