РАДА ЄВРОПИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ

Справа "Наконечний проти України"

(Заява N 17262/07)

26 січня 2012 року

Стислий виклад.

28 квітня 2001 року прокуратурою було порушено кримінальну справу щодо заявника.

4 лютого 2002 року справу було передано до Міжгірського районного суду Закарпатської області для розгляду.

Після неодноразового перегляду справи 13 липня 2010 року районним судом було винесено виправдувальний вирок.

У подальшому справа розглядалась апеляційним судом Закарпатської області, а станом на день постановлення рішення Європейським судом з прав людини (далі - Європейський суд) перебувала на розгляді у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Тривалість провадження, що розглядалась Європейським судом, становила близько 10 років та 6 місяців.

До Європейського суду заявник скаржився за п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) щодо надмірної тривалості кримінального провадження щодо нього. Також заявник стверджував про інші порушення.

З огляду на обставини справи, а саме тривалість розгляду справи судами, а також з урахуванням своєї прецедентної практики в аналогічних справах Європейський суд встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у зв'язку з незабезпеченням державними органами провадження в справі заявника в розумний строк.

РОЗГЛЯНУВШИ СПРАВУ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО:

"1. Оголошує скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо надмірної тривалості кримінального провадження прийнятною, а решту скарг у заяві - неприйнятними;

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;

3. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 3200 (три тисячі двісті) євро відшкодування моральної шкоди, які мають бути конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу, плюс будь-який податок, який може бути стягнуто з цієї суми;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.".

____________