РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 25 квітня 2014 року N 23

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Козир Т. П., в. о. Голови Державної судової адміністрації України Півторака В. В. про затвердження Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних, відповідно до статті 113, частини п'ятої статті 127 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року, Рада суддів України вирішила:

1. Інформацію секретаря Ради суддів України Козир Т. П., в. о. Голови Державної судової адміністрації України Півторака В. В. узяти до відома.

2. Затвердити Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Ради суддів України від 4 червня 2004 року N 40 про затвердження Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі та знищення посвідчень професійних суддів, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних (зі змінами, внесеними рішеннями від 17 березня 2005 року N 15, від 30 вересня 2005 року N 59, від 27 січня 2006 року N 32) та від 23 травня 2008 року N 70 про затвердження Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних.

4. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити на офіційному веб-порталі Судової влади України та направити місцевим й апеляційним судам для використання в роботі Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних.

 

Голова Ради суддів України

В. В. Онопенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
25 квітня 2014 року N 23

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних.

1.2. Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

1.3. Описи та зразки посвідчень судді, голови суду та його заступників, судді у відставці, народного засідателя і присяжного затверджуються Радою суддів України.

1.4. Посвідчення судді, призначеного на посаду вперше, голови суду, заступника голови суду підписує Президент України. Посвідчення судді, обраного на посаду безстроково, судді у відставці підписує Голова Верховної Ради України.

Посвідчення народних засідателів, присяжних підписує голова суду, в якому народний засідатель, присяжний здійснює правосуддя.

1.5. Посвідчення дійсні протягом зазначеного у них строку.

2. Порядок виготовлення та видачі посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці

2.1. Замовлення бланків, виготовлення та видача посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду та судді у відставці здійснюються Державною судовою адміністрацією України.

2.2. Підставою для виготовлення посвідчення є:

Указ Президента України про призначення на посаду судді;

Указ Президента України про переведення судді;

Постанова Верховної Ради України про обрання судді безстроково;

Постанова Верховної Ради України про звільнення з посади судді у відставку;

рішення зборів суддів суду про призначення судді на адміністративну посаду.

2.3. Судді, призначені на посаду вперше, протягом двох днів з дня видання відповідного Указу Президента України оформляють у Державній судовій адміністрації України картку обліку даних судді.

2.4. Для виготовлення посвідчення судді місцевого суду, обраного, переведеного, звільненого у відставку, призначеного на адміністративну посаду, голова суду (керівник апарату суду) протягом трьох днів із дня видання відповідного наказу надсилає до територіального управління Державної судової адміністрації України (далі - територіальне управління) заповнену картку обліку даних судді (додаток 1).

Територіальне управління протягом трьох днів з моменту отримання картки обліку даних судді надсилає її до Державної судової адміністрації України.

2.5. Для виготовлення посвідчення судді апеляційного суду, обраного, переведеного, звільненого у відставку, призначеного на адміністративну посаду, голова суду (керівник апарату суду) протягом трьох днів з дня видання відповідного наказу надсилає до Державної судової адміністрації України заповнену картку обліку даних судді.

2.6. Для виготовлення посвідчення голови суду та заступника голови суду до Державної судової адміністрації України також надсилається рішення зборів суддів суду про призначення судді на адміністративну посаду.

2.7. Фотокартка власника посвідчення має бути кольорова, виконана на світлому фоні, розміром 40 х 30 мм.

2.8. Відповідальним за виготовлення посвідчень працівником Державної судової адміністрації України перевіряються особисті дані, зазначені у картці обліку даних, після чого виготовляється внутрішній бік посвідчення (вкладиш посвідчення).

2.9. Вкладиш посвідчення для забезпечення підписом уповноваженої особи супровідним листом надсилається до Адміністрації Президента України або Верховної Ради України. У супровідному листі зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові судді; повна назва його посади та найменування суду; номер та дата акта про призначення (обрання) на посаду, звільнення судді з посади чи призначення судді на адміністративну посаду; серія та номер посвідчення.

2.10. Підписані та скріплені печаткою вкладиші посвідчень ламінуються та вклеюються у тверді обгортки затвердженого зразка посвідчення.

2.11. Посвідчення суддям, головам судів та їх заступникам, суддям у відставці видаються відповідальним працівником Державної судової адміністрації України особисто, під підпис у журналі обліку видачі посвідчень (додаток 2).

Посвідчення можуть видаватися за довіреністю іншій уповноваженій особі територіального управління, апеляційного суду під підпис у реєстрі отримання посвідчень (додаток 3) для наступної видачі їх особисто власнику.

Після видачі посвідчень заповнений і скріплений печаткою реєстр отримання посвідчень не пізніше ніж через три дні повертається до Державної судової адміністрації України з підписом особи, що підтверджує отримання посвідчень (начальник територіального управління, голова апеляційного суду).

