ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2011 р., N 36, ст. 362; із змінами, внесеними Законом України від 6 липня 2012 року N 5178-VI):

1) частину п'яту статті 4 доповнити реченням такого змісту: "Національний банк України визначає особливості регулювання та нагляду за банком, що має статус Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, з урахуванням специфіки його діяльності";

2) у частині четвертій статті 47 слова "та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках мають" замінити словом "має".

2. У статті 15 Закону України від 6 липня 2012 року N 5178-VI "Про депозитарну систему України":

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Розрахунковий центр - банк, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Банк набуває статусу Розрахункового центру з дня реєстрації Правил Розрахункового центру в Національному банку України в установленому порядку";

абзац другий частини третьої виключити;

частини четверту, восьму та дев'яту виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про депозитарну систему України".

2. Національний банк України має право визначати особливості погодження змін до статуту діючої юридичної особи, видачі такій юридичній особі банківської ліцензії для набуття нею статусу банку - Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, а також визначати особливості формування статутного капіталу такого банку.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 401-VII