РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

РІШЕННЯ

Справа "Риженко проти України"

Заява N 55902/11

30 липня 2015 року

Стислий виклад.

13 жовтня 2008 року сина заявниці було знайдено мертвим у ставку, який він охороняв як нічний сторож. Наступного дня було проведено огляд трупа. За його результатами експерти дійшли висновку, що син заявниці втопився.

У період з жовтня 2008 року до лютого 2013 року міліція п'ятнадцять разів відмовляла у порушенні кримінальної справи у зв'язку зі смертю сина заявниці. Усі ці постанови скасовувалися органами прокуратури або судами через поверховість та неповноту проведеного розслідування.

7 лютого 2013 року справу було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Міліція двічі закривала кримінальну справу у зв'язку з відсутністю ознак вбивства, проте обидві постанови були скасовані.

Станом на квітень 2014 року досудове розслідування у справі тривало.

До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявниця скаржилася за статтями 6 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) з огляду на те, що розслідування обставин смерті її сина було тривалим та неефективним. Європейський суд вирішив розглядати цю скаргу за статтею 2 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявниці, Європейський суд встановив, що розслідування обставин смерті сина заявниці тривало понад п'ять з половиною років і не принесло відчутних результатів. Більше того, Європейський суд зазначив, що факти наводять на думку, що протягом цього значного періоду часу органами досудового слідства не було докладено розумних зусиль для встановлення істини у справі. У зв'язку з цим, а також зважаючи на свою усталену практику, Європейський суд дійшов висновку, що органи влади України не провели ефективне та своєчасне розслідування обставин смерті сина заявниці у цій справі і встановив порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

"1. Постановляє, що пані Поцілуйко та пан Риженко мають право підтримати заяву у цьому провадженні замість заявниці;

2. Оголошує заяву прийнятною;

3. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції;

4. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити пані Поцілуйко та пану Риженку спільно 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має бути конвертована у валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог щодо справедливої сатисфакції."

____________