ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 30.03.95 р. N 02-5/220

Арбітражні суди України 

 

 

Про укладання договорів відособленими підрозділами юридичних осіб

Роз'яснення затверджено
(згідно з постановою Вищого арбітражного суду
 від 25 квітня 1995 року N 2)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою пленуму Вищого господарського суду України
 від 24 листопада 2014 року N 1

З метою захисту прав та інтересів, що охороняються законом, учасників господарських правовідносин президія Вищого арбітражного суду України вважає за необхідне дати такі роз'яснення.

1. За наявності належно оформлених повноважень юридичної особи керівники її відособлених підрозділів (філій, представництв, відділень) мають право укладати договори від імені юридичної особи у межах наданих повноважень.

Якщо керівник відособленого підрозділу має такі повноваження, але у тексті договору помилково відсутні вказівки на те, що договір укладений від імені юридичної особи, то тільки ця обставина не може бути підставою для визнання договору недійсним. У таких випадках договір слід вважати укладеним від імені юридичної особи.

2. Пункт 2 втратив чинність

(у зв'язку з втратою чинності роз'ясненням президії Вищого арбітражного суду України від 06.10.94 р. N 02-5/706 згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 р. N 1)

 

____________