2.12. Журнал обліку видачі посвідчень повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою.

Про зіпсовані бланки посвідчень і втрачені посвідчення в журналі робиться відповідний запис та додаються необхідні матеріали.

2.13. Видача посвідчень суддям, призначеним на посади вперше, здійснюється відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 380 "Про Порядок складення присяги судді особою, вперше призначеною на посаду професійного судді".

2.14. Замовлення бланків, виготовлення та видача посвідчень присяжних і народних засідателів місцевих судів здійснюється відповідними територіальними управліннями, в апеляційних судах - цими судами.

Посвідчення народних засідателів та присяжних видаються на час розгляду і вирішення справ, в яких вони беруть участь.

2.15. Виготовлення, видача, заміна та знищення посвідчень народних засідателів та присяжних здійснюється в такому ж порядку як і щодо посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, та суддів у відставці.

2.16. Відповідальність за видачу посвідчень покладається на Державну судову адміністрацію України, територіальні управління та апеляційні суди.

3. Облік посвідчень

3.1. Бланки посвідчень підлягають обліку як документи суворої звітності.

3.2. З метою впорядкування обліку посвідчень установлюється така індексація нумерації бланків посвідчень суддів, голів судів, заступників голів судів та суддів у відставці:

бланки посвідчень для місцевих загальних судів мають серію МЗ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для апеляційних загальних судів мають серію АЗ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для місцевих господарських судів мають серію МГ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для апеляційних господарських судів мають серію АГ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для місцевих адміністративних судів мають серію МА та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для апеляційних адміністративних судів мають серію АА та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для суддів у відставці судів загальної юрисдикції мають п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999, а серії не мають.

3.3. Нумерація посвідчень народних засідателів та посвідчень присяжних здійснюється окремо. Номер посвідчення - шестизначний із встановленням серії посвідчення для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додаток 4).

3.4. Державна судова адміністрація України веде облік видачі посвідчень суддям, головам судів та їх заступникам, суддям у відставці та облік зіпсованих, втрачених, викрадених і знищених посвідчень у журналі обліку видачі посвідчень.

3.5. Облік посвідчень народних засідателів та присяжних ведеться відповідно в журналі обліку посвідчень народних засідателів (додаток 5) та журналі обліку посвідчень присяжних (додаток 6) працівником апарату місцевого суду, відповідальним за ведення кадрової роботи, та кадровим підрозділом апеляційного суду.

3.6. Бланки посвідчень зберігаються окремо за порядком номерів.

Бланки посвідчень та заповнені посвідчення зберігаються у металевих шафах або сейфах.

3.7. Відповідальність за облік посвідчень покладається на Державну судову адміністрацію України, територіальні управління та апеляційні суди.

4. Порядок оформлення втрати, викрадення, заміни та знищення посвідчень

4.1. Власник посвідчення зобов'язаний забезпечувати зберігання та використання посвідчення таким чином, щоб унеможливити його втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб.

4.2. У разі втрати посвідчення його власник зобов'язаний негайно повідомити про це голову відповідного суду, Державну судову адміністрацію України, а в разі викрадення - звернутися до органів внутрішніх справ за місцем викрадення.

4.3. Власник посвідчення через засоби масової інформації повідомляє про визнання втраченого чи викраденого посвідчення недійсним.

4.4. Втрачене або викрадене посвідчення вважається недійсним.

У разі втрати або викрадення посвідчення територіальні управління та апеляційні суди надсилають до Державної судової адміністрації України для виготовлення нового посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду та судді у відставці матеріали, які повинні містити:

а) пояснення про обставини втрати чи викрадення посвідчення;

б) копію постанови органу внутрішніх справ за фактом викрадення посвідчення;

в) копію оголошення в засобах масової інформації про визнання посвідчення недійсним (із зазначенням серії, номера посвідчення);

г) заповнену картку обліку даних судді.

4.5. У разі пошкодження і неможливості подальшого використання посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду та судді у відставці територіальні управління та апеляційні суди надсилають до Державної судової адміністрації України відповідну заяву, картку обліку даних судді та пошкоджене посвідчення для заміни.

4.6. У разі зміни ім'я або прізвища судді, голови суду, заступника голови суду та судді у відставці територіальні управління та апеляційні суди подають до Державної судової адміністрації України заяву, картку обліку даних судді, завірені копії документів, що підтверджують зміну імені або прізвища, та посвідчення, видане раніше.

4.7. Замість втраченого, викраденого, заміненого або пошкодженого посвідчення видається нове посвідчення з новим номером у порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення.

4.8. При звільненні, переведенні чи обранні судді до іншого суду посвідчення здається до кадрового підрозділу суду, який передає посвідчення до Державної судової адміністрації України для знищення.

