ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України в операції "Океанський Щит"

Верховна Рада України постановляє:

Угоду (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України в операції "Океанський Щит", яка набирає чинності для України з дати отримання Організацією Північноатлантичного договору письмового повідомлення про виконання Україною всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 вересня 2013 року
N 580-VII

 


 

УГОДА
(у формі обміну листами)
між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України в операції "Океанський Щит"

Генеральний секретар НАТО
Андерс Фог Расмуссен

SG(2013)0061 21 лютого 2013 року

Офіційний переклад.

Шановний пане Міністре,

Я маю честь послатися на принципове рішення Північноатлантичної ради щодо можливості надання Україною підтримки в проведенні морських операцій з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО в районі Африканського Рогу в рамках операції "Океанський Щит" відповідно до узгоджених процедур. З метою подальшого розширення співробітництва Україна - НАТО у боротьбі з піратством та розвитку взаємосумісності Збройних Сил України та НАТО в оперативному контексті маю честь запропонувати таке:

Правові підстави й цілі Місії

1. Україна шляхом направлення національного контингенту надасть підтримку операції "Океанський Щит", яка має на меті надання допомоги у стримуванні, протидії, обороні та захисті від актів піратства й озброєних розбійних нападів на морі шляхом проведення військово-морських операцій біля Африканського Рогу і демонстрації рішучості та присутності у кампанії проти піратства, в тому числі шляхом залучення сил і засобів Збройних Сил України до операції. Ця операція відповідає принципам Статуту ООН та цілям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН 1816, 1836, 1846, 1851, 1897 та 2020, які закликають усі держави співробітничати, особливо в рамках двосторонніх і багатосторонніх домовленостей та угод, для запобігання актам піратства та їх припинення.

Загальні положення

2. У цьому контексті Україна погодиться на таке:

a) Україна направить фрегат "Гетьман Сагайдачний", оснащений гелікоптером КА 27 на борту та групою спеціального призначення, для участі в операції тривалістю 90 днів на початковому етапі у другій половині 2013 року за згодою Північноатлантичної ради. Україна залишає за собою право визначити кількість та тип сил і засобів, які вона планує надати для операції "Океанський Щит", а також вносити зміни до своїх сил і засобів. Перед залученням до операції "Океанський Щит" корабель та особовий склад України мають бути сертифіковані НАТО.

b) Під час участі в операції своїх сил Україна здійснюватиме взаємодію зі штабом операції НАТО "Океанський Щит" (НОРТВУД) через штаб Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил (далі - ВМС ЗС) України (СЕВАСТОПОЛЬ).

c) Штаб та Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі (далі - ВГК ОЗС НАТО) (SACEUR) будуть обмінюватися інформацією (документами), у тому числі з обмеженим доступом, з Генеральним штабом Збройних Сил України (КИЇВ) в рамках операції "Океанський Щит". Командування військово-морських сил НАТО (далі - ВМС НАТО) Нортвуд, яке здійснює оперативне управління операцією "Океанський Щит", Генеральний штаб Збройних Сил України (КИЇВ) або уповноважені ними представники визначать потреби й умови такого обміну інформацією. Захист та обмін інформацією з обмеженим доступом між Україною, НАТО та їхнім персоналом відбуватиметься згідно з Угодою про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного Договору від 13 березня 1995 року.

d) Військовий корабель та особовий склад України проходитимуть сертифікацію в рамках підготовки до участі в операції "Океанський Щит" та братимуть участь у тренуваннях та навчаннях. Основні принципи та вимоги до такої підготовки будуть визначені ВГК ОЗС НАТО (SACEUR) та Генеральним штабом Збройних Сил України (КИЇВ) або вповноваженими ними представниками.

3. НАТО прийме сертифіковані сили та засоби Збройних Сил України для підтримки операції "Океанський Щит" і сприятиме проведенню їх тренування, підготовки і сертифікації. Ці сили та засоби можуть залучатися до виконання всіх завдань у рамках операції "Океанський Щит". Україна залишатиме за собою право застосовувати національні обмеження і застереження на використання своїх сил, про що зобов'язується вчасно письмово повідомити ВГК ОЗС НАТО (SACEUR). Обмеження і застереження, обумовлені національним законодавством, не обмежують правил застосування сил, визначених для операції "Океанський Щит".

Домовленості щодо організації управління та взаємодії

4. Україна визнає, що ВГК ОЗС НАТО (SACEUR) делеговано управління операцією Командувачу ВМС НАТО Нортвуд, який є безпосереднім командувачем операцією "Океанський Щит" під політичним керівництвом Північноатлантичної ради, що має повноваження на прийняття рішень.

