РАДА ЄВРОПИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

РІШЕННЯ

Справа "Каюда проти України"

(Заява N 31467/06)

10 листопада 2011 року

Стислий виклад.

2 червня 1998 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні ним злочину.

Остаточне рішення у справі заявника було винесено Верховним Судом України 2 лютого 2006 року.

До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявник скаржився за такими статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція): п. 1 ст. 6 - щодо надмірної тривалості кримінального провадження щодо нього, помилок, яких суди, як стверджувалось, допустились при оцінці доказів та обставин справи, та небезсторонності суддів; ст. 3 - щодо стверджуваного побиття його працівниками міліції; п. 1 ст. 5 - щодо незаконності його затримання. Крім того, заявник скаржився на неналежні умови тримання під вартою у СІЗО, не посилаючись при цьому на жодні положення Конвенції.

З огляду на обставини справи, зокрема, тривалий розгляд справи Ленінським районним судом м. Кіровограда та неодноразові відкладення судових засідань у зв'язку з неявкою свідків, а також практику в аналогічних справах Європейський суд встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції в зв'язку з незабезпеченням національними судами розгляду справи заявника в розумний строк.

РОЗГЛЯНУВШИ СПРАВУ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО:

"1. Оголошує скаргу щодо надмірної тривалості провадження прийнятною, а решту скарг у заяві - неприйнятними;

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;

3. Постановляє, що

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна виплатити заявникові 1100 (тисячу сто) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції".

____________