УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Баранова Олександра Костянтиновича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55, частини третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

м. Київ
13 вересня 2011 року
N 41-у/2011

Справа N 2-28/2011


 

Конституційний Суд України у складі суддів:

Винокурова Сергія Маркіяновича - головуючого,

Бауліна Юрія Васильовича,

Бринцева Василя Дмитровича,

Вдовіченка Сергія Леонідовича,

Гультая Михайла Мирославовича,

Запорожця Михайла Петровича,

Кампа Володимира Михайловича,

Колоса Михайла Івановича - доповідача,

Лилака Дмитра Дмитровича,

Маркуш Марії Андріївни,

Овчаренка В'ячеслава Андрійовича,

Сергейчука Олега Анатолійовича,

Стецюка Петра Богдановича,

Стрижака Андрія Андрійовича,

Шаптали Наталі Костянтинівни,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні справу за конституційним зверненням громадянина Баранова Олександра Костянтиновича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55, частини третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року N 2262-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399) зі змінами.

Заслухавши суддю-доповідача Колоса М. І. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України установив:

1. Громадянин Баранов Олександр Костянтинович звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року N 2262-XII зі змінами (далі - Закон), а саме:

- частини другої статті 55 стосовно можливості нарахування компенсації втрати частини доходів на суми пенсії, не нараховані з вини органів Пенсійного фонду України;

- частини третьої статті 63 стосовно можливості перерахунку пенсії, призначеної відповідно до Закону, у зв'язку з тимчасовим збільшенням грошового забезпечення відповідної категорії військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, або у зв'язку з тимчасовим введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій.

Необхідність в офіційному тлумаченні названих положень Закону Баранов О. К. обґрунтовує їх неоднозначним застосуванням судами загальної юрисдикції в процесі розгляду справ щодо здійснення перерахунку пенсій йому та іншим особам, звільненим з військової служби, що, як він вважає, призвело до порушення його права на "нарахування компенсації за несвоєчасну виплату заборгованості з боку Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області" і може призвести до порушення права на перерахунок призначеної пенсії.

2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Третьою колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали від 6 липня 2011 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" у конституційному зверненні має зазначатися обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42); підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94).

Неоднозначність застосування положень частини другої статті 55, частини третьої статті 63 Закону Баранов О.К. вбачає у протилежних позиціях судів загальної юрисдикції стосовно вирішення справ щодо здійснення перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби. На підтвердження своїх доводів автор клопотання надав постанови Луганського окружного адміністративного суду від 14 жовтня 2008 року (справа N 2а-1407/08), від 24 листопада 2008 року (справа N 2а-474/08) та постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 26 лютого 2009 року (справа N 2-а-43/08/1213).

У процесі підготовки матеріалів справи до розгляду встановлено, що постанова Луганського окружного адміністративного суду від 14 жовтня 2008 року скасована постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 січня 2009 року (справа N 2-а-1407/08/1270). Постанова Луганського окружного адміністративного суду від 24 листопада 2008 року залишена без змін постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 12 лютого 2009 року (справа N 2-а-474/08/1270). Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 26 лютого 2009 року оскаржена до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 17 грудня 2009 року поновив строк касаційного оскарження, а ухвалою від 18 грудня 2009 року відкрив касаційне провадження (справа N К-20842/09).

Аналіз матеріалів справи, що стосуються практики розгляду Вищим адміністративним судом України та Верховним Судом України питань, порушених у конституційному зверненні, підтверджує, що ця судова практика є однозначною.

Таким чином, відсутність неоднозначного застосування судами України положень частини другої статті 55, частини третьої статті 63 Закону є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у цій справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Баранова Олександра Костянтиновича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55, частини третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року N 2262-XII зі змінами на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України "Про Конституційний Суд України".

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