САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КРИВОГО РОГУ

ПОСТАНОВА

29.04.2010 р.

Справа N 2а-664/10


29 квітня 2010 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу в Дніпропетровській області в складі: головуючого-судді Прасолова В. М., при секретарі - Горбуновій Л. С., за участю представників відповідача - ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі адміністративну справу за позовом ОСОБА_3 до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Дзержинської районної у місті ради, про визнання дій неправомірним, стягнення грошової суми, покладення зобов'язання, суд  

встановив:

Позивачка ОСОБА_3 звернулася до суду з позовом до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Дзержинської районної у місті ради (далі за текстом "Управління"), в якому просить: визнати протиправними дії Управління щодо призначення, нарахування і виплати сум допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 02.03.2009 р. по 28.02.2010 р. у розмірі, меншому за прожитковий мінімум; стягнути з Управління на свою користь недонараховану та несплачену суму допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 2 березня 2009 року по 3 грудня 2009 року - 5522 грн. 61 коп. та за січень-лютий 2010 року - 1176 грн. 98 коп., всього 6699 грн. 59 коп.; зобов'язати Управління провадити щомісячні виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку починаючи з березня 2010 року по 21 грудня 2010 року, або до часу припинення виплати цієї допомогу, якщо це станеться до триріччя дитини, в розмірі не менше прожиткового мінімуму.

