РАДА ЄВРОПИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ

Справа "Паламарчук проти України"

(Заява N 17842/08)

24 листопада 2011 року

Стислий виклад.

8 травня 1998 року заявник подав до Ленінського районного суду м. Вінниці цивільний позов до підприємства С.

Справа за позовом заявника розглядалась також апеляційним судом Вінницької області та Верховним Судом України, який своєю ухвалою від 6 серпня 2007 року відмовив заявнику у відкритті касаційного провадження. Таким чином, тривалість провадження у цій справі становить близько дев'яти років та трьох місяців у судах трьох інстанцій.

До Європейського суду заявник скаржився за п. 1 ст. 6, ст. 13 та 17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на тривалість провадження у його справі та на несправедливість провадження.

З огляду на обставини справи, зокрема, неодноразове направлення справи на новий розгляд, тривалий розгляд справи судом першої інстанції та Верховним Судом України, а також неодноразове перенесення судових засідань Європейський суд встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у зв'язку з незабезпеченням національними судами розгляду справи в розумний строк.

Розглянувши справу, Європейський суд одноголосно:

"1. Оголошує скаргу стосовно надмірної тривалості провадження прийнятною, а решту скарг у заяві - неприйнятними;

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;

3. Постановляє, що

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач має сплатити заявнику 1700 (одну тисячу сімсот) євро відшкодування моральної шкоди та 94 (дев'яносто чотири) євро компенсації судових витрат, що мають бути конвертовані в українські гривні за курсом на день здійснення платежу, враховуючи будь-який податок, який може бути стягнуто з цих сум;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.".

____________