ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" щодо умов застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї у районі проведення антитерористичної операції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами) такі зміни:

1. Друге речення частини другої статті 12 доповнити словами "а також у районі проведення антитерористичної операції".

2. Статтю 15 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Працівники міліції мають право застосовувати вогнепальну зброю у районі проведення антитерористичної операції".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 серпня 2014 року
N 1633-VII