5. Усі домовленості щодо організації управління відповідатимуть принципу єдиноначальності. Сили та засоби Збройних Сил України в операції "Океанський Щит" перебуватимуть під політичним та військовим керівництвом України.

6. Сили і засоби ВМС ЗС України братимуть участь в операції "Океанський Щит" відповідно до командної структури, правил застосування сил і правових засад, визначених в оперативному плані ВГК ОЗС НАТО (SACEUR) OPLAN 10710 REV1 та його подальших редакціях. Сили і засоби НАТО та Збройних Сил України спільно діятимуть у районі проведення операції "Океанський Щит", як визначено в оперативному плані та часткових планах операції.

7. Україна може направити офіцерів зв'язку до відповідних командних структур НАТО, зокрема до Командування ВМС НАТО Нортвуд, безпосередньо перед розгортанням та під час участі сил і засобів ВМС України в операції "Океанський Щит" відповідно до окремих умов, які мають бути визначені командувачем від України та командувачем операції "Океанський Щит".

8. НАТО може, у разі необхідності, відрядити офіцерів зв'язку до командування України належного рівня відповідно до конкретних умов, які мають бути визначені командувачем від України та командувачем операції "Океанський Щит", а також відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення Офіцерів зв'язку НАТО в Україні від 9 грудня 1998 року та Додаткового протоколу до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення Офіцерів зв'язку НАТО в Україні від 4 квітня 2008 року.

9. Окремі питання організації управління та взаємодії передбачено у відповідних додатках до цієї Угоди.

Фінансові положення

10. Україна покриватиме витрати на свої сили та засоби, особовий склад, їх утримання, зброю, озброєння та спорядження без витрат з боку НАТО, включаючи їх розгортання та повернення з району проведення операції "Океанський Щит", відповідно до взаємно встановленого графіка ротацій.

11. Україна покриватиме витрати на організацію всіх видів забезпечення, включаючи медичне забезпечення особового складу національного контингенту, в районі проведення операції без витрат з боку НАТО. У тому числі НАТО не буде надавати сили та засоби або обладнання чи забезпечувати їх обслуговування для використання Україною протягом своєї місії.

12. Україна також покриватиме витрати на здійснення всіх видів грошових виплат особовому складу національного контингенту без витрат з боку НАТО, які фактично здійснюватимуться за його діяльність у районі проведення операції.

13. Україна без витрат з боку НАТО надасть особовий склад, сили та засоби, озброєння, засоби управління, тилового забезпечення та інше обладнання, необхідне для виконання своєї місії.

14. НАТО не буде забезпечувати жодних компенсаційних виплат чи відшкодувань Україні за залучення її сил і засобів до операції "Океанський Щит".

15. Утримання представників Збройних Сил України, які направлятимуться для виконання службових обов'язків у штабах НАТО, здійснюватиметься за рахунок України.

16. Держави - члени НАТО та інші держави - контрибутори операції "Океанський Щит" домовились між собою відмовитися від усіх претензій одна до одної та до інших держав-контрибуторів, які не є членами НАТО, за шкоду, заподіяну майну чи персоналу, що належить до їх контингентів, в операції "Океанський Щит". Держави - контрибутори операції "Океанський Щит" нестимуть відповідальність за шкоду, що виникне в результаті їх дій або бездіяльності у разі претензій від третіх сторін. Україна бере на себе відповідальність прийняти подібне зобов'язання.

17. Інші фінансові аспекти, пов'язані із залученням України до операції "Океанський Щит" та не зазначені у цьому листі, залишаються в компетенції України та не спричинять настання відповідальності з боку НАТО.

Прикінцеві положення

18. Усі питання, які стосуються застосування або тлумачення цієї Угоди, а також питання, що стосуються можливості зміни рамок і статусу участі сил і засобів Збройних Сил України в операції "Океанський Щит", вирішуватимуться шляхом проведення відповідних переговорів між Україною та НАТО. Оперативні питання, пов'язані з участю України в операції, вирішуватимуться командувачем від України та командувачем операції "Океанський Щит" або вповноваженими ними особами.

19. З метою реалізації зазначеної Угоди між визначеними представниками України та НАТО укладатимуться відповідні угоди.

