ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обігу лікарських засобів та державного контролю якості ввезених на митну територію України лікарських засобів

Верховна Рада України постановляє:

1. У Законі України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86; 2007 р., N 3, ст. 30; 2012 р., N 19 - 20, ст. 168, N 23, ст. 239; 2013 р., N 23, ст. 225; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41, N 10, ст. 114, N 39, ст. 2012):

1) частину вісімнадцяту статті 9 замінити двома частинами такого змісту:

"Після закінчення строку, протягом якого було дозволено застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується.

Лікарські засоби, випущені в обіг під час строку, протягом якого лікарський засіб було дозволено до застосування в Україні, можуть застосовуватися в Україні до закінчення їх терміну придатності, визначеного виробником та зазначеного на упаковці".

У зв'язку з цим частини дев'ятнадцяту - двадцять третю вважати відповідно частинами двадцятою - двадцять четвертою;

2) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"Контроль за ввезенням на митну територію України лікарських засобів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів. Усі лікарські засоби, що ввозяться на митну територію України з метою їх подальшої реалізації (торгівлі) або використання у виробництві готових лікарських засобів, підлягають державному контролю якості. Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться на митну територію України, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 жовтня 2014 року
N 1707-VII