РАДА ЄВРОПИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ

Справа "Ларіонов проти України"

(Заява N 30741/08)

10 листопада 2011 року

Стислий виклад.

6 червня 2005 року заявник подав до Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська (далі - суд першої інстанції) позов до трьох компаній про розірвання договору купівлі-продажу автомобіля та відшкодування шкоди.

Справа за позовом заявника розглядалась також апеляційним судом Дніпропетровської області та Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних справ, який 16 березня 2011 року своєю ухвалою направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. На момент винесення рішення Європейським судом з прав людини (далі - Європейський суд) провадження у справі заявника все ще тривало. Таким чином, розгляд справи тривав більше шести років у судах трьох інстанцій.

До Європейського суду заявник скаржився за п. 1 ст. 6, ст. 13 та 17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), а також за ст. 1 Першого протоколу до Конвенції на тривалість провадження у його справі та на результат провадження.

З огляду на обставини справи, зокрема тривалість розгляду справи судом першої інстанції, Європейський суд встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у зв'язку з незабезпеченням національними судами розгляду справи в розумний строк.

РОЗГЛЯНУВШИ СПРАВУ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО:

"1. Оголошує скаргу стосовно надмірної тривалості провадження прийнятною, а решту скарг у заяві - неприйнятними;

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;

3. Постановляє, що

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач має сплатити заявнику 600 (шістсот) євро відшкодування моральної шкоди, що мають бути конвертовані в українські гривні за курсом на день здійснення платежу, враховуючи будь-який податок, який може бути стягнуто з цієї суми;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.".

____________