ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 12 вересня 2002 року N 138-IV,
від 18 вересня 2003 року N 1181-IV,
 від 18 травня 2004 року N 1724-IV,
 від 13 березня 2014 року N 877-VII,
 від 27 березня 2014 року N 1166-VII

Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України:

Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган управління;

державні департаменти у складі Міністерства внутрішніх справ України як урядові органи державного управління за окремими напрямами службової діяльності, визначеними Кабінетом Міністрів України;

(статтю 1 доповнено новим абзацом третім
 згідно із Законом України від 12.09.2002 р. N 138-IV,
у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий
 вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим)

головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління, відділи Міністерства внутрішніх справ України на транспорті;

міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти;

підрозділи судової міліції;

(статтю 1 доповнено новим абзацом шостим
згідно із Законом України від 18.05.2004 р. N 1724-IV,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - десятим)

підрозділи місцевої міліції;

абзац восьмий статті 1 виключено

(абзац восьмий статті 1 у редакції
 Закону України від 12.09.2002 р. N 138-IV,
 виключено згідно із Законом
України від 18.09.2003 р. N 1181-IV)

головний орган військового управління, оперативно-територіальні об'єднання, з'єднання, військові частини і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України;

(абзац дев'ятий статті 1 у редакції
 Закону України від 13.03.2014 р. N 877-VII)

навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення.

Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності Національної гвардії України, що визначається Законом України "Про Національну гвардію України") у кількості 245000 осіб. За рахунок Державного бюджету України утримуються 172000 працівників органів внутрішніх справ.

(стаття 2 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 12.09.2002 р. N 138-IV,
 від 18.09.2003 р. N 1181-IV,
 від 13.03.2014 р. N 877-VII,
 від 27.03.2014 р. N 1166-VII)

Стаття 3. Виключена

(згідно із Законом України
 від 13.03.2014 р. N 877-VII)

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

абзац четвертий пункту 2 статті 4 виключено

(згідно із Законом України
 від 13.03.2014 р. N 877-VII)

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
10 січня 2002 року
N 2925-III