УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням начальника юридичного відділу товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРАД МЕДІА" Савченко Ганни Вікторівни щодо офіційного тлумачення положень статей 40, 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права"

м. Київ
24 грудня 2013 року
N 74-у/2013

Справа N 2-73/2013

 

Конституційний Суд України у складі суддів:

Овчаренка В'ячеслава Андрійовича - головуючого,

Бауліна Юрія Васильовича,

Бринцева Василя Дмитровича,

Вдовіченка Сергія Леонідовича,

Головіна Анатолія Сергійовича,

Гультая Михайла Мирославовича,

Запорожця Михайла Петровича,

Касмініна Олександра Володимировича - доповідача,

Колоса Михайла Івановича,

Литвинова Олександра Миколайовича,

Маркуш Марії Андріївни,

Пасенюка Олександра Михайловича,

Сергейчука Олега Анатолійовича,

Стецюка Петра Богдановича,

Тупицького Олександра Миколайовича,

Шаптали Наталі Костянтинівни,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням начальника юридичного відділу товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРАД МЕДІА" (далі - Товариство) Савченко Ганни Вікторівни щодо офіційного тлумачення положень статей 40, 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 року N 3792-XII (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 64) з наступними змінами (далі - Закон).

Заслухавши суддю-доповідача Касмініна О. В. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України установив:

1. До Конституційного Суду України звернувся начальник юридичного відділу Товариства Савченко Г. В. з клопотанням дати офіційне тлумачення положень статей 40, 43 Закону, які регулюють майнові права виробників фонограм і відеограм та використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм.

2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 10 грудня 2013 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 1 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

За статтею 153 Конституції України процедура розгляду Конституційним Судом України справ визначається законом. Порядок звернення до Конституційного Суду України, провадження у справах, прийняття рішень і надання висновків Конституційним Судом України закріплений у Законі України "Про Конституційний Суд України".

Суб'єктами права на конституційне звернення з питань офіційного тлумачення Конституції України та законів України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи (стаття 43 Закону України "Про Конституційний Суд України").

Згідно з частиною першою статті 92 Цивільного кодексу України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Тому конституційне звернення від юридичної особи подається до Конституційного Суду України через представника органу управління (чи керівника), якого визначено відповідно до закону статутом, положенням чи іншим установчим документом (Ухвала Конституційного Суду України від 13 лютого 2003 року N 11-у/2003).

Таким чином, законодавець визначив коло суб'єктів права на конституційне звернення і не передбачив передачі права на його внесення іншим особам (Ухвала Конституційного Суду України від 31 травня 2011 року N 15-у/2011).

Отже, начальник юридичного відділу Товариства Савченко Г. В. не є суб'єктом права на конституційне звернення від його імені, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 1 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, статтями 42, 43, 45, 50 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням начальника юридичного відділу товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРАД МЕДІА" Савченко Ганни Вікторівни щодо офіційного тлумачення положень статей 40, 43 Закону України "Про авторське право та суміжні права" від 23 грудня 1993 року N 3792-XII з наступними змінами на підставі пункту 1 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - відсутність встановленого Конституцією України, цим законом права на конституційне звернення.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