У разі Вашої згоди я маю честь запропонувати, щоб цей лист і лист-відповідь Вашої Високоповажності та додатки до них становили Угоду між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про викладені вище питання. Вона набере чинності з дати отримання письмового повідомлення про виконання Україною всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Додатки:

1. Управління та взаємодія;

2. Схема "A" - Домовленості щодо організації управління (C2) та взаємодії.


 

З повагою,

 

(Підпис)

Андерс Фог Расмуссен


 

Його Високоповажності
пану Павлу Лебедєву
Міністру оборони України
м. Київ


 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

22.02.2013 N 220/1270

м. Брюссель, 22 лютого 2013 року

Шановний пане Генеральний секретарю,

Я маю честь підтвердити отримання Вашого листа від 21 лютого 2013 року N SG(2013)0061 такого змісту:

"Я маю честь послатися на принципове рішення Північноатлантичної ради щодо можливості надання Україною підтримки в проведенні морських операцій з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО в районі Африканського Рогу в рамках операції "Океанський Щит" відповідно до узгоджених процедур. З метою подальшого розширення співробітництва Україна - НАТО у боротьбі з піратством та розвитку взаємосумісності Збройних Сил України та НАТО в оперативному контексті маю честь запропонувати таке:

Правові підстави й цілі Місії

1. Україна шляхом направлення національного контингенту надасть підтримку операції "Океанський Щит", яка має на меті надання допомоги у стримуванні, протидії, обороні та захисті від актів піратства й озброєних розбійних нападів на морі шляхом проведення військово-морських операцій біля Африканського Рогу і демонстрації рішучості та присутності у кампанії проти піратства, в тому числі шляхом залучення сил і засобів Збройних Сил України до операції. Ця операція відповідає принципам Статуту ООН та цілям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН 1816, 1836, 1846, 1851, 1897 та 2020, які закликають усі держави співробітничати, особливо в рамках двосторонніх і багатосторонніх домовленостей та угод, для запобігання актам піратства та їх припинення.

Загальні положення

2. У цьому контексті Україна погодиться на таке:

a) Україна направить фрегат "Гетьман Сагайдачний", оснащений гелікоптером КА 27 на борту та групою спеціального призначення, для участі в операції тривалістю 90 днів на початковому етапі у другій половині 2013 року за згодою Північноатлантичної ради. Україна залишає за собою право визначити кількість та тип сил і засобів, які вона планує надати для операції "Океанський Щит", а також вносити зміни до своїх сил і засобів. Перед залученням до операції "Океанський Щит" корабель та особовий склад України мають бути сертифіковані НАТО.

b) Під час участі в операції своїх сил Україна здійснюватиме взаємодію зі штабом операції НАТО "Океанський Щит" (НОРТВУД) через штаб Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил (далі - ВМС ЗС) України (СЕВАСТОПОЛЬ).

c) Штаб та Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі (далі - ВГК ОЗС НАТО) (SACEUR) будуть обмінюватися інформацією (документами), у тому числі з обмеженим доступом, з Генеральним штабом Збройних Сил України (КИЇВ) в рамках операції "Океанський Щит". Командування військово-морських сил НАТО (далі - ВМС НАТО) Нортвуд, яке здійснює оперативне управління операцією "Океанський Щит", Генеральний штаб Збройних Сил України (КИЇВ) або уповноважені ними представники визначать потреби й умови такого обміну інформацією. Захист та обмін інформацією з обмеженим доступом між Україною, НАТО та їхнім персоналом відбуватиметься згідно з Угодою про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного Договору від 13 березня 1995 року.

d) Військовий корабель та особовий склад України проходитимуть сертифікацію в рамках підготовки до участі в операції "Океанський Щит" та братимуть участь у тренуваннях та навчаннях. Основні принципи та вимоги до такої підготовки будуть визначені ВГК ОЗС НАТО (SACEUR) та Генеральним штабом Збройних Сил України (КИЇВ) або вповноваженими ними представниками.

3. НАТО прийме сертифіковані сили та засоби Збройних Сил України для підтримки операції "Океанський Щит" і сприятиме проведенню їх тренування, підготовки і сертифікації. Ці сили та засоби можуть залучатися до виконання всіх завдань у рамках операції "Океанський Щит". Україна залишатиме за собою право застосовувати національні обмеження і застереження на використання своїх сил, про що зобов'язується вчасно письмово повідомити ВГК ОЗС НАТО (SACEUR). Обмеження і застереження, обумовлені національним законодавством, не обмежують правил застосування сил, визначених для операції "Океанський Щит".

