ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.08.2006 р. 

N 6/34-Б 


Відмовлено у порушенні провадження з перегляду
ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України
від 12 жовтня 2006 року

Судова колегія Вищого господарського суду України у складі: Полякова Б. М. - головуючого (доповідач у справі), Ткаченко Н. Г., Муравйова О. В., розглянувши касаційні скарги 1. ДПІ у м. Нова Каховка; 2. Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО" (далі - ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО") на постанову від 12.04.2006 р. Запорізького апеляційного господарського суду та ухвалу від 17.01.2006 р. господарського суду Херсонської області у справі N 6/34-Б господарського суду Херсонської області за заявою Профспілкового комітету ВАТ "Південелектромаш" до ВАТ "Південний електромашинобудівний завод" про банкрутство; арбітражний керуючий [...], за участю Фонду державного майна України, прокурора Херсонської області, в судовому засіданні взяли участь представники: ДПІ у м. Нова Каховка - [...], ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО" - [...], ВАТ "Юженергомаш" - [...], Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (ЗАТ) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м. Нова Каховка Херсонської області" - [...] та керуючий санацією - [...], встановив:

У провадженні господарського суду Херсонської області знаходиться справа N 6/34-Б про банкрутство ВАТ "Південний електромашинобудівний завод".

Ухвалою господарського суду Херсонської області від 17.01.2006 р. (суддя Клепай З. В.) затверджено доповнення до плану санації від 15.12.2005 р. з урахуванням зауважень Фонду державного майна України.

Іншою ухвалою господарського суду Херсонської області від 17.01.2006 р. (суддя Клепай З. В.) затверджено мирову угоду, змінивши у сторонах по мировій угоді Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, м. Нова Каховка, на КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", а також затверджено звіт керуючого санацією та припинено провадження у справі.

Постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 12.04.2006 р. (судді: Кричмаржевський В. А. - головуючий, Радченко О. П., Хуторной В. М.) здійснено процесуальне правонаступництво: замінено Новокаховську ОДПІ на ДПІ у м. Нова Каховка, залишено без задоволення апеляційні скарги ДПІ у м. Нова Каховка, КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" та ВАТ "Херсонгаз", а ухвали господарського суду Херсонської області від 17.01.2006 р., якими затверджено доповнення до плану санації та мирову угоду, залишені без змін.

Не погоджуючись частково з винесеною постановою, ДПІ у м. Нова Каховка та ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО" звернулися до Вищого господарського суду України з касаційними скаргами, в яких просять скасувати постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 12.04.2006 р. і ухвалу господарського суду Херсонської області від 17.01.2006 р. про затвердження мирової угоди та передати справу на новий розгляд до господарського суду Херсонської області.

Касаційна скарга ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО" мотивована порушенням судами ч. 4 ст. 41 Конституції України, ст. ст. 228, 605 Цивільного кодексу України.

На думку ДПІ у м. Нова Каховка, судами першої та апеляційної інстанцій порушено норми матеріального права, зокрема ст. ст. 35, 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) та ст. 78 ГПК України.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, обговоривши доводи касаційних скарг, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що касаційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 37 Закону мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом.

Виходячи зі змісту ч. 3 ст. 38 Закону, господарський суд при розгляді мирової угоди зобов'язаний перевірити встановлений Законом порядок укладення мирової угоди та дослідити умови мирової угоди на предмет їх відповідності чинному законодавству.

Під час затвердження мирової угоди судом першої інстанції було встановлено, що мирова угода від імені кредиторів підписана Головою комітету кредиторів - представником Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (ЗАТ) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м. Нова Каховка Херсонської області" [...], а від імені боржника - керуючим санацією [...].

Рішення щодо укладання мирової угоди прийнято повноважним складом комітету кредиторів, за таке рішення проголосувало 68,5 % кредиторів - членів комітету кредиторів (протокол N 51 від 15 - 29.12.2005 р.).

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено попередніми судовими інстанціями, укладена у справі мирова угода передбачає повне погашення грошових вимог кредиторів I та II черг.

Також, мирова угода передбачає погашення протягом 5 років грошових вимог УПФ України у м. Нова Каховка, які включені до III черги, в т. ч. першочергове погашення заборгованості з пільгових пенсій.