4.9. Здані та зіпсовані посвідчення знищуються Державною судовою адміністрацією України, про що складається акт. У журналі обліку видачі посвідчень про кожне знищене посвідчення робиться відмітка.

4.10. Оформлення втрати, викрадення, заміни та знищення посвідчень народних засідателів і присяжних здійснюється в порядку, затвердженому головою відповідного суду, з урахуванням положень цього розділу.

 

Додаток 1

 

 

 

Картка обліку даних судді

 

____________________________________________________
(прізвище)
____________________________________________________
(ім'я та по батькові)
____________________________________________________
(повна назва посади та найменування суду)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(дата та номер акта про призначення, переведення, обрання, звільнення у відставку або про призначення на адміністративну посаду судді)

Особистий підпис судді, що засвідчує правильність написання прізвища, імені та по батькові

 
 
________________________________

     
 

 

Відповідність даних засвідчую:

Голова апеляційного суду / 

Начальник територіального управління / 

Відповідальний працівник Державної
судової адміністрації України

 
____________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

Журнал обліку видачі посвідчень

(Перша частина журналу)

N
з/п

Серія та номер посвідчення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається посвідчення

Займана посада та повне найменування суду

Дата та номер акта, на підставі якого видається посвідчення

1

2

3

4

5

 

 

(Друга частина журналу)

Строк дії посвідчення

Дата отримання посвідчення

Підпис працівника про отримання посвідчення

Відомості про повернення, заміну чи втрату посвідчення (дата та підстава)

Номер і дата акта про знищення (списання) посвідчення

Примітка

6

7

8

9

10

11

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

Реєстр отримання посвідчень

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Повне найменування суду та посада

Серія та номер посвідчення

Дата отримання посвідчення та підпис

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

Отримання посвідчень
суддями підтверджую

 
___________
(підпис)

 
________________________
(П. І. Б. голови суду,
начальника територіального управління

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

Нумерація посвідчень народних засідателів і присяжних

N з/п

Регіон

Серія посвідчень народних засідателів

Серія посвідчень присяжних

Номер посвідчення

1

АРК

КРЗ

КРП

від 000001 - до 999999

2

Вінницька область

ВІЗ

ВІП

від 000001 - до 999999

3

Волинська область

ВОЗ

ВОП

від 000001 - до 999999

4

Дніпропетровська область

ДНЗ

ДНП

від 000001 - до 999999

5

Донецька область

ДОЗ

ДОП

від 000001 - до 999999

6

Житомирська область

ЖИЗ

ЖИП

від 000001 - до 999999

7

Закарпатська область

ЗКЗ

ЗКП

від 000001 - до 999999

8

Запорізька область

ЗПЗ

ЗПП

від 000001 - до 999999

9

Івано-Франківська область

ІВЗ

ІВП

від 000001 - до 999999

10

Київська область

КОЗ

КОП

від 000001 - до 999999

11

Кіровоградська область

КВЗ

КВП

від 000001 - до 999999

12

Луганська область

ЛУЗ

ЛУП

від 000001 - до 999999

13

Львівська область

ЛВЗ

ЛВП

від 000001 - до 999999

14

Миколаївська область

МИЗ

МИП

від 000001 - до 999999

15

Одеська область

ОДЗ

ОДП

від 000001 - до 999999

16

Полтавська область

ПОЗ

ПОП

від 000001 - до 999999

17

Рівненська область

РВЗ

РВП

від 000001 - до 999999

18

Сумська область

СУЗ

СУП

від 000001 - до 999999

19

Тернопільська область

ТЕЗ

ТЕП

від 000001 - до 999999

20

Харківська область

ХАЗ

ХАП

від 000001 - до 999999

21

Херсонська область

ХЕЗ

ХЕП

від 000001 - до 999999

22

Хмельницька область

ХМЗ

ХМП

від 000001 - до 999999

23

Черкаська область

ЧКЗ

ЧКП

від 000001 - до 999999

24

Чернівецька область

ЧНЗ

ЧНП

від 000001 - до 999999

25

Чернігівська область

ЧГЗ

ЧГП

від 000001 - до 999999

26

м. Київ

КІЗ

КІП

від 000001 - до 999999

27

м. Севастополь

СВЗ

СВП

від 000001 - до 999999

 

 

Додаток 5

 

 

 

Журнал обліку посвідчень народних засідателів

Серія та номер посвідчення

Прізвище, ім'я та по батькові народного засідателя

Найменування суду

Дата отримання посвідчення та підпис

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

Додаток 6

 

 

 

Журнал обліку посвідчень присяжних

Серія та номер посвідчення

Прізвище, ім'я та по батькові присяжного

Найменування суду

Дата отримання посвідчення та підпис

Примітки

1

2

3

4

5

 

____________