ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 28 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2014 р., N 20 - 21, ст. 746) такі зміни:

у пункті 2 частини другої цифри "50" замінити цифрами "60";

пункт 2 частини третьої викласти в такій редакції:

"2) другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад - до 60 років;

вищий офіцерський склад - до 65 років".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 липня 2014 року
N 1604-VII