В обґрунтування позову наводить наступне. 21 грудня 2007 року народила сина, ОСОБА_4, з 4 березня 2008 року перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Зазначена відпустка переривалася у зв'язку з тим, що 24 листопада 2008 року змушена була стати до роботи. У 2009 році відпустку було знов поновлено. За місцем роботи наказом N 15-в від 02.03.2009 року надано відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 02.03.2009 р. по 21.12.2010 р. На момент початку відпустки по догляду за дитиною місце проживання було зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надала заяву про призначення та виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років до Управління тобто за місцем мого проживання. Відповідачем протягом 2009 року було виплачено допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за березень - 125,81 грн. (130 грн.: 31 день х 30 днів = 125,81 грн.), за квітень - грудень 2009 року щомісячно по 130,00 грн. Всього за період з 02.03.2009 р. по 31.12.2009 р. було виплачено 1295,81 грн. У 2010 році продовжено виплату допомоги у розмірі 130,00 грн. щомісяця. Крім того, у січні 2010 року було призначено на період з 01.01.2010 р. по 30.06.2010 р. додатково 150,54 грн. Вважає, що суми призначені та виплачені Управлінням, не відповідають (є меншими) розміру зазначеного виду допомоги, встановленої чинним законодавством. У ОСОБА_5 України Україну проголошено демократичною, соціальною, правовою державою (стаття 1), визнано, що найвищою соціальною цінністю в Україні є людина, її права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а їх утвердження і забезпечення є головним обов'язком держави (стаття 3), права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21), Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, звуження їх змісту і обсягу при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається (ч. 2, 3 статті 22). Громадяни мають право на соціальний захист, яке гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. (ст. 46) Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і жило (ст. 48). Зазначеній статті ОСОБА_5 України відповідає також ст. 17 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", у відповідності із якою розміри державної соціальної допомоги включено до числа основних державних соціальних гарантій та встановлено, що основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Згідно зі ст. 19 зазначеного Закону державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності. У відповідності з ч. 2 ст. 19 ОСОБА_5 України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені ОСОБА_5 та законами України. Статтею 64 ОСОБА_5 України встановлено, що Конституційні права та свободи не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених ОСОБА_5 України, та зазначено вичерпний перелік таких випадків, а саме: в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людини із зазначенням строку дії цих обмежень, та визначено ряд прав і свобод, які не можуть бути обмежені за жодних обставин. На підставі статті 8 ОСОБА_5 України в Україні визнається і діє принцип верховенства права, ОСОБА_5 України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі ОСОБА_5 України і повинні відповідати їй. ОСОБА_5 України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі ОСОБА_5 України гарантується. Питання виплати соціальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в Україні регулюється наступними законами - Законом України від 21.11.92 р. N 2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Законом України N 2240-111 від 18.01.2001 р. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням". Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", згідно преамбули, відповідно до ОСОБА_5 України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення. У відповідності із ст. 1 Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України. Тобто зазначеним законом визначено, що стосовно забезпечення соціального захисту сімей з неповнолітніми дітьми та надання їм державної допомоги не є вичерпними норми цього закону - безпосередньо сам Закон "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" має посилання на інші закони України, чим дозволяє їх використання. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" визначає правові, організаційні та фінансові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами, народженням дитини та необхідністю догляду за нею, у разі смерті, а також надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та членам їх сімей(спеціальний закон). У відповідності з нормами Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами (статті 7 - 9 Закону), одноразову допомогу при народженні дитини (статті 10 - 12 Закону), допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (статті 13 - 15 Закону) у 2007 році мають особи, не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тобто цим законом регулюються питання призначення названих видів допомоги саме особам, не застрахованим в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Особам, застрахованим в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною надано п. 2 ст. 3 Закону України N 2240-III від 18.01.2001 р. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням". Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (п. 1 ст. 4). У відповідності до Закону N 2240-III право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має застрахована особа (один із батьків дитини, усиновитель, баба, дід, інший родич або опікун), яка фактично здійснює догляд за дитиною (п. 1 ст. 42). Зазначена допомога надається застрахованим особам у формі матеріального забезпечення, яке частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (п. 2 ст. 42). Статтею 43 цього Закону встановлено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Законом України "Про Державний бюджет на 2008 рік та внесення змін до деяких нормативних актів України" було внесено зміни до законів "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (п. 25) та "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (п. 23). Внаслідок цих змін було виключено зі статей Закону N 2240-III норми, що регулювали призначення та виплату допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а Закон України N 2811-XII став єдиним нормативним актом, що регулює виплату зазначених допомог. Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008 визнано неконституційним п. 25 Закону України "Про Державний бюджет на 2008 рік та внесення змін до деяких нормативних актів України", яким було внесено зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", отже дію норм щодо виплати застрахованим особам допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку було поновлено з 22.05.2008 р. Щодо змін, внесених пунктом 23 Закону України "Про Державний бюджет на 2008 рік та внесення змін до деяких нормативних актів України" до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", у відповідності до ч. 3 п. 2 розділу III Прикінцеві положення Закону N 107-VI від 28.12.2007 р. "Про Державний бюджет України та внесення змін до деяких законодавчих актів України" їх дія закінчилася 31.12.2008 р. Отже, з 01.01.2009 року є діючою наступна редакція ч. 1 ст. 15 Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми": "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років", дія якої нормами законів про державний бюджет на відповідні роки постійно призупинялася: згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 була зупинена на 2006 рік (тобто до 31.12.2006 р.), згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 зупинена на 2007 рік (тобто до 31.12.2007 р.). Враховуючи зміст ч. 3 п. 2 розділу III Прикінцеві положення Закону N 107-VI від 28.12.2007 р., а також те, що у Законі України "Про Державний бюджет на 2009 рік" Верховною Радою не було зупинено дії ст. 15 та не змінювалася редакція цієї статті, у 2009 році розмір допомоги по догляду за дитиною до трьох років мав дорівнювати розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Оскільки до народження дитини та початку відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працювала, є особою, що застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. (Згідно п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України N 2240-III від 18.01.2001 р. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" із змінами та доповненнями (далі - Закон N 2240-III) загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання.) Тобто згідно зі статтями 42 - 44 Закону України N 2240-III набула право отримувати матеріальне забезпечення у вигляді допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка є формою соціального забезпечення, що частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (п. 2 ст. 42), у розмірі не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом (ст. 43 Закону N 2240-III), та гарантовано ч. 2 ст. 46, ст. 21 ОСОБА_5 України. Таким чином, питання призначення як допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, так і допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам регулюються саме Законом України N 2240-III від 18.01.2001 р. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням". Причому права застрахованих осіб на отримання зазначених видів допомог у відповідності із Законом України N 2240-III ніякими іншими законами або нормативно-правовими актами не скасовані. Відповідно до абз. 2 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. N 32 "Питання виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" в 2007 році допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (далі - субвенція) з 1 січня 2007 року призначається органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання застрахованих осіб, тобто функції по призначенню та виплаті допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку передані органам праці та соціального захисту населення. Більш того, джерела фінансування зазначених виплат на 2007 рік було визначено у Законі України "Про Державний бюджет на 2007 рік" (абз. 1 ч. 2 ст. 56, була чинною протягом 2007 року): "допомога при народженні дитини та відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам." Тобто Законом України "Про Державний бюджет на 2007 рік" було визначено джерела фінансування допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та незважаючи на передачу функцій виплати органам праці та соціального захисту, передбачено її виплату на підставі обох вищенаведених законів. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.12.2006 року N 453 "Про передачу функцій призначення та виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень органам праці та соціального захисту населення", прийнятим з метою врегулювання питання передачі зазначених функцій та своєчасного надання застрахованим особам у 2007 році зазначених виплат за рахунок коштів державного бюджету, зобов'язано органи праці та соціального захисту населення з 1 січня 2007 року забезпечити призначення допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на підставі документів, визначених Законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також своєчасне формування заявок по коштах державного бюджету, необхідних на виплату застрахованим особам зазначених видів допомог. Отже, держава, передбачивши асигнування соціальних гарантій сама визначає, якими державними органами ці виплати будуть здійснюватися. Тобто такими органами визнані управління праці та соціального захисту населення, яким безумовно делеговані повноваження починаючи з 2007 року здійснювати виплати допомоги як застрахованим, так і не застрахованим особам. Усвідомлюючи, що розмір виплачуваної допомоги по догляду за дитиною до трьох років не відповідає ні розміру, встановленому ч. 1 ст. 15 Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", ні розміру, встановленому ст. 43 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", а також є меншим за розмір, гарантований статтею 46 ОСОБА_5 України та встановлений законом "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", 14 січня 2010 р. звернулась до Відповідача із заявою про приведення у відповідність з чинним законодавством сум виплачуваної допомоги та здійснення доплати невиплачених сум. Відповідачем було підготовлено відповідь та надано його копію. Як зазначено у цій відповіді, Управління вважає, що допомога призначена та виплачується у відповідності із чинним законодавством, та посилається на ст. 