РАДИ ЄВРОПИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ

Справа "Махонько проти України"

(Заява N 20856/05)

13 жовтня 2011 року

Стислий виклад.

У 1998 році заявник звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з двома позовами до свого роботодавця щодо здійснення різних виплат. У подальшому справи заявника розглядалися апеляційним судом Донецької області, а остаточні рішення у відповідних провадженнях було ухвалено апеляційним судом м. Києва, що діяв як суд касаційної інстанції, 22 жовтня 2007 року та 26 лютого 2008 року відповідно.

Тривалість першого провадження становила близько дев'яти років та п'яти місяців, а тривалість другого провадження - близько дев'яти років та восьми місяців.

Крім того, національними судами розглядались інші позови заявника.

До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявник скаржився за ст. ст. 2 та 3, п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) та за ст. 1 Першого протоколу до Конвенції на тривалість проваджень у його справах, а також на результат їх розгляду.

З огляду на обставини розгляду справ заявника, а саме їх неодноразове направлення на новий розгляд, неодноразові перенесення судових засідань та тривалий розгляд справ судами апеляційної та касаційної інстанцій Європейський суд встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції в зв'язку з незабезпеченням національними судами розгляду справ заявника у першому та другому провадженні в розумний строк.

Розглянувши справу, Європейський суд одноголосно:

"1. Оголошує скаргу щодо надмірної тривалості першого та другого проваджень прийнятною, а решту скарг у заяві - неприйнятними;

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо тривалості першого та другого проваджень;

3. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач має сплатити заявнику 2900 (дві тисячі дев'ятсот) євро відшкодування моральної шкоди, що мають бути конвертовані у національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу, враховуючи будь-який податок, який може бути стягнуто з цієї суми;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції".

____________