ПРЕС-СЛУЖБА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
ЗБОРІВ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про підстави для припинення повноважень та звільнення з посад суддів Конституційного Суду України за порушення присяги судді

м. Київ
1 квітня 2014 року

 

 

Збори суддів Конституційного Суду України, заслухавши інформацію голови Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України Сергейчука О. А. та керуючись статтями 149, 153 Конституції України, статтями 114, 115 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статтею 23, частиною третьою статті 28 Закону України "Про Конституційний Суд України", § 63, пунктом 1 § 69 Регламенту Конституційного Суду України, вирішили:

1. Схвалити висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України щодо підстав про припинення повноважень та звільнення з посад суддів Конституційного Суду України за порушення присяги судді, за яким:

- ознак порушення присяги суддями Конституційного Суду України Головіним Анатолієм Сергійовичем, Колосом Михайлом Івановичем, Маркуш Марією Андріївною, Овчаренком В'ячеславом Андрійовичем, Пасенюком Олександром Михайловичем, Бауліним Юрієм Васильовичем, Вдовіченком Сергієм Леонідовичем, Бринцевим Василем Дмитровичем, Гультаєм Михайлом Мирославовичем, Запорожцем Михайлом Петровичем, Сергейчуком Олегом Анатолійовичем, Шапталою Наталею Костянтинівною не встановлено;

- підстави для розгляду питання про припинення повноважень та звільнення з посад цих суддів за порушення присяги судді відсутні (висновок додається) (див. окремо в базі).

2. Поінформувати про прийняття цього рішення зборів суддів Конституційного Суду України Голову Верховної Ради України, виконуючого обов'язки Президента України та XII позачерговий з'їзд суддів України.

____________

]

ВИСНОВОК
ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ЕТИКИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

щодо підстав про припинення повноважень та звільнення з посад суддів Конституційного Суду України за порушення присяги судді

1 квітня 2014 року

 

 

Постійна комісія з питань регламенту та етики Конституційного Суду України у складі суддів:

Сергейчука Олега Анатолійовича - голови комісії,

Вдовіченка Сергія Леонідовича,

Касмініна Олександра Володимировича,

Шаптали Наталі Костянтинівни,

розглянувши доручення зборів суддів Конституційного Суду України від 27 лютого 2014 року щодо наявності підстав для розгляду питання про припинення повноважень та звільнення з посад суддів Конституційного Суду України Головіна А. С., Колоса М. І., Маркуш М. А., Овчаренка В. А., Пасенюка О. М., Бауліна Ю. В., Вдовіченка С. Л., Бринцева В. Д., Гультая М. М., Запорожця М. П., Сергейчука О. А., Шаптали Н. К. згідно з пунктом 5 частини першої статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України", заслухавши інформацію голови комісії Сергейчука О. А. та пояснення суддів Бринцева В. Д., Вдовіченка С. Л., Шаптали Н. К., звільнених з посад суддів Колоса М. І., Маркуш М. А., розглянувши письмові пояснення суддів Бауліна Ю. В., Вдовіченка С. Л., Гультая М. М., Запорожця М. П. та звільнених з посад суддів Овчаренка В. А., Пасенюка О. М., дослідивши матеріали справи N 1-45/2010, N 1-11/2012, N 1-11/2013, встановила:

Верховна Рада України Постановою "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді" від 24 лютого 2014 року N 775-VII (далі - Постанова) відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України постановила:

достроково припинити повноваження та звільнити з посад суддів Конституційного Суду України у зв'язку з порушенням ними присяги судді Головіна Анатолія Сергійовича, Колоса Михайла Івановича, Маркуш Марію Андріївну, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Пасенюка Олександра Михайловича;

запропонувати виконуючому обов'язки Президента України достроково припинити повноваження та звільнити з посад суддів Конституційного Суду України у зв'язку з порушенням ними присяги судді, які були призначені на посаду Президентом України, Бауліна Юрія Васильовича та Вдовіченка Сергія Леонідовича;

запропонувати Раді суддів України у триденний строк скликати позачерговий з'їзд суддів України, на якому розглянути питання дострокового припинення повноважень та звільнення з посад суддів Конституційного Суду України у зв'язку з порушенням ними присяги судді, які були призначені з'їздом суддів України, Бринцева Василя Дмитровича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Шаптали Наталі Костянтинівни;

Генеральній прокуратурі України порушити кримінальне провадження за фактом прийняття Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010 та притягнути усіх винних осіб до відповідальності.

