РАДА ЄВРОПИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ

Справа "Онопко проти України"

(Заява N 39878/05)

2 лютого 2012 року

Стислий виклад.

У липні 2000 року заявниця подала до Октябрського районного суду м. Полтави позов до місцевих органів влади про забезпечення її житлом.

26 лютого 2002 року заявниця подала до Октябрського районного суду м. Полтави інший позов до Полтавського міськвиконкому про позачергове забезпечення житлом.

Справа за позовом заявниці, поданим у 2002 році, розглядалась також апеляційним судом Полтавської області, Харківським апеляційним адміністративним судом та Вищим адміністративним судом України, який 02.02.2011 року ухвалив остаточне рішення в справі. Таким чином, тривалість провадження у цій справі становить близько дев'яти років у судах трьох інстанцій.

До Європейського суду заявниця поскаржилася за п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на тривалість та несправедливість обох проваджень у її справах та за ст. 1 Першого протоколу до Конвенції у зв'язку з тим, що держава не забезпечила її сім'ю житлом.

Європейський суд встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у зв'язку з незабезпеченням національними судами розгляду справи за позовом, поданим в 2002 році, в розумний строк.

Розглянувши справу, Європейський суд одноголосно:

"1. Оголошує скаргу щодо надмірної тривалості другого провадження прийнятною, а решту скарг в заяві - неприйнятними.

2. Постановляє, що в цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо тривалості другого провадження.

3. Постановляє, що:

(а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявнику наступні суми, конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:

(і) 2400 (дві тисячі чотириста) євро відшкодування моральної шкоди разом з будь-яким податком, який може бути стягнуто із зазначеної суми;

(іі) 7 (сім) євро компенсації судових витрат разом з будь-яким податком, який може бути стягнуто із зазначеної суми;

(б) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції".

____________