ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 3 липня 2013 року N 383-VII

Верховна Рада України постановляє:

1. Ратифікувати Конвенцію про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, вчинену 28 січня 1981 року в м. Страсбурзі, та Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних, вчинений 8 листопада 2001 року в м. Страсбурзі, які набирають чинності для України в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі Україною на зберігання її ратифікаційної грамоти, з такими заявами:

до підпункту "a" пункту 2 статті 3 Конвенції:

"Україна не буде застосовувати цю Конвенцію до персональних даних, які обробляються фізичними особами виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб";

до підпункту "b" пункту 2 статті 3 Конвенції:

"Україна буде застосовувати цю Конвенцію до інформації, яка стосується груп осіб, асоціацій, фондів, компаній, корпорацій та будь-яких інших організацій, що безпосередньо чи опосередковано складаються з окремих осіб, незалежно від того, мають чи не мають такі установи статус юридичної особи";

до підпункту "c" пункту 2 статті 3 Конвенції:

"Україна буде застосовувати цю Конвенцію до файлів персональних даних, які не обробляються автоматизовано";

до пункту 2 статті 13 Конвенції:

"Органом, на який покладаються повноваження згідно з пунктом 2 статті 13 Конвенції, є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини".

(абзац дев'ятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.07.2013 р. N 383-VII)

2. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про захист персональних даних" (крім статті 3 цього Закону, яка набирає чинності з дня опублікування цього Закону).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства України про захист персональних даних.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 липня 2010 року
N 2438-VI