РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

РІШЕННЯ

Справа "Любарт-Сангушко проти України"

(Заява N 25851/06)

20 грудня 2011 року

Стислий виклад.

2 вересня 1999 року щодо заявника було порушено кримінальну справу.

25 листопада 2005 року Жовтневий районний суд м. Харкова визнав заявника винним у вчиненні інкримінованого йому злочину.

25 лютого 2006 апеляційний суд Харківської області залишив вказаний вирок без змін.

22 червня 2006 року та 22 лютого 2007 року Верховний Суд України відхилив як необґрунтовані касаційні скарги заявника та прокуратури відповідно.

До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) щодо тривалості кримінального провадження щодо нього, а також стверджував про інші порушення Конвенції.

16 березня 2010 року Європейський суд вирішив повідомити Уряд про скарги заявника щодо тривалості провадження, а решту скарг у заяві визнав неприйнятними.

Порушення державою пункту 1 статті 6 Європейський суд констатував у зв'язку з тим, що тривалість кримінального провадження щодо заявника, яка становила приблизно сім років і п'ять місяців, була такою, що порушує вимогу здійснення провадження протягом "розумного строку". Європейський суд зазначив, що основною причиною надмірної тривалості був надмірно тривалий розгляд справи Жовтневим районним судом м. Харкова та неодноразове відкладення судових засідань у зв'язку з неявкою свідків.

Розглянувши справу, Європейський суд одноголосно

"1. Оголошує решту скарг у заяві прийнятними;

2. Постановляє, що у цій справі має місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;

3. Постановляє, що

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна виплатити заявникові 800 (вісімсот) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертована в українські гривні за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.".

____________