УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Погорєлової Ольги Михайлівни щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 87 Закону України "Про пенсійне забезпечення"

м. Київ
24 вересня 2013 року
N 40-у/2013

Справа N 2-42/2013


Конституційний Суд України у складі суддів:

Овчаренка В'ячеслава Андрійовича - головуючого,

Бауліна Юрія Васильовича,

Бринцева Василя Дмитровича,

Вдовіченка Сергія Леонідовича,

Головіна Анатолія Сергійовича,

Гультая Михайла Мирославовича,

Запорожця Михайла Петровича,

Колоса Михайла Івановича,

Литвинова Олександра Миколайовича,

Маркуш Марії Андріївни,

Пасенюка Олександра Михайловича,

Сергейчука Олега Анатолійовича,

Стецюка Петра Богдановича,

Тупицького Олександра Миколайовича,

Шаптали Наталі Костянтинівни - доповідача,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Погорєлової Ольги Михайлівни щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 87 Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року N 1788-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10) (далі - Закон).

Заслухавши суддю-доповідача Шапталу Н. К. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України установив:

1. Громадянка Погорєлова Ольга Михайлівна звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення частини другої статті 87 Закону, відповідно до якого "суми пенсії, не одержані своєчасно з вини органу, що призначає або виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком". Офіційне тлумачення вказаного положення суб'єкт права на конституційне звернення просить дати в аспекті питання, чи "стосується ця законодавча норма лише нарахованих, але не виплачених з вини страхувальника, і тому не отриманих застрахованою особою, належних сум, чи і не призначених, не нарахованих з вини страхувальника, і тому не отриманих застрахованою особою, належних сум".

Необхідність в офіційному тлумаченні положення частини другої статті 87 Закону автор клопотання обґрунтовує неоднозначним, на його думку, застосуванням судами загальної юрисдикції України цього положення.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали від 12 вересня 2013 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94); у конституційному зверненні має зазначатися обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42).

Аналіз конституційного звернення та долучених до нього матеріалів дає підстави для висновку, що автор клопотання не визначив предмета тлумачення, оскільки питання, в аспекті якого Погорєлова О. М. хоче отримати офіційне тлумачення положення частини другої статті 87 Закону, не відповідає змісту цього положення.

За правовою позицією, викладеною Конституційним Судом України в Ухвалі від 2 вересня 2009 року N 47-у/2009, невизначеність предмета тлумачення унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації статей Конституції України та законів України.

Крім того, конституційне звернення не містить матеріалів, які б підтверджували наявність неоднозначного застосування судами України або іншими органами державної влади вказаного положення Закону.

Так, в одному з наданих автором клопотання рішень суд застосовував положення частини другої статті 87 Закону (постанова Вищого адміністративного суду України від 20 січня 2010 року у справі N К-37795/09). Натомість в іншому випадку суди загальної юрисдикції це положення не застосовували, оскільки у справі були прийняті лише ухвали процесуального характеру (ухвала Вищого адміністративного суду України від 7 березня 2013 року у справі Погорєлової О. М.).

Отже, конституційне звернення не відповідає вимогам, передбаченим статтями 42, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України "Про Конституційний Суд України".

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Погорєлової Ольги Михайлівни щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 87 Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року N 1788-XII на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим Законом.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