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", п. 22 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1751, та Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік". З цього приводу вважає за необхідне зазначити наступне. У відповідності до ст. 46 Закону України "Про Державний бюджет на 2009 рік", допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" призначається і здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України". Статтею 54 зазначеного Закону встановлено, що у 2009 році прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, в розмірах, що діяли у грудні 2008 року. Розміри державних соціальних гарантій на 2009 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України. Розмірів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зазначений Закон не встановлює. Зазначені розміри встановлено Законами України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (ст. 15) та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (ст. 43). Будь-яка постанова Кабінету Міністрів України є підзаконним нормативно-правовим актом, що складається на виконання конкретного закону з метою встановлення порядку його виконання, тому не може суперечити йому. Тобто, якщо ОСОБА_5 України та Законами України "Про державні соціальні гарантії", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" встановлено розмір допомоги по догляду за дитиною, то Кабінет Міністрів України не має повноважень зменшувати цей розмір та скасовувати права, надані законом як вищим нормативним актом. Отже, враховуючи, що у відповідності до ч. 2 ст. 19 ОСОБА_5 України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені ОСОБА_5 та законами України, є протиправною та протизаконною бездіяльність Відповідача щодо недотримання норм Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (ст. 15) та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (ст. 43), та протиправними дії щодо застосування підзаконних нормативно-правових актів, які не відповідають цим законам та ОСОБА_5 України. Оцінку намаганням Верховної Ради України обмежити права осіб на отримання належного розміру соціальної допомоги, зокрема допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, шляхом зупинення дії статей зазначених законів та внесення до них змін при прийнятті законів України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", надано рішеннями Конституційного Суду України, було визнано неконституційними зміни, внесені до законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (рішення від 09.07.2007 р. N 6-рп/2007), та зміни, внесені Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" до Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (рішення N 10-рп/2008 від 22.05.2008 р.). Враховуючи, що згідно ч. 3 та ч. 4 ст. 1 Закону України від 15.07.99 р. N 966-XIV "Про прожитковий мінімум" особи, які не досягли встановленого законом пенсійного віку, відносяться до працездатних осіб, слід дійти висновку, що застрахована працездатна особа, що знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відноситься до категорії "працездатних осіб", тому при обчисленні даного виду допомоги, що надається застрахованим особам у формі матеріального забезпечення у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у період цієї відпустки, необхідно виходити з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для застрахованої працездатної особи, якій компенсується втрата заробітної плати на період відпустки по догляду за дитиною. Частиною 1 ст. 54 Закону України від 26.12.2008 р. N 835-VI "Про Державний бюджет України на 2009 рік" встановлено, що "прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, в розмірах, що діяли у грудні 2008 року". Отже, прожитковий мінімум на одну працездатну особу з розрахунку на місяць статтею 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" затверджений у розмірі з 01.10.2008 р. - 669 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України від 20.10.2009 р. N 1646-VI "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" встановлено з 1 листопада 2009 року у сумі 744,00 грн., з 1 січня 2010 року - 869 гривень. З огляду на вищенаведене, належало виплачувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у наступних розмірах: березень 2009 року - 669,00 грн.: 31 день х 30 днів = 647,42 грн.; за квітень 2009 - жовтень 2009 р. по 669,00 грн. щомісяця; за листопад 2009 - грудень 2009 р. - по 744,00 грн. щомісяця. За період з 02.03.2009 р. по 31.12.2009 р. мала отримати не 1295,81 грн., як було фактично виплачено відповідачем, а 6818,42 грн. Отже недоплата за 2009 рік складає 5522,61 грн. За період січень - лютий 2010 року сума допомоги мала складати по 869,00 грн., а не 280,51 грн., як визначено відповідачем. Отже недоплата за 2010 рік складає 1176,98 грн. Всього сума недоплати за період березень 2009 - лютий 2010 року складає 6699,59 грн. ОСОБА_5 України (ч. 3 ст. 22) встановлено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод. Лише в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень (ч. 2 ст. 64 ОСОБА_5). Крім того, враховуючи, що зазначене порушення (виплата допомоги по догляду за дитиною у неповному розмірі) триває, оскільки відповідно до протоколу N 452383 від 12.03.2008 р. допомога вже призначена Управлінням на термін до 21.12.2010 р. в розмірі 130,00 грн. щомісячно та на період з 01.01.2010 р. по 30.06.2010 р. додатково 150,54 грн., і виплачується саме у відповідності до призначення і відповідач не має наміру самостійно здійснювати перерахунок до прожиткового мінімуму, тому для вирішення в повному обсязі спору необхідно не лише стягнути недоплату (заборгованість), а і зобов'язати відповідача в подальшому виплачувати мені допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку щомісячно в розмірі, встановленому ст. 46 ОСОБА_5 України та ст. 43 Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", тобто не меншому за прожитковий мінімум, починаючи з 01.03.2010 р. по 21.12.2010 (досягнення дитиною трирічного віку) або до дати закінчення моєї відпустки по догляду за дитиною до трьох років (якщо відпустка закінчиться раніше за 21.12.2010 р.)