В той же час, інші вимоги кредиторів III черги, а також вимоги кредиторів IV черги згідно умов мирової угоди підлягають прощенню (списанню).

Кредитори інших черг у справі відсутні.

З матеріалів справи вбачається, що планом санації та доповненнями до нього, погодженими з Фондом державного майна України та затвердженими судом, встановлена участь інвесторів - ТОВ "Юженергомаш" та ЗАТ "Завод крупних електричних машин" у відновленні платоспроможності боржника, зокрема: надання інвесторами грошових коштів боржнику для впровадження виробничо-технологічних програм з відновлення та модернізації виробництва боржника, погашення вимог кредиторів боржника, включених до реєстру вимог кредиторів, погашення вимог працівників боржника із заробітної плати минулих років, а також здійснення інвесторами авансових платежів за поставку боржником продукції у майбутньому.

Виконання інвестором зобов'язань боржника по сплаті заборгованості конкурсним кредиторам не змінює суті самого зобов'язання.

У цьому випадку має місце виконання зобов'язань боржника третіми особами.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок виконання обов'язку боржника третьою особою.

Отже, у разі погашення інвестором вимог конкурсних кредиторів боржника настає правонаступництво інвестором прав цих кредиторів, у зв'язку з чим такі зобов'язання залишаються конкурсними.

Таким чином, інвестор стає конкурсним кредитором боржника.

При цьому, якщо вимоги кредитора були забезпечені заставою майна боржника, право застави зберігається.

Разом з тим, поповнення інвестором боржника обіговими коштами (надання грошових коштів для впровадження виробничо-технологічних програм з відновлення та модернізації виробництва боржника, здійснення передоплати за майбутню продукцію тощо) під час санації, а також погашення заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, що виникла під час процедури банкрутства, є поточними зобов'язаннями боржника перед інвестором.

Згідно з ст. 36 Закону мирова угода укладається щодо вимог кредиторів, які увійшли до реєстру.

Отже, істотними умовами мирової угоди є положення щодо конкурсних кредиторів.

Такі умови мирової угоди є публічно-правовими та носять обов'язковий характер для учасників угоди.

Разом з тим, мирова угода може містити умови, які не є істотними та виникають з приватно-правових відносин.

Відповідно до ст. 35 Закону сторонами мирової угоди є боржник та комітет кредиторів.

Однак, поряд зі звичайними учасниками мирової угоди в угоді може брати участь особа, яку залучено до участі у справі про банкрутство. Такою особою може бути, зокрема, поточний кредитор, третя особа, яка виконує певні обов'язки за мировою угодою.

Незважаючи на те, що вказана особа не є стороною мирової угоди, мирова угода в частині, що її стосується, є приватно-правовою і тому поширюється на цю особу лише за її згодою.

Тобто, включення до мирової угоди неістотних (випадкових) умов потребує волевиявлення обох сторін цих відносин.

Відсутність згоди поточного кредитора, третьої особи, яка виконує певні обов'язки за мировою угодою, на укладання мирової угоди з боржником не тягне жодних правових наслідків для них.

Колегія суддів також зазначає, що визнання недійсними істотних умов мирової угоди тягне за собою недійсність мирової угоди.

В той же час, визнання недійсними умов мирової угоди, які не є істотними, не тягне недійсність самої угоди.

Таким чином, включення до мирової угоди у справі про банкрутство умов щодо поточних кредиторів боржника не суперечить сутності такої угоди.

Навпаки, така мирова угода має переваги перед мировою угодою, яка врегульовує тільки конкурсні зобов'язання, оскільки впорядковує відносини між конкурсними та поточними кредиторами боржника.

Після затвердження мирової угоди та як наслідок припинення провадження у справі боржник зобов'язаний розпочати одночасно виконання конкурсних та поточних вимог кредиторів.

Якщо відносини між конкурсними та поточними кредиторами боржника не впорядковані належним чином, виконання боржником поточних зобов'язань, що має відбуватися першочергово, може зробити неможливим виконання мирової угоди та погашення конкурсних вимог.

Отже, умови мирової угоди можуть бути поширені на поточних кредиторів боржника за їх згодою.

На підставі вищевикладеного доводи касаційної скарги ДПІ у м. Нова Каховка щодо включення до мирової угоди зобов'язань боржника перед інвесторами в частині вимог, які є поточними, визнаються колегією суддів необґрунтованими.

