КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

27.10.2010 р.

Справа N 2а-2529/10/2370


Колегія суддів Судової палати по адміністративним справам Київського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого, судді - Земляної Г. В., суддів: Зайця В. С., Петрика І. Й., при секретарі - Ломановій Ю. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києва апеляційну скаргу ОСОБА_2 на постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 26 липня 2010 року у справі за позовом ОСОБА_2 до начальника відділу реєстрації актів цивільного стану м. Сміла, Смілянського міськрайонного управління юстиції Черкаської області Клименко Антоніни Василівни про зобов'язання вчинити певні дії, встановила:

Позивач ОСОБА_2 звернулася до суду з позовом в якому просила зобов'язати начальника відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Сміла Смілянського міськрайонного управління юстиції Черкаської області Клименко А. В. (далі - відповідач) видати свідоцтво про народження її сину Почтаренко Даніелю Оскару.

Постановою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 15 жовтня 2007 року у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 21 січня 2009 року постанову суду першої інстанції скасовано, позов задоволено частково. Зобов'язано начальника відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Сміла Смілянського міськрайонного управління юстиції Клименко А. В. зареєструвати народження дитини - ОСОБА_3 та видати свідоцтво про народження дитини.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 27 квітня 2010 року постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 21 січня 2009 року та постанову Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 15 жовтня 2007 року скасовано справу направлено до суду першої інстанції на новий розгляд.

Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 26 липня 2010 року у задоволені позову ОСОБА_2 відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятою постановою ОСОБА_2 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції як таку, що постановлена з помилковим застосуванням норм матеріального та процесуального права та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а постанова суду залишенню без змін, з наступних підстав.

Згідно зі п. 1 ч. 1 ст. 198, ст. 200 Кодексу адміністративного судочинства України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відповідно до ч. 1 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Суд першої інстанції всебічно, повно та об'єктивно розглянув справу, правильно встановив обставини справи, наданим доказам дав правильну правову оцінку і прийшов до обґрунтованого висновку про відмову в задоволені позовних вимог.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, позивачка звернулась до відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Смілі, Смілянського міськрайонного управління юстиції Черкаської області із заявою про видачу свідоцтва про народження дитини, долучивши до неї на підтвердження факту народження сина довідку Консульства України у Королівстві Швеція та витяг з реєстру населення, виданий податковою службою Швеції.

Начальник відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Смілі Смілянського міськрайонного управління юстиції Клименко А. В. листом від 12 липня 2007 року відмовив у видачі свідоцтва про народження дитини.

Дана відмова у видачі свідоцтва мотивована наявністю довідки PERSONBEVIS, яка свідчить про проведення реєстрації народження ОСОБА_3.

Суд першої інстанції відмовляючи в задоволені позову прийшов до висновку що дії відповідача носили правомірний характер, через що позовні вимоги необґрунтовані.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, оскільки вони знайшли своє підтвердження під час апеляційного розгляду справи виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року (ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27.02.91 р. N 789-XII) та ч. 7 та ч. 8 ст. 7 СК України усі дії щодо дітей та регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" (далі - Закон) акти громадянського стану - це засвідчені: державою факти народження, смерті, одруження, розірвання шлюб встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові. Вони є юридичними фактами, з якими Закон пов'язує виникнення, зміну або припинені відповідних прав та обов'язків. Акти громадянського стану підлягають обов'язковій реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану.

Статтею 18 Закону передбачається, що відділи реєстрації акт громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласної значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвищ імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стан та у встановленому порядку зберігають актові книги.

Порядок реєстрації актів громадянського стану встановлюється цим Законом і Правилами, що затверджуються Міністерством юстиції України.

За правилами статті 20 Закону при реєстрації актів громадянського стану подається паспорт або паспортний документ заявника, а також документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації. Перелік цих документів визначається правилами реєстрації відповідних актів громадянського стану.

Згідно до пункту 2.9 Правил реєстрації народження дітей, які народилися в експедиції, на судні або в іншій віддаленій місцевості, де немає органів реєстрації актів цивільного стану, провадиться за місцем проживанні батьків чи одного з них не пізніше одного місяця з дня їх повернення. У цих випадках, на бажання батьків, місцем народження дитини в записі акта про народження зазначається місце проживання батьків або фактичне місце народження, якщо воно підтверджене медичним свідоцтвом про народження форми N 103/о-95, про що робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток".

Таким же чином вирішується питання реєстрації народження дитини якщо вона народилася за кордоном і її народження не було зареєстровано і консульській установі, дипломатичному представництві України чи і компетентному органі іноземної держави. У цих випадках документ, який підтверджує народження дитини, повинен бути відповідним чином легалізований якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

З наведеного випливає, що відділи реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції здійснюють реєстрацію народження дітей, які народжені за кордон тільки в тих випадках, коли їх народження не було зареєстровано в консульській установі, дипломатичному представництві України чи в компетентному органі іноземної держави.

Як слідує з матеріалів справи реєстрація народження ОСОБА_3 проведена податковою службою Швеції PERSONBEVIS яка уповноважена здійснювати ці функції, про що видана довідка PERSONBEVIS, засвідчена апостилем у шведського нотаріуса у м. Кунсбака за N 0247/07 від 23.02.2007 року, згідно з вимогами Гаазької конвенції про відміну легалізації офіційних документів від 05.10.61 року.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що факт народження ОСОБА_3 вже зареєстрований на території Королівства Швеції, через те що довідка PERSONBEVIS, засвідчена у встановленому порядку, прирівнюється до аналогу свідоцтва про народження, що видається в Україні.

Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень суд перевіряє чи вчинені вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, визначений Конституцією і законами України.

З огляду на вищезазначене дії начальника відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Смілі Смілянського міськрайонного управління юстиції Черкаської області Клименко А. В. щодо відмови у реєстрації народження ОСОБА_3 в Україні є правомірними.

Виходячи з наведеного, судова колегія вважає позовні вимоги ОСОБА_2 не підлягають задоволенню.

При цьому апеляційна скарга не містить посилання на обставини, передбачені статтями 202 - 204 Кодексу адміністративного судочинства України, за яких рішення суду підлягає скасуванню.

Доводи, викладені заявником в апеляційній скарзі були предметом дослідження суду першої інстанції і не знайшли свого належного підтвердження.

Вказані в апеляційній скарзі процесуальні порушення не призвели до неправильного вирішення справи і не є підставою для скасування судового рішення.

Зважаючи на вищевикладене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції вірно встановив фактичні обставини справи, дослідив наявні докази, дав їм належну оцінку та прийняв законне та обґрунтоване рішення у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права, в зв'язку з чим апеляційна скарга залишається без задоволення, а постанова суду першої інстанції- без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 4, 8 - 11, 160, 196, 198, 200, 205, 207, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 - залишити без задоволення.

Постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 26 липня 2010 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів із дня складання у повному обсязі, тобто з 1 листопада 2010 року шляхом подачі касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України у порядку ст. 212 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст ухвали виготовлений 1 листопаду 2010 року.

Головуючий

Г. В. Земляна

Судді:

В. С. Заяць

І. Й. Петрик