Домовленості щодо організації управління та взаємодії

4. Україна визнає, що ВГК ОЗС НАТО (SACEUR) делеговано управління операцією Командувачу ВМС НАТО Нортвуд, який є безпосереднім командувачем операцією "Океанський Щит" під політичним керівництвом Північноатлантичної ради, що має повноваження на прийняття рішень.

5. Усі домовленості щодо організації управління відповідатимуть принципу єдиноначальності. Сили та засоби Збройних Сил України в операції "Океанський Щит" перебуватимуть під політичним та військовим керівництвом України.

6. Сили і засоби ВМС ЗС України братимуть участь в операції "Океанський Щит" відповідно до командної структури, правил застосування сил і правових засад, визначених в оперативному плані ВГК ОЗС НАТО (SACEUR) OPLAN 10710 REV1 та його подальших редакціях. Сили і засоби НАТО та Збройних Сил України спільно діятимуть у районі проведення операції "Океанський Щит", як визначено в оперативному плані та часткових планах операції.

7. Україна може направити офіцерів зв'язку до відповідних командних структур НАТО, зокрема до Командування ВМС НАТО Нортвуд, безпосередньо перед розгортанням та під час участі сил і засобів ВМС України в операції "Океанський Щит" відповідно до окремих умов, які мають бути визначені командувачем від України та командувачем операції "Океанський Щит".

8. НАТО може, у разі необхідності, відрядити офіцерів зв'язку до командування України належного рівня відповідно до конкретних умов, які мають бути визначені командувачем від України та командувачем операції "Океанський Щит", а також відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення Офіцерів зв'язку НАТО в Україні від 9 грудня 1998 року та Додаткового протоколу до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення Офіцерів зв'язку НАТО в Україні від 4 квітня 2008 року.

9. Окремі питання організації управління та взаємодії передбачено у відповідних додатках до цієї Угоди.

Фінансові положення

10. Україна покриватиме витрати на свої сили та засоби, особовий склад, їх утримання, зброю, озброєння та спорядження без витрат з боку НАТО, включаючи їх розгортання та повернення з району проведення операції "Океанський Щит", відповідно до взаємно встановленого графіка ротацій.

11. Україна покриватиме витрати на організацію всіх видів забезпечення, включаючи медичне забезпечення особового складу національного контингенту, в районі проведення операції без витрат з боку НАТО. У тому числі НАТО не буде надавати сили та засоби або обладнання чи забезпечувати їх обслуговування для використання Україною протягом своєї місії.

12. Україна також покриватиме витрати на здійснення всіх видів грошових виплат особовому складу національного контингенту без витрат з боку НАТО, які фактично здійснюватимуться за його діяльність у районі проведення операції.

13. Україна без витрат з боку НАТО надасть особовий склад, сили та засоби, озброєння, засоби управління, тилового забезпечення та інше обладнання, необхідне для виконання своєї місії.

14. НАТО не буде забезпечувати жодних компенсаційних виплат чи відшкодувань Україні за залучення її сил і засобів до операції "Океанський Щит".

15. Утримання представників Збройних Сил України, які направлятимуться для виконання службових обов'язків у штабах НАТО, здійснюватиметься за рахунок України.

16. Держави - члени НАТО та інші держави - контрибутори операції "Океанський Щит" домовились між собою відмовитися від усіх претензій одна до одної та до інших держав-контрибуторів, які не є членами НАТО, за шкоду, заподіяну майну чи персоналу, що належить до їх контингентів, в операції "Океанський Щит". Держави - контрибутори операції "Океанський Щит" нестимуть відповідальність за шкоду, що виникне в результаті їх дій або бездіяльності, у разі виникнення претензій від третіх сторін. Україна бере на себе відповідальність прийняти подібне зобов'язання.

17. Інші фінансові аспекти, пов'язані із залученням України до операції "Океанський Щит" та не зазначені у цьому листі, залишаються в компетенції України та не спричинять настання відповідальності з боку НАТО.

Прикінцеві положення

18. Усі питання, які стосуються застосування або тлумачення цієї Угоди, а також питання, що стосуються можливості зміни рамок і статусу участі сил і засобів Збройних Сил України в операції "Океанський Щит", вирішуватимуться шляхом проведення відповідних переговорів між Україною та НАТО. Оперативні питання, пов'язані з участю України в операції, вирішуватимуться командувачем від України та командувачем операції "Океанський Щит" або вповноваженими ними особами.

