ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

02.03.2011 р.

Справа N 18/55-10

 

За позовом:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-фільм", м. Київ

до відповідача:

Фізичної особи - підприємця  ОСОБА_1, м. Суми

про

стягнення 93750 грн. 00 коп.

Суддя:

Зражевський Ю. О.

Представники сторін:

 

від позивача:

не з'явився

від відповідача:

ОСОБА_2

При секретарі судового засідання:

Черненко І. О.

 

Суть спору: позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь компенсацію за порушення майнових авторських прав у розмірі 93750 грн. 00 коп.; накласти на відповідача штраф у розмірі 10 % від зазначеної суми та направити ці кошти до Державного бюджету України, р/р 31119106700002, МФО 837013, ГУДК у Сумській області, отримувач -  Державний бюджет м. Суми, код ЄДРПОУ 23636315.

Рішенням господарського суду Сумської області від 19.07.2010 р. позов задоволено та стягнуто з відповідача на користь позивача 93750 грн. 00 коп. компенсації за порушення майнових авторських прав, в доход державного бюджету України 9375 грн. 00 коп. штрафу.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 11.11.2010 р. рішення суду від 19.07.2010 р. залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.01.2011 р. рішення господарського суду Сумської області від 19.07.2010 р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 11.11.2010 р. скасовано та передано на новий розгляд до господарського суду Сумської області.

Відповідач у відзиві на позовну заяву просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на диски для лазерних систем зчитування, що використовувались відповідачем не належать до об'єктів авторського права.

Позивач подав суду клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю явки представника в судове засідання.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази, які мають суттєве значення для вирішення спору по суті, суд, встановив:

Клопотання позивача про відкладення розгляду даної справи відхиляється оскільки судом не вбачаються законні підстави для його задоволення.

20.12.2007 року між позивачем (правоволодільцем (CP MEDIA LIMITED) укладений договір N DVD-001-2008-IF про передачу майнових прав на використання аудіовізуальних творів, за яким правоволоділець - CP MEDIA LIMITED передало ТОВ "Інтер-фільм" (позивачу) перераховані в п. 2.2 цього договору майнові права на використання фільмів (а також окремих елементів фільмів) в межах дозволеної території (Україна, Молдова, Казахстан, Киргизстан) та протягом дозволеного строку, в тому числі і виключне право на розповсюдження екземплярів фільму, відтвореного на носіях, шляхом їх продажу і здачі в прокат виключно для приватного (непублічного) перегляду фільму (п. 2.2.2 договору). Відповідно до умов вказаного договору правоволоділець (позивач) є одноособовим і законним володільцем усіх прав на аудіовізуальні твори, перелічені в позовній заяві (АС-4).

Як свідчать матеріали справи 6 червня 2009 року працівниками міліції УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області виявлено та задокументовано факт незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування, які відповідач зберігав та реалізовував, шляхом продажу на торгівельному місці по вулиці Ковпака, 71 в м. Суми. Дані примірники компакт-дисків не були марковані контрольними марками, що є порушенням вимог Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних". Отже, дії відповідача підтверджують факти розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування.

Вироком Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.08.2009 року ОСОБА_1 визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2031 КК України, оскільки він незаконно зберігав та переміщав 175 дисків для лазерних систем зчитування.

Фактами, встановлених вироком суду, а саме: показаннями відповідача - ОСОБА_1, а також обставинами, що встановленні у вироці Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.08.2009 року підтверджено факт розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування без контрольних марок, тобто з ознаками контрофактності.

Позивач в обґрунтування своїх вимог посилається на те, що відповідачем, як суб'єктом підприємницької діяльності, здійснювалось розповсюдження аудіовізуальних творів, майнові авторські права на які належать позивачу, а також, що відповідач не отримував дозволу від ТОВ "Інтер-фільм" на розповсюдження аудіовізуальних творів, чим порушив вимоги ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права", ст. 3, ч. 2 ст. 10 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних". А тому, відповідач повинен сплатити позивачу компенсацію за порушення авторського права у сумі 93750 грн. 00 коп. та штраф в розмірі 9375 грн. 00 коп. в доход держбюджету.

Відповідач в обґрунтування своїх заперечень по справі посилається на те, що диски для лазерних систем зчитування, що використовувались відповідачем не належать до об'єктів авторського права.

Відповідно до статті 440 Цивільного кодексу України та частини першої статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: виключне право на використання твору; виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Згідно з статтею 443 ЦК України використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Стаття 33 ГПК України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

В силу вказаної норми предметом доказування є обставини, які свідчать про дійсні права та обов'язки сторін у справі та складаються з фактів, якими позивач обґрунтовує підстави позову, та фактів, якими відповідач обґрунтовує заперечення проти позову.

При цьому, згідно ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Крім того, статтею 16 Цивільного кодексу України передбачені способи захисту цивільних прав та інтересів судом. Також цією статтею передбачено, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Пунктом першим статті 8 Закону України "Про авторське та суміжне право" передбачено, що об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3) комп'ютерні програми;

4) бази даних;

5) музичні твори з текстом і без тексту;

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

7) аудіовізуальні твори;

8) твори образотворчого мистецтва;

9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

14) похідні твори;

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

17) інші твори.

З наведеного випливає, що диски для лазерних систем зчитування, які за твердженням позивача, використовувалися відповідачем не входять до вищезазначеного переліку та не належить до об'єктів авторського права.

Відповідно до пункту "а" статті 50 даного Закону порушенням авторського права, що дає підстави для судового захисту, є вчинення будь-якою особою дій, які порушують майнові права суб'єктів авторського права, визначені статтею 15 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21 - 25 цього Закону обмежень майнових прав.

Відповідно до постанови Верховного Суду України N 5 від 04.06.2010 р. "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав" передбачено, що при вирішенні спорів судам слід мати на увазі, що компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, а не розміру заподіяних збитків

Як встановлено в судовому засіданні диски для лазерних систем зчитування, які, за твердженням позивача, використовувалися відповідачем, не належать до об'єктів авторського права, перелік яких міститься у статті 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права". Крім того, позивачем не наведено доказів, що дії відповідача призвели до неможливості ведення його підприємницької діяльності на території м. Суми. З чого випливає, що позивачем не наведено суті порушення ФОП ОСОБА_3 майнових авторських прав позивача на конкретні твори та не наведений розрахунок суми компенсації, яка підлягає стягненню з відповідача.

На підставі викладеного, суд вважає, що позивачем не доведено факту порушення його майнових авторських прав чи охоронюваних законом інтересів, а тому позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України суд, вирішив:

1. Клопотання позивача б/н б/д про відкладення розгляду справи - відхилити.

2. У задоволенні позовних вимог - відмовити.

Повне рішення підписано 09.03.2011 р.

 

Суддя:

Ю. О. Зражевський