РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

РІШЕННЯ

Справа "Кисельова та інші проти України"

(Заява N 6155/05 та 22 інші заяви)

9 січня 2014 року

Стислий виклад.

Заявники скаржилися до Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд), посилаючись на пункт 1 статті 6, статтю 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції, на тривале невиконання рішень національних судів та комісій по трудовий спорах, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг.

Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі наявних матеріалів та настільки, наскільки скарги охоплювались його компетенцією, Суд дійшов висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї, і визнав ці скарги явно необгрунтованими та вирішив відхилити їх відповідно до підпункту "a" пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Щодо решти заяв Європейський суд, враховуючи свою усталену практику щодо розгляду справ за скаргами на тривале невиконання рішень національних судів, встановив порушення пункту 1 статті 6, статті 13 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

РОЗГЛЯНУВШИ СПРАВУ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об'єднати заяви, зазначені у додатку;

2. Оголошує скарги заявників, зазначені у додатку 1, за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції, а також за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг прийнятними, а решту скарг у заявах - неприйнятною.

3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції;

4. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

5. Постановляє, що

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач має виконати рішення, ухвалені на користь заявників, які підлягають виконанню, та сплатити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику (або його/її спадкоємцю); ці суми є відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат, і мають бути сплачені разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись, та конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

____________