Також необґрунтованими є твердження кредиторів про незаконне набуття інвесторами права власності на майно боржника.

Такі умови встановлені планом санації боржника та доповненнями до нього відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону.

Отже, передача майна боржника інвесторам в рахунок погашення зобов'язань боржника перед ними передбачена не в мировій угоді, а в плані санації та доповненнях до нього, що відповідає правовій позиції Верховного Суду України, викладеній, зокрема, в постанові від 20.05.2006 р. у справі N 15/20Б.

Крім того, обґрунтовано відхилені судом першої інстанції посилання ДПІ у м. Нова Каховка на те, що для неї, як кредитора III черги, встановлені умови гірші, ніж для іншого кредитора її черги - УПФ України у м. Нова Каховка, чим порушено ч. 3 ст. 36 Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону вимоги органу стягнення з податків, зборів (обов'язкових платежів) можуть бути прощені (списані) за мировою угодою.

Разом з тим, положення ч. 1 ст. 35 Закону встановлюють заборону на прощення (списання) за умовами мирової угоди заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Отже, така заборона є виключенням з приписів ч. 3 ст. 36 Закону, які передбачають, що для кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти укладення мирової угоди, не можуть бути встановлені умови гірші, ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладення мирової угоди, вимоги яких віднесені до однієї черги.

Твердження ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО" в касаційній скарзі, з посиланням на ст. 605 Цивільного кодексу України, про те, що прощення боргу може бути застосоване лише за наявності його згоди, визнаються колегією суддів безпідставними.

Відповідно до ст. ст. 4, 35 Закону мирова угода у справі про банкрутство є не тільки правочином, а одночасно є і судовою процедурою, тому умови та порядок укладання мирової угоди регулюються нормами Закону, які є спеціальними.

Згідно з ст. ст. 1, 35 Закону мирова угода є домовленістю між боржником та кредитором про відстрочку та (або) розстрочку платежів або припинення зобов'язання (прощення боргів) за угодою сторін.

Відповідно до ст. 35 Закону сторонами мирової угоди є боржник та комітет кредиторів, який діє як представницький орган всіх кредиторів боржника при проведенні процедур банкрутства (ч. 9 ст. 7 Закону).

Отже, мирова угода може передбачати прощення (списання) вимог кредиторів та згода окремого кредитора, за виключенням кредитора, вимоги якого забезпечені заставою майна, на укладення мирової угоди не потребується.

Також необґрунтованими є посилання ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО" на позбавлення його права власності на продукцію внаслідок укладання мирової угоди.

Процедура банкрутства передбачає врегулювання грошових зобов'язань боржника перед кредиторами шляхом повного або часткового задоволення грошових вимог кредиторів, а також шляхом їх прощення (списання).

У справі про банкрутство беруть участь лише грошові зобов'язання боржника, у зв'язку чим кредитори з майновими вимогами до боржника зобов'язані переводити свої вимоги у грошові і лише після цього мають право на заявлення їх до боржника.

Враховуючи наведене, суд касаційної інстанції вважає, що суд першої інстанції, з'ясувавши порядок укладання мирової угоди, перевіривши відповідність умов мирової угоди чинному законодавству та надавши цим обставинам справи обґрунтовану правову оцінку, дійшов правомірного висновку про те, що сторонами дотриманий порядок укладання мирової угоди та умови даної угоди відповідають нормам чинного законодавства.

У зв'язку з чим постанова суду апеляційної інстанції, якою залишено без змін ухвалу суду першої інстанції про затвердження мирової угоди, та сама ухвала підлягають залишенню без змін як законні та обґрунтовані.

Беручи до уваги вказане та керуючись ст. 512 Цивільного кодексу України, ст. ст. 1, 4, 18, 35 - 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, суд постановив:

1. Касаційні скарги ДПІ у м. Нова Каховка та підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО" залишити без задоволення.

2. Постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 12.04.2006 р. та ухвалу господарського суду Херсонської області від 17.01.2006 р. у справі N 6/34-Б залишити без змін.

 

Головуючий 

Б. М. Поляков 

Судді: 

Н. Г. Ткаченко 

 

О. В. Муравйов