У судовому засіданні позивачка позов підтримала повністю, підтвердивши доводи, викладені у позові. Змінювати, уточнювати, доповнювати позов, подавати додаткові докази не бажає.

Представник відповідача ОСОБА_2 у судовому засіданні позов не визнала повністю та надала пояснення, відповідно до яких, ОСОБА_3 перебуває на обліку в Управлінні як одержувач допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, як особа застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Згідно з заявою від 11.03.2008 р. допомога була призначена на період з 04.03.2008 р. по 21.12.2010 р. в розмірі 130,00 грн. щомісячно. Допомога виплачена по 23 листопада 2008 року включно в повному обсязі. З 24 листопада 2008 року виплата допомоги припинена, в зв'язку з виходом на роботу на повний робочий день. Згідно з наказом від 02.03.2009 р. N 15-в ОСОБА_3 припинила трудову діяльність і їй продовжена декретна відпустка. Тому згідно з її заявою від з заявою від 03.03.2009 р. їй знову була призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на період з 02.03.2009 р. по 21.12.2010 р. включно в розмірі 130,00 грн. щомісячно. При призначенні та виплаті допомог в 2009 році Управління праці та соціального захисту населення користувалося законодавчими актами: Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", ст. 15; Порядком призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1751 (зі змінами та доповненнями), п. 22; Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік". 26 грудня 2008 оку був прийнятий Закону України "Про державний бюджет України на 2009 рік". Статтями 46 та 54 зазначеного Закону було визначено призначення та виплата допомог. При вирішення питання про призначення і виплати допомоги застрахованій особі в 2009 році Управління керувалося нормами саме цього Закону. Абзацом 3 ст. 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", призначається та здійснюється в розмірах і порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Розмір допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1751 для застрахованих осіб дорівнює різниці між: з 1 січня 2009 р. - 75 %, з 1 січня 2010 р. - 100 % прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 грн. Для проведення перерахунку допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що перевищує мінімальний, громадяни особисто подають до органів праці та соціального захисту населення заяву встановленого зразка та декларацію про доходи і майновий стан, яка заповнюється на підставі довідок про доходи всіх членів сім'ї. Протягом 2009 р. ОСОБА_3 до Управління не надавала заяву та документи з зазначеного питання. 14.01.2010 року позивачка звернулась до Управління з заявою про призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що перевищує мінімальний. 20.01.2010 р. був проведений перерахунок допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та призначена доплата до основного розміру допомоги. Отже, розмір допомоги з доплатою становить: з 01.01.2010 р. по 30.06.2010 р. 280,54 грн. (130,00 грн. (допомога) + 150,54 грн. (доплата). Відповідно до п. 19 абз. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", із змінами та доповненнями, виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Вважає, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначена та виплачується позивачці у відповідності до чинного законодавства згідно з передбаченими на цілі коштами. Управління керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України та нормативно-правовими документами, які надходять з Головного управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Головне управління праці та соціального захисту населення, в свою чергу керується документами, які надходять з Міністерства праці та соціальної політики України. Міністерство праці та соціальної політики України, як головний розпорядник коштів, керуючись вимогами чинного законодавства, забезпечує через місцеві органи праці та соціального захисту населення виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірах, визначених Верховною Радою України у Законі про Державний бюджет України на відповідний календарний рік. Згідно з ч. 2 ст. 95 ОСОБА_5 України визначено, що виключно Законом України "Про Державний бюджет України" визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Частиною 2 ст. 4 Бюджетного кодексу України встановлено, що при здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положенню ОСОБА_5 України, Бюджетного кодексу України та Закону України "Про державний бюджет". Відповідно до ст. 21 Бюджетного Кодексу України органи праці та соціального захисту населення виступають лише, як розпорядники бюджетних коштів, а порядок виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визначається Кабінетом Міністрів України, який має щорічно у проекті Державного бюджету України передбачити цільові кошти, необхідні для виплати вищезазначеної допомоги. Згідно з ч. 2 ст. 51 Бюджетного кодексу України, відповідно до затвердженого бюджетного розпису розпорядники коштів Державного бюджету України одержують бюджетні асигнування, що с підставою для затвердження кошторисів. На підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" в ч. 2 ст. 51 внесені наступні зміни: "Затвердження, а також коригування протягом бюджетного року кошторисів бюджетних установ здійснюється розпорядниками коштів відповідно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету України." Відповідно до ч. 5 ст. 51 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та проводять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. Міністерство фінансів України і Державне казначейство України забезпечують щороку виділення коштів Міністерству праці та соціальної політики України для виплати соціальної допомоги у розмірах, установлених законом про державний бюджет на відповідний календарний рік, і для подальшого перерахування їх місцевими органами праці та соціального захисту населення. Управління призначило та виплачує допомогу в розмірах, які відповідають діючому у 2009 - 2010 рр. законодавству. В 2009 р. Конституційним Судом України не розглядалися питання неконституційності положень ст. 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" щодо призначення та виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та ст. 15 та п. 3 розділу VIII (зі змінами) Закону України від 21.11.92 р. N 2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", що свідчить про їх чинність. Вимоги позивачки щодо зобов'язання Управління нарахувати та виплачувати надалі на її користь державну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі не менше прожиткового мінімуму є безпідставними, оскільки завданням адміністративного судочинства є захист порушених прав позивачів, а не тих прав, які виникнуть в майбутньому. Подавати додаткові докази не бажає.

