ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У підпункті 39.2.1 пункту 39.2 статті 39:

у підпункті 39.2.1.2 слово "операції" замінити словами "господарські операції";

у підпункті 39.2.1.4 слово "Операції" замінити словами "Господарські операції", слово "здійснених" замінити словом "таких", а слова "за відповідний календарний рік" замінити словами "за відповідний звітний календарний рік".

2. У пункті 120.3 статті 120:

в абзаці третьому цифру і слова "5 відсотків загальної суми контрольованих операцій" замінити цифрами і словами "100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року";

в абзаці четвертому цифри і слова "100 розмірів мінімальної заробітної плати" замінити цифрами і словами "10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року";

доповнити абзацом такого змісту:

"Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов'язку подання звіту (декларації) щодо контрольованих операцій та/або документації, визначеної підпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу".

3. У підрозділі 10 розділу XX "Перехідні положення":

пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Штрафні санкції за помилки, допущені при розрахунку грошових зобов'язань відповідно до норм статті 39 цього Кодексу за період з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року, застосовуються у розмірі 1 гривня за кожне порушення.

У разі самостійного корегування податкових зобов'язань з метою трансфертного ціноутворення за результатами застосування статті 39 цього Кодексу за період з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року штрафні санкції, передбачені статтею 50 цього Кодексу, не застосовуються";

доповнити пунктом 24 такого змісту:

"24. Встановити, що у 2014 році звіт про контрольовані операції, що відповідно до статті 39 цього Кодексу подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за період з 1 вересня по 31 грудня 2013 року подається до 1 жовтня 2014 року".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
13 травня 2014 року
N 1260-VII