РАДА СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ

РІШЕННЯ

від 23 січня 2014 року N 7

Заслухавши та обговоривши інформацію члена ради суддів загальних судів Висоцької В. С. щодо результатів проведеного аналізу інформації апеляційних загальних судів про стан організації діяльності апеляційних та місцевих загальних судів щодо цивільних справ, які знаходяться на розгляді в місцевих загальних судах відповідної адміністративно-територіальної одиниці понад рік, а також цивільних справ, які знаходяться у відповідному апеляційному загальному суді понад 4 місяці у зв'язку з їх апеляційним переглядом, відповідно до статті 113, частини шостої статті 122 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", рада суддів загальних судів вирішила:

1. Інформацію члена ради суддів загальних судів Висоцької В. С. щодо результатів проведеного аналізу інформації апеляційних загальних судів про стан організації діяльності апеляційних та місцевих загальних судів щодо цивільних справ, які знаходяться на розгляді в місцевих загальних судах відповідної адміністративно-територіальної одиниці понад рік, а також цивільних справ, які знаходяться у відповідному апеляційному загальному суді понад 4 місяці у зв'язку з їх апеляційним переглядом, взяти до відома.

2. Доручити Державній судовій адміністрації України направити для ознайомлення та відповідного реагування апеляційним та місцевим загальним судам довідку про результати проведеного аналізу інформації апеляційних загальних судів про стан організації діяльності апеляційних та місцевих загальних судів щодо цивільних справ, які знаходяться на розгляді в місцевих загальних судах відповідної адміністративно-територіальної одиниці понад рік, а також цивільних справ, які знаходяться у відповідному апеляційному загальному суді понад 4 місяці у зв'язку з їх апеляційним переглядом (додаток N 1*).

____________
* Не наводиться.

3. Головам апеляційних та місцевих загальних судів врахувати недоліки, виявлені радою суддів загальних судів при проведенні аналізу інформації апеляційних загальних судів про стан організації діяльності апеляційних та місцевих загальних судів щодо цивільних справ, які знаходяться на розгляді в місцевих загальних судах відповідної адміністративно-територіальної одиниці понад рік, а також цивільних справ, які знаходяться у відповідному апеляційному загальному суді понад 4 місяці у зв'язку з їх апеляційним переглядом, та до 10 квітня 2014 року інформувати раду суддів загальних судів про стан та вжиті організаційні заходи для усунення причин тривалого розгляду, забезпечення якісного та оперативного розгляду цивільних справ, зазначених у вищезазначеній довідці ради суддів загальних судів.

4. Рекомендувати суддям апеляційних загальних судів постійно надавати методичну допомогу суддям місцевих загальних судів, при цьому особливу увагу приділяти суддям, в провадженні яких знаходяться цивільні справи, які тривалий час не знаходять свого вирішення, в тому числі і ті, що зупинені провадженням.

5. Суддям апеляційних загальних судів, в провадженні яких понад 4 місяці перебувають цивільні справи, вжити невідкладних організаційних заходів для усунення причин тривалого розгляду та забезпечення якісного та оперативного розгляду таких справ.

6. Головам місцевих загальних судів щомісячно проводити аналіз причин тривалого знаходження справ понад один рік у провадженні суддів місцевих загальних судів відповідної адміністративно-територіальної одиниці з обговоренням результатів проведеного аналізу на зборах суддів.

 

Голова ради суддів
загальних судів

І. О. Отрош