ЗАКОН УКРАЇНИ

Про гастрольні заходи в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
 Законами України
 від 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
 від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI

Цей Закон визначає загальні засади організації гастрольних заходів в Україні.

(преамбула із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

гастрольні заходи - видовищні заходи (фестивалі, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, у тому числі тимчасових, окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків. Гастрольні заходи, за винятком благодійних гастрольних заходів, проводяться з метою отримання доходів;

гастролери - заклади, підприємства і організації культури, творчі колективи, окремі виконавці, які здійснюють гастрольні заходи на території України;

організатори гастрольних заходів - суб'єкти господарювання, що займаються організацією гастрольних заходів на території України і статутними документами яких передбачено таку діяльність;

благодійні гастрольні заходи - добровільні безкорисливі видовищні заходи закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, окремих виконавців, що не передбачають одержання доходу їх організаторами та гастролерами, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов'язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу. Перелік та граничні обсяги таких витрат визначаються Кабінетом Міністрів України.

Благодійними вважаються також гастрольні заходи, весь дохід від яких, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов'язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу, спрямовується на благодійництво згідно із законом;

стаціонарний сценічний майданчик - сценічний майданчик, який належить закладу, підприємству чи організації культури, творчому колективу, виконавцю на правах власності або регулярно використовується ним не менше одного року на підставі інших цивільно-правових угод.

Стаття 2. Організація гастрольних заходів

Гастролі проводяться на підставі договорів, укладених відповідно до закону.

Порядок організації і проведення гастрольних заходів визначається Кабінетом Міністрів України.

Організатори гастрольних заходів несуть відповідальність за дотримання положень законодавства України про авторські і суміжні права.

Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні, формує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

(статтю 2 доповнено частиною четвертою
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5461-VI)

Стаття 3. Обмеження при здійсненні гастрольних заходів

При проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі, до пропаганди війни, тероризму й екстремізму.

Не допускається проведення гастрольних заходів, що пропагують порнографію, культ насильства й жорстокості, виробництво та вживання наркотиків і психотропних речовин.

Розділ II
Виключено

(згідно із Законом України
 від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Розділ III
ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНИХ ГАСТРОЛЕРІВ

Стаття 8. Порядок формування коштів для підтримки вітчизняних гастролерів

Підтримка вітчизняних гастролерів здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

(частина перша статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Частину другу статті 8 виключено

 (згідно із Законом України
 від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Стаття 9. Виключено

 (згідно із Законом України
 від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 10. Відповідальність за порушення цього Закону

Особи, які порушили вимоги цього Закону, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Частину другу статті 10 виключено

 (згідно із Законом України
 від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Частину третю статті 10 виключено

 (згідно із Законом України
 від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів у зв'язку з прийняттям цього Закону.

4. Пункт 4 розділу V втратив чинність

(у зв'язку з втратою чинності Законом України від 25.06.91 р. N 1251-XII згідно з Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. N 2755-VI)


 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
10 липня 2003 року
N 1115-IV