ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав

Верховна Рада України постановляє:

Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав, підписаний 30 вересня 2010 року в м. Мінську, який набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, яким Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про виконання відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5437-VI

 


 

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, далі - Сторони,

з метою розвитку положень Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Республіки Білорусь, що працюють за межами своїх держав, від 17 липня 1995 року (далі - Угода),

домовилися про таке:

Стаття 1

Внести до Угоди такі зміни і доповнення:

1. У частині першій статті 2:

слова "з Української Сторони - Міністерство праці України" замінити словами "від Української Сторони - Міністерство праці та соціальної політики України";

слова "з Білоруської Сторони - Міністерство праці Республіки Білорусь" замінити словами "від Білоруської Сторони - Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь";

2. Доповