РАДИ ЄВРОПИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ

Справа "Щуров проти України"

(Заява N 5050/07)

6 жовтня 2011 року

Стислий виклад.

1 грудня 1993 року заявник звернувся до національних судів з позовом до чотирьох фізичних осіб у зв'язку зі спором, який виник щодо спадщини.

Справа розглядалась Святошинським районним судом міста Києва, апеляційним судом міста Києва та Верховним Судом, який 14 липня 2006 року ухвалив остаточне рішення у справі.

З дати набрання Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) чинності для України (11 вересня 1997 року) тривалість провадження становила вісім років і десять місяців.

До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявник скаржився за п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на несумісність тривалості провадження у його справі з вимогою "розумного строку", на результат та несправедливість провадження, упередженість суддів та брак доступу до суду.

З огляду на обставини справи, а саме тривалість розгляду справи національними судами та неодноразові відкладення судових засідань Європейський суд встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції в зв'язку з незабезпеченням національними судами розгляду справи в розумний строк.

Розглянувши справу, Європейський суд одноголосно:

"1. Оголошує прийнятною скаргу стосовно надмірної тривалості провадження, а решту скарг у заяві - неприйнятними;

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;

3. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 1600 (одну тисячу шістсот) євро відшкодування моральної шкоди, які мають бути конвертовані у національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу, плюс будь-який податок, який може бути стягнуто з цієї суми;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на зазначену вище суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту скарг заявника щодо справедливої сатисфакції".

____________