19. З метою реалізації зазначеної Угоди між визначеними представниками України та НАТО укладатимуться відповідні угоди.

У разі Вашої згоди я маю честь запропонувати, щоб цей лист і лист-відповідь Вашої Високоповажності та додатки до них становили Угоду між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про викладені вище питання. Вона набере чинності з дати отримання письмового повідомлення про виконання Україною всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності."

Я маю честь поінформувати Вас про прийнятність для України умов, зазначених у згаданому вище листі, який разом із цією відповіддю становлять Угоду між Україною та Організацією Північноатлантичного договору щодо згаданих вище питань.

Додатки:

1. Додаток 1 - Управління та взаємодія;

2. Схема "A" - Домовленості щодо організації управління (C2) та взаємодії.


З повагою,

 

(Підпис)

Павло Лебедєв

 

Міністр


 

Його Високоповажності
пану Андерсу Фог Расмуссену
Генеральному секретарю НАТО
м. Брюссель

 

Додаток 1

1. Організація управління

Схема "А" відображає систему органів управління НАТО для участі України в операції "Океанський Щит" (ООЩ). З метою забезпечення єдності зусиль сили і засоби України, що беруть участь спільно із силами НАТО в операції "Океанський Щит", перебуватимуть в оперативному підпорядкуванні (OPCON 1) командувача операцією "Океанський Щит" (Командувач ВМС НАТО Нортвуд). Тактичне командування (TACOM) в районі виконання завдань здійснюється командувачем морського угруповання НАТО (CTF508). Командувач угруповання має право віддавати вказівки всім силам і засобам, що перебувають у тактичному підпорядкуванні, з метою забезпечення координації виконання визначених пріоритетних завдань у зоні відповідальності. Усі війська (сили), що знаходяться у ТАСОМ, зобов'язані доповідати у встановленому порядку про свої дії командувачу угруповання. Усі місії та завдання виконуватимуться відповідно до чинного Оперативного плану (OPLAN) операції "Океанський Щит" і його наступних редакцій та відповідно до затверджених правил застосування сили (ROE). Інформація про будь-які національні обмеження і застереження щодо Оперативного плану операції "Океанський Щит" та/або визначених правил застосування сили має бути надана ВГК ОЗС НАТО (SACEUR) або командувачу ВМС НАТО Нортвуд до моменту передачі сил у підпорядкування командуванню операцією та міститися у відповідному офіційному повідомленні про передачу сил до складу угруповання (ТОА). Право прийняття рішень в рамках розробки і виконання Оперативного плану й часткових планів операції залишатиметься прерогативою НАТО. У разі неприйнятності для України будь-якого елемента Оперативного плану або правил застосування сили, українська сторона має повідомити НАТО про відповідні національні обмеження і застереження у встановленому порядку.

____________
1 OPCON - у словнику термінів та визначень НАТО (AAP-6) визначено як передані командиру (командувачу) повноваження управління військами, наданими йому для виконання визначених завдань або доручень, обмежених, як правило, факторами функцій, часу або місця розташування; розгортання зазначених частин і підрозділів та здійснення або передачі повноважень з тактичного управління цими військами. До цього не належать повноваження виділення формувань таких частин для окремого застосування, а також повноваження з адміністративних питань або тилового управління.

2. Організація взаємодії

З метою реалізації OPCON/TACOM, а також обміну інформацією і розвідувальними даними для забезпечення підтримки Україною операції "Океанський Щит" буде організовано взаємодію та визначено контактні пункти (РОС) відповідно до пунктів 5 та 6 Угоди у формі обміну листами. У разі необхідності, до штабу командування ВМС НАТО Нортвуд (MC NWD 2), а також визначеного органу управління від України будуть призначені офіцери оперативної та тактичної взаємодії (LNO(s)) або контактні пункти (особи) (POCs). Склад контактних пунктів (груп офіцерів взаємодії) та місця їх розташування визначатимуться визначеним органом управління від України та Командувачем ВМС НАТО Нортвуд відповідно до потреб операції "Океанський Щит". Особливості порядку організації зв'язку та взаємодії на морі та місця розташування офіцерів взаємодії на морі будуть визначені в ході безпосередньої підготовки до направлення та оцінки взаємосумісності. Офіцери взаємодії надаватимуть підтримку та виконуватимуть завдання, спрямовані на забезпечення підтримки Україною операції "Океанський Щит", а також сприятимуть оперативному обміну інформацією. Офіцери зв'язку не матимуть права віддавати розпорядження силам України в рамках операції "Океанський Щит", а також не прийматимуть рішень щодо планування і проведення операцій.

