ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

13.01.2011 р. 

N К-32962/09 


 

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі суддів: Васильченко Н. В., Калашнікової О. В., Леонтович К. Г., Цуркана М. І., Чалого С. Я., розглянувши в порядку письмового провадження в приміщенні суду справу за касаційною скаргою відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області на постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 27 травня 2009 р. у справі N А23/158(А17/374-06) за позовом управління Пенсійного фонду України в Саксаганському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області до відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області про зобов'язання вчинити певні дії, встановила:

У жовтні 2006 р. управління Пенсійного фонду України в Саксаганському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулося в суд, з урахуванням уточнених позовних вимог, з позовом до відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області про зобов'язання прийняти до заліку суми пенсій виплачених за період з 1 квітня 2001 року по 28 лютого 2007 року громадянам, каліцтво яких сталося на території колишнього СРСР і країн СНД та вчинити дії по підписанню акту звірки понесених позивачем витрат на виплату пенсій в загальному розмірі 155147,83 грн. по 20 особам, зобов'язати в подальшому вчиняти відповідні дії.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 31 травня 2007 року в задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 27 травня 2009 р. постанова суду першої інстанції скасована, позовні вимоги задоволені частково. Зобов'язано відповідача включити до акту щомісячної звірки витрат суми сплачених позивачем пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку в сумі 155147,83 грн. в решті позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з постановою суду апеляційної інстанції відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області звернулося з касаційною скаргою, у якій просить скасувати рішення апеляційного суду, залишити в силі постанову суду першої інстанції, мотивуючи невірним застосуванням апеляційним судом норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правову оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, проаналізувавши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області відмовляється включити в акти щомісячної звірки витрати позивача по виплаті і доставці пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання відносно 20 осіб за період з 1 квітня 2001 року по 28 лютого 2007 року на загальну суму 155147,83 грн.

Суд першої інстанції, відмовляючи в задоволенні позовних вимог послався на ті обставини, що позивачем заявлена вимога, яка за своїм змістом не відповідає матеріально-правовому способу захисту порушеного права, визначеного законом.

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи постанову суду першої інстанції та задовольняючи позовні вимоги послався на ті обставини, що чинним законодавством чітко визначений порядок вирішення питання щодо відшкодування сум, які є предметом даного позову і таким порядком є складання щомісячних актів звірки з подальшим перерахуванням Фонду України на підставі даних, що зазначені в цих актах щомісячної звірки, у разі відмови відповідача від підписання актів щомісячної звірки управління Пенсійного фонду України мають право на звернення до адміністративного суду за захистом свого права з позовом про зобов'язання включити певні суми витрат на виплату пенсій в акти щомісячної звірки.

Колегія суддів не погоджується з наведеними висновками суду апеляційної інстанції виходячи з наступного.

Згідно статті 10 Закону України "Про пенсійне забезпечення" пенсійне забезпечення громадян здійснюється органами Пенсійного фонду України, а згідно статті 8 Пенсійний фонд, поряд з іншими надходженнями, формується за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами на заходи соціального страхування.

Відповідно до ст. 81 Закону України "Про пенсійне забезпечення" призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати здійснюється органами Пенсійного фонду України.

Статті 21, 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" передбачають обов'язок Фонду соціального страхування від нещасних випадків відшкодувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі його смерті при настанні страхового випадку, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні, пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Збір та акумулювання страхових внесків здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відповідно до статті 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та статей 1, 2 Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Таким чином, суди першої та апеляційної інстанції зробили вірний висновок, що витрати, понесені Пенсійним фондом України у зв'язку з виплатою пенсій, передбачених ст. 26 Закону України "Про пенсійне забезпечення", підлягають відшкодуванню Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 року Фонд сплачує страхові виплати та надає соціальні послуги працівникам (членам їх сімей), які потерпіли на виробництві до 1 квітня 2001 року, з того часу, коли відповідні підприємства передали в установленому порядку Фонду документи, що підтверджують право цих працівників (членів їх сімей) на такі страхові виплати та соціальні послуги, або коли таке право встановлено в судовому порядку.

Міністерством юстиції України 16.05.2003 року зареєстрована постанова правління Пенсійного фонду України та правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 04.03.2003 року N 5-4/4, якою затверджений Порядок відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних з виплатою пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Згідно п. 2 вказаного Порядку останній визначає механізм відшкодування на централізованому рівні Фондом соціального страхування від нещасних випадків Пенсійному фонду витрат, пов'язаних з виплатою відповідних пенсій.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що органи Пенсійного фонду щомісяця проводять з відділеннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків звірку витрат по особових справах потерпілих, складають акт щомісячної звірки, в якому визначають загальну суму витрат, що підлягає відшкодуванню, та до 15 числа місяця, наступного за звітним, подають його відповідно головним управлінням Пенсійного фонду і управлінням виконавчої дирекції Фонду на місцях.

Відповідно до п. 6 Порядку головні управління Пенсійного фонду та управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на підставі поданих актів узагальнюють і узгоджують Довідку про відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних з виплатою відповідних пенсій, та до 20 числа місяця, наступного за звітним, подають її відповідно до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Пунктом 7 Порядку встановлено, що Фонд соціального страхування від нещасних випадків на підставі вищевказаної Довідки на централізованому рівні до 25 числа місяця, наступного за звітним, перераховує відповідні кошти Пенсійному фонду.

Аналізуючи вищенаведені законодавчі норми колегія суддів приходить до висновків, що ні Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності", ні Порядком відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних з виплатою пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України та Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 04.03.2003 року N 5-4/4, не передбачений такий захист прав позивача, як зобов'язання підписати акт звірки за особовими справами потерпілих, яким виплачені пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а вказаним Порядком встановлені порядок та правила підписання актів звірки розрахунків за наявності відсутності спору щодо сум виплат, а витрати, понесені Пенсійним фондом України у зв'язку з виплатою пенсій, передбачених ст. 26 Закону України "Про пенсійне забезпечення", підлягають відшкодуванню Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Отже, звертаючись до суду, управління Пенсійного фонду України в Саксаганському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області невірно визначило спосіб захисту порушених прав, тому суд першої інстанції обґрунтовано прийшов до висновків про відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Зазначене не було враховано апеляційним судом при перегляді справи, внаслідок чого було помилково скасовано законне і обґрунтоване рішення суду першої інстанції.

Враховуючи викладене, суд апеляційної інстанції дійшов до помилкових висновків про наявність підстав задоволення позовних вимог щодо зобов'язання відповідача вчинити дії по підписанню акту щомісячної звірки витрат по особових справах потерпілих, яким виплачена пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання за пенсійними справами.

За таких обставин доводи касаційної скарги висновки суду апеляційної інстанції спростовують, а касаційна скарга підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 226 КАС України суд касаційної інстанції скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції та залишає в силі рішення суду першої інстанції, яке ухвалено відповідно до закону і скасоване або змінене помилково.

Керуючись статтями 220, 222, 226, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області задовольнити.

Постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 27 травня 2009 р. скасувати, залишити в силі постанову господарського суду Дніпропетровської області від 31 травня 2007 року.

Ухвала набирає законної сили через 5 днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав передбачених ст. ст. 237 - 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

____________