РАДА ЄВРОПИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

РІШЕННЯ

Справа "Шпілько проти України"

(Заява N 11471/08)

19 квітня 2012 року

Стислий виклад.

5 березня 2001 року заявник подав до Бердянського міського суду Запорізької області позов до пана М. та пана С., а також органу місцевого самоврядування про усунення перешкод у користуванні майном.

Після двох повернень справи на новий розгляд до суду першої інстанції 15 травня 2009 року Верховний Суд України постановив остаточне рішення у справі. Таким чином тривалість розгляду справи заявника становила 8 років та 2 місяця у судах трьох інстанцій.

До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявник скаржився за п. 1 ст. 6 та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість провадження в його справі та відсутність національного юридичного засобу захисту стосовно такої тривалості. Заявник подавав також інші скарги за Конвенцією.

З огляду на обставини справи, а саме неодноразове повернення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, Європейський суд встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції в зв'язку з незабезпеченням національними судами розгляду справи в "розумний строк".

Європейський суд встановив порушення ст. 13 Конвенції у зв'язку з відсутністю в національному законодавстві засобу юридичного захисту стосовно тривалості провадження.

Розглянувши справу, Європейський суд одноголосно:

"1. Оголошує скарги за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції стосовно тривалості провадження та відсутності ефективних засобів юридичного захисту щодо цих скарг прийнятними, а решту скарг у заяві - неприйнятними;

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;

3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 13 Конвенції;

4. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач має сплатити заявнику 1800 (одна тисяча вісімсот) євро відшкодування моральної шкоди разом з будь-яким податком, що може нараховуватися; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції".

____________