Представник відповідача ОСОБА_1 погодилася з позицією та поясненнями ОСОБА_2.

У судовому засіданні безпосередньо досліджені наступні письмові докази: свідоцтва про народження (а. с. 14, 15), наказ (а. с. 16), довідка та повідомлення (а. с. 17), заява (а. с. 18), відповідь (а. с. 19 - 20), положення (а. с. 36 - 44)

Крім того, судом оглянута особова справа позивачки, з якої до справи долучені в копіях: протокол (а. с. 49), заява (а. с. 50 - 51), наказ (а. с. 52), заява (а. с. 53), наказ (а. с. 54), протокол (а. с. 55), заява (а. с. 56 - 57), наказ (а. с. 58), заява (а. с. 59), рішення (а. с. 60).

На підставі ст. 86 КАС України, оцінивши безпосередньо, всебічно, повно та об'єктивно досліджені у судовому засіданні докази, суд вважає встановленими наступні обставини.

Позивачка 21 грудня 2007 року народила дитину - ОСОБА_4, що встановлено свідоцтвом (а. с. 14).

Позивачка перебуває на обліку в Управлінні як одержувач допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, як особа застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Згідно з заявою від 11.03.2008 р. допомога позивачці була призначена на період з 04.03.2008 р. по 21.12.2010 р. в розмірі 130,00 грн. щомісячно. Допомога виплачена по 23 листопада 2008 року. З 24 листопада 2008 року виплата допомоги припинена, в зв'язку з виходом позивачці на роботу на повний робочий день. Згідно з наказом від 02.03.2009 р. N 15-в ОСОБА_3 припинила трудову діяльність і їй продовжена декретна відпустка. Згідно з заявою позивачки від з заявою від 03.03.2009 р. знову була призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на період з 02.03.2009 р. по 21.12.2010 р. включно в розмірі 130,00 грн. щомісячно. 14.01.2010 року позивачка звернулась до Управління з заявою про призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що перевищує мінімальний. 20.01.2010 р. був проведений перерахунок допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та призначена доплата до основного розміру допомоги. Розмір допомоги з доплатою становить: з 01.01.2010 р. по 30.06.2010 р. 280,54 грн. Вказані обставини встановлені судом на підставі пояснень сторін, протоколу (а. с. 49), заяви (а. с. 50 - 51), наказу (а. с. 52), заяви (а. с. 53), наказу (а. с. 54), протоколу (а. с. 55), заяви (а. с. 56 - 57), наказу (а. с. 58), заяви (а. с. 59), рішення (а. с. 60).

Позивачка 14 січня 2010 року звернулася до Управління про проведення перерахунку виплачених сум допомоги у відповідності з вимогами законодавства. Відповідачем було повідомлено 22 лютого 2010 року про те, що виплати проводяться у відповідності з вимогами законодавства. Вказані обставини встановлені зверненням, відповіддю(а. с. 18 - 20).

