ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ПОСТАНОВА

від 10 лютого 2012 року N 1

Про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2011 році та завдання на 2012 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови та заступників Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2011 році та завдання на 2012 рік, пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ відзначає, що упродовж зазначеного періоду робота вказаного суду із забезпечення належного рівня здійснення правосуддя, захисту прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права здійснювалася на належному рівні.

У 2011 році на розгляді суддів судової палати у цивільних справах перебувало 71048 касаційних скарг, справ та заяв, що розглядаються в порядку цивільного судочинства (у цьому році надійшло 67643). Середньомісячне надходження на кожного фактично працюючого суддю становило 116 касаційних скарг, справ та заяв. Розглянуто 66438 справ і матеріалів, що становить 93,5 %.

Якість ухвалених місцевими та апеляційними судами судових рішень викликає занепокоєння, оскільки кількість скасованих судових рішень від числа переглянутих судом касаційної інстанції становить більше 70 %. Так, найбільше скасовано судових рішень (від числа переглянутих судом касаційної інстанції), ухвалених у порядку цивільного судочинства судами м. Севастополя - 95,7 %, Львівської області - 95,6 %, Кіровоградської області - 94,2 %, Полтавської області - 94,1 %, Вінницької області - 93,7 %, Запорізької області - 93,1 %, Волинської області - 93 %, Херсонської області - 90,6 %.

У 2011 році на розгляді суддів судової палати у кримінальних справах перебувало 18697 касаційних скарг, кримінальних справ та заяв (у цьому році надійшло 18204), розглянуто 18237 справ, скарг і заяв, що становить 97,5 %. Середньомісячне надходження на кожного фактично працюючого суддю становило 43,6 скарг, справ і заяв.

Найбільше скасовано судових рішень (від числа переглянутих у касаційній інстанції), ухвалених у порядку кримінального судочинства, судами Івано-Франківської області - 43,5 %, Вінницької та Черкаської областей - 40 %, Львівської області - 39,4 %.

У 2011 році Верховний Суд України, переглянувши судові рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, скасував 24 судових рішення у цивільних справах, що становить 1 % від загальної кількості оскаржених, та скасував 6 судових рішень у кримінальних справах, що становить 3 % від загальної кількості оскаржених.

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ вживається недостатньо заходів щодо забезпечення однакового та правильного застосування чинного законодавства судами цивільної і кримінальної юрисдикції, надання їм методичної допомоги.

Підвищеної уваги Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ потребує робота з розробки та опрацювання проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення цивільного і кримінального судочинства, судоустрою, статусу суддів.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє:

1. Інформацію Голови та заступників Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2011 році та завдання на 2012 рік взяти до відома.

2. Головам місцевих і апеляційних судів цивільної та кримінальної юрисдикції:

- звернути особливу увагу на якість роботи суддів зі здійснення правосуддя, забезпечивши дотримання закріплених Конституцією та законами України основоположних засад судочинства;

- постійно контролювати додержання процесуальних норм при розгляді справ;

- місцевим судам проаналізувати причини помилок, які допускають судді при відправленні правосуддя, та обговорити ці питання на зборах суддів;

- апеляційним судам вивчити причини скасування та зміни судових рішень місцевих і апеляційних судів, обговорювати питання практики застосування законодавства на нарадах суддів, семінарах.

3. Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

- узагальнити причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2011 році та вжити заходів щодо усунення таких причин;

- визначити категорії справ, які потребують як проведення узагальнення судової практики, так і підготовки відповідних роз'яснень постанов пленуму щодо застосування судами відповідного законодавства для забезпечення єдності судової практики;

- продовжити практику надання методичної та практичної допомоги судам нижчого рівня з робочими виїздами на місця;

- організувати підготовку пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства України, особливо стосовно удосконалення процесуального законодавства;

- активізувати роботу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ шляхом залучення її членів до вивчення та наукового аналізу й узагальнення судової практики, даних судової статистики з метою підготовки проектів постанов пленуму з питань застосування судами цивільної і кримінальної юрисдикції законодавства під час розгляду справ, підготовка яких потребує наукового забезпечення;

- розробити заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу суду у суспільстві шляхом висвітлення діяльності судів цивільної і кримінальної юрисдикції у засобах масової інформації, участі у семінарах, конференціях, круглих столах тощо.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

Голова Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ

Л. І. Фесенко

Секретар пленуму Вищого
спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ

Д. Д. Луспеник