____________
2 HQ MC Northwood - штаб морського командування Нортвуд

3. Обмін інформацією

З метою забезпечення виконання поставлених завдань у морі буде організований обмін інформацією і розвідувальними даними між розгорнутими силами та засобами України і НАТО. Оперативні і тактичні повідомлення (доповіді), обмін інформацією та розвідувальними даними дозволятимуть силам і засобам України ефективно діяти спільно з іншими підрозділами, що беруть участь в операції "Океанський Щит", забезпечуючи свій внесок в операцію. Командувач ВМС НАТО Нортвуд та органи управління НАТО з дозволу штаб-квартири НАТО створять необхідні механізми для забезпечення такого обміну інформацією і розвідувальними даними між визначеним органом управління від України та Командуванням ВМС НАТО Нортвуд. У цьому контексті Тактичний меморандум про взаєморозуміння (TMOU), який випливає із цієї Угоди у формі обміну листами, буде погоджено між Командуванням ВМС ЗС України і Командуванням ВМС НАТО Нортвуд та затверджено відповідними органами управління України та НАТО перед тим, як умови стосовно обміну вищезгаданими даними та інформацією, а також інші положення щодо організації матеріально-технічного забезпечення наберуть чинності.

4. Тилове забезпечення

Тилове (матеріально-технічне) забезпечення сил і засобів України, що надаватимуть підтримку операції "Океанський Щит", є зобов'язанням держави.

5. Оцінка готовності та взаємосумісності сил і засобів України для участі в операції "Океанський Щит"

a. Відповідальність ВМС ЗС України. ВМС ЗС України в повному обсязі готуватимуть підрозділи, виділені для участі в операції "Океанський Щит", відповідно до Тактичного меморандуму про взаєморозуміння (TMOU). Повідомлення про терміни й часові показники, визначені для участі в операції, подаватимуться не пізніше, ніж за два місяці до початку участі, до штабу ВГК ОЗС НАТО, який, у свою чергу, має доводитиме цю інформацію до відома Командування ВМС НАТО Нортвуд з метою чіткого узгодження з графіком проведення операції "Океанський Щит".

Підготовка до сертифікації сил, засобів та команд України є державним зобов'язанням. Підготовка повинна включати досягнення стандартів НАТО щодо взаємосумісності з силами, які беруть участь в операції за такими напрямами:

(1) взаємосумісне обладнання зв'язку й порядок передачі повідомлень;

(2) правила застосування сили;

(3) розвідка, спостереження та процедура приєднання (авіаційні засоби);

(4) процедура окликів та розпізнавання;

(5) порядок перевірки й огляду суден (зовнішні засоби);

(6) доповіді про несправності та їх усунення;

(7) тилове забезпечення;

(8) володіння англійською мовою.

b. Зобов'язання НАТО. НАТО визначатиме основні критерії взаємосумісності щодо обладнання, спроможностей сил і засобів та рівня професійної підготовки, відповідність яким є необхідною умовою участі сил і засобів України в операції "Океанський Щит". Згідно з розпорядженням ВГК ОЗС НАТО (SACEUR) буде створена робоча група зв'язку і оцінки, яка має запланувати та провести оцінку рівня підготовки й взаємосумісності в такій логічній послідовності:

(1) встановлення офіційних контактів із зазначеним органом управління від України;

(2) встановлення фактів/з'ясування деталей, підготовка й вивчення керівних документів, використовуючи існуючі програми співробітництва між Україною та НАТО у випадках, коли це можливо;

(3) проведення тренувань з ознайомлення та злагодження;

(4) оцінка рівня взаємосумісності в порту базування та на морі встановленим порядком.

6. Порядок розгортання сил і засобів України

НАТО надасть допомогу Україні в одержанні Постійного дипломатичного дозволу (DIPCLEAR) для допуску сил і засобів України, що готуються до участі в операції або беруть в ній участь, на передові бази тилового забезпечення НАТО, які використовуються в рамках операції "Океанський Щит". Одержання DIPCLEAR для заходу кораблів в інші порти (поза рамками участі в операції) залишається зобов'язанням держави.

7. Співвідношення строків перебування на морі та в порту

На початковому етапі слід розраховувати на співвідношення строків перебування на морі та в порту - 75/25 %.

 

Додаток 2

(Схема "A" - Домовленості щодо організації управління (С2) та взаємодії)

Зображення має графічний вигляд, не наводиться.