Народними депутатами України в основу обґрунтування порушення присяги судді покладено порушення суддями, на їх погляд, приписів статей 3, 19, 147 - 153 Конституції України під час розгляду справ за конституційними поданнями:

252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року N 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України);

48 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв'язку з окремими положеннями Конституції України.

У Постанові вказано, що під час конституційного провадження щодо зазначених справ судді Конституційного Суду України порушили засадничий конституційний принцип народовладдя, змінили конституційний лад України, порушили конституційний принцип розподілу влад, порушили право громадян вільно обирати та бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, передбачене частиною першою статті 38 Конституції України, порушили право громадян на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, встановлене статтями 46, 48 Конституції України.

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" (далі - Закон) судді Конституційного Суду України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Конституційному Суді України та в його колегіях, за винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та дачі висновків Конституційним Судом України (частина третя статті 28).

Зазначені в Постанові рішення приймалися суддями колегіально в закритій частині пленарного засідання Конституційного Суду України з дотриманням вимог Закону.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Процедуру прийняття рішень, встановлену Законом та Регламентом Конституційного Суду України (далі - Регламент), не порушено.

При обговоренні та голосуванні зазначених рішень судді Конституційного Суду України діяли відповідно до Конституції України, Закону, Регламенту та в межах своїх повноважень.

Дій, які свідчили б про незабезпечення суддями Конституційного Суду України верховенства Конституції України, порушення присяги судді, невиконання обов'язку захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина, під час вирішення зазначених справ не вчинялося.

За таких обставин Постійна комісія з питань регламенту та етики Конституційного Суду України не вбачає ознак порушення присяги судді при здійсненні конституційного судочинства суддями Конституційного Суду України Головіним А. С., Колосом М. І., Маркуш М. А., Овчаренком В. А., Пасенюком О. М., Бауліним Ю. В., Вдовіченком С. Л., Бринцевим В. Д., Гультаєм М. М., Запорожцем М. П., Сергейчуком О. А., Шапталою Н. К., а тому вважає, що законних підстав для дострокового припинення повноважень та звільнення з посад вказаних суддів Конституційного Суду України за порушення присяги судді немає.

Керуючись статтями 149, 153 Конституції України, статтею 23, частиною третьої статті 28, статтею 33 Закону України "Про Конституційний Суд України", § 63, пункту 1 § 69, § 72 Регламенту Конституційного Суду України, Постійна комісія з питань регламенту та етики Конституційного Суду України дійшла висновку:

1. Ознак порушення присяги суддями Конституційного Суду України Головіним Анатолієм Сергійовичем, Колосом Михайлом Івановичем, Маркуш Марією Андріївною, Овчаренком В'ячеславом Андрійовичем, Пасенюком Олександром Михайловичем, Бауліним Юрієм Васильовичем, Вдовіченком Сергієм Леонідовичем, Бринцевим Василем Дмитровичем, Гультаєм Михайлом Мирославовичем, Запорожцем Михайлом Петровичем, Сергейчуком Олегом Анатолійовичем, Шапталою Наталею Костянтинівною не встановлено.

2. Підстави для розгляду питання про припинення повноважень та звільнення суддів Конституційного Суду України за порушення присяги суддів Головіна Анатолія Сергійовича, Колоса Михайла Івановича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Пасенюка Олександра Михайловича, Бауліна Юрія Васильовича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Бринцева Василя Дмитровича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Шаптали Наталі Костянтинівни відсутні.

____________