Встановленим фактам та обставинам відповідають такі правовідносини, які регулюються ОСОБА_5 України, Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".

Згідно до ч. 1 ст. 46 ОСОБА_5 України, громадяни мають право на соціальний захист в випадках, передбачених законом. Згідно до ч. 3 ст. 46 ОСОБА_5 України, види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Згідно до ст. 92 ОСОБА_5 України, виключно законами України визначаються права, і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основи соціального захисту.

Відповідно до абз. 2 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. N 32 "Питання виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" в 2007 році допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (далі - субвенція) з 1 січня 2007 року призначається органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання застрахованих осіб, тобто функції по призначенню та виплаті допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку передані органам праці та соціального захисту населення.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.12.2006 року N 453 "Про передачу функцій призначення та виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень органам праці та соціального захисту населення", прийнятим з метою врегулювання питання передачі зазначених функцій та своєчасного надання застрахованим особам у 2007 році зазначених виплат за рахунок коштів державного бюджету, зобов'язано органи праці та соціального захисту населення з 1 січня 2007 року забезпечити призначення допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на підставі документів, визначених Законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також своєчасне формування заявок по коштах державного бюджету, необхідних на виплату застрахованим особам зазначених видів допомог.

У відповідності до ст. 46 Закону України "Про Державний бюджет на 2009 рік", допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" призначається і здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України".

Розмір допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1751 для застрахованих осіб дорівнює різниці між: з 1 січня 2009 р. - 75 %, з 1 січня 2010 р. - 100 % прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 грн. Відповідно до п. 19 абз. 2 Постанови кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", із змінами та доповненнями, виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців.

Судом встановлено, що позивачка у зв'язку з народженням нею дитини, в 2009 році та по даний час має право на отримання вказаного виду допомоги.

Зважаючи на те, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", Кабінет Міністрів України був наділений повноваженнями до визначення розміру вказаного виду допомоги, суд вважає, що в 2009 році Управління обґрунтовано керувалося при виплаті допомог позивачці положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1751 та сплачувало в 2009 році допомогу відповідно до вимог діючого законодавства.

Зважаючи на те, що на даний час Закон України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" не прийнятий, Управління в 2010 році при виплаті допомоги позивачці обґрунтовано керувалося положеннями Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1751 та сплачувало в 2010 році допомогу відповідно до вимог діючого законодавства.

Тому вимоги позивачки щодо визнання дій Управління протиправними, стягнення грошових сум є необґрунтованими.

Вимога позивачки покласти на Управляння обов'язок виплачувати в подальшому допомогу в розмірі не менше прожиткового мінімуму суперечить Кодексу адміністративного судочинства України, так як відповідно до ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства, зокрема, є захист прав фізичних осіб від порушень з боку органів державної влади, а у судовому засіданні не встановлено, що в майбутньому права позивачки при виплаті допомоги будуть порушені Управлінням. Також суд враховує, що згідно ст. 162 КАС України суд не наділений правом приймати рішення про визначення правил поведінки на майбутнє.

Вислухавши учасників адміністративного процесу, дослідивши докази, суд на підставі ст. 10 КАС України, відповідно до якої усі учасники адміністративного процесу є рівними, та ст. 11 КАС України, у відповідності до якої розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, у межах позовних вимог, суд вважає, що у задоволенні позовних вимог належить відмовити повністю.

Керуючись ст. ст. 46, 92 ОСОБА_5, ст. 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", ст. ст. 6, 10, 11, 86, 94, 99, 100, 128, 158, 161, 162, 163 КАС України, суд

постановив:

У задоволенні адміністративного позову ОСОБА_3 до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Дзержинської районної у місті ради - відмовити повністю.

На постанову може бути подана апеляційна скарга протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження, яку може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення постанови або в разі проголошення резолютивної частини - протягом 10 днів з дня складення постанови в повному обсязі.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений статтею 186 КАС України, постанова суду набирає законної сили після закінчення цього строку.

Головуючий, суддя

В. М. Прасолов