1 Про визнання фізичної особи недієздатною, встановлення над нею опіки та призначення опікуна
2 Справа про стягнення коштів
3 Про перерахунок пенсії особі, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи
4 Справа про призначення одноразової грошової допомоги у зв'язку з інвалідністю
5 Про визнання протиправною відмови в проведенні перерахунку допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
6 Справа про відмову відділення Фонду у перерахуванні витрат, пов'язаних із виплатою допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
7 Справа про стягнення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
8 Про визнання дій неправомірними та зобов'язання здійснити перерахунок і виплату допомоги по догляду за дитиною
9 Справа про визнання дій, бездіяльності протиправними, постанови правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу
10 Про здійснення перерахунку пенсії
11 Справа про визнання недійсними частин 4, 5 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року N 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільн
12 Справа про перерахунок пенсії
13 Справа про зобов'язання провести перерахунок та виплату щомісячної грошової допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
14 Справа про перерахунок пенсії за 12 місяців у зв'язку з несвоєчасним зверненням
15 Справа про стягнення недоїмки та штрафних (фінансових) санкцій
16 Справа про відшкодування майнової та моральної шкоди
17 Справа про стягнення виплат по соціальному страхуванню
18 Справа про зобов'язання прийняти до заліку суми пенсій виплачених за період з 1 квітня 2001 року по 28 лютого 2007 року громадянам, каліцтво яких сталося на території колишнього СРСР і країн СНД
19 Справа про визнання дій неправомірним, стягнення грошової суми, покладення зобов'язання щодо призначення, нарахування і виплати сум допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
20 Справа про зобов'язання виплатити допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
21 Справа про зобов'язання виплатити допомогу на оздоровлення відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за 2005 - 2006 роки
22 Справа про зобов'язання провести перерахунок пенсії
23 Справа про стягнення невиплачених коштів, передбачених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
24 Справа про відшкодування в порядку регресу допомоги, виплаченої за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
25 Справа про визнання незаконним рішення комісії із соціального страхування про відмову в оплаті лікарняного листка та стягнення матеріальної допомоги по тимчасовій втраті працездатності, матеріальної та моральної шкоди
26 Справа про перерахунок пенсії військовослужбовцю
27 Справа про визнання не чинним рішення та зобов'язання виконати судове рішення про встановлення факту роботи в важких і шкідливих умовах праці, та зобов'язання зарахувати пільговий стаж
28 Справа про зобов'язання здійснити виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
29 Про відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві
30 Справа про скасування наказу, перерахування сум відшкодування шкоди у зв'язку з ушкодженням здоров'я під час виконання трудових обов'язків, стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат і компенсації за порушення строків їх виплати
31 У справах про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, поворот виконання рішення не допускається
32 Справа про зобов'язання здійснити донарахування та виплату заборгованості з основної та додаткової пенсій інваліда II групи ЧАЕС
33 Про перерахунок і виплату щомісячної державної соціальної допомоги дитині війни
34 Про зобов'язання провести перерахунок пенсії та доплати особі яка постраждала від Чорнобильської катастрофи
35 Постанова ВАСУ про те, що строк давності до каегорії справ про дітей війни не застосовується
36 Ухвала ВАСУ про те, що строк давності до каегорії справ про дітей війни не застосовується