51 Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди
52 Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій судових справ (Житлове право)
53 Про стягнення з платників податків коштів у рахунок погашення податкового боргу
54 Щодо оскарженням відмови у прийнятті податкових накладних для їх реєстрації у Єдиному державному реєстрі податкових накладних
55 Подання про виконання рішень Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточного
56 Довідка про вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"
57 Про відшкодування шкоди
58 УЗАГАЛЬНЕННЯ судової практики судів першої та апеляційної інстанцій у справах стосовно осіб, які тримаються під вартою, судове провадження щодо яких триває понад 6 місяців
59 Висновки Верховного Суду України, викладені в рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК України 1960 року, за І півріччя 2013 р.
60 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст 11116 ГПК України, за I півріччя 2013 р.
61 Про рішення Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточних
62 Про зміни у законодавстві України з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
63 УЗАГАЛЬНЕННЯ практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року
64 Щодо виконання судових рішень, ухвалених у справах, пов'язаних із соціальними виплатами
65 Щодо питань, пов'язаних із визначенням належного позивача у справах про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території України та територіальної підсудності цих справ
66 Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна
67 Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними
68 Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів
69 Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України
70 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності
71 Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами
72 Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції
73 Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам
74 Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України
75 ро деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України
76 Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин
77 Про внесення змін до персонального складу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України
78 Про судове рішення в адміністративній справі
79 Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів
80 Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
81 Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування
82 Про доповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 N 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів"
83 Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження
84 Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод
85 Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України
86 Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ
87 Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
88 Про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2012 році та завдання на 2013 рік
89 Зміст інформації, яка підлягає оприлюдненню на веб-сторінці судів веб-порталу судової влади України
90 Про деякі питання, пов'язані із запровадженням нової системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
91 Щодо справляння фіксованого сільськогосподарського податку та застосування спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського господарства,
92 Щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі "Шаповалов проти України"
93 Про рішення Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного
94 Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань"
95 Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про рекламу
96 Судова практика призначення покарань за хабарництво (ст. 368 Кримінального кодексу України)
97 ро деякі питання застосування розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України
98 Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України
99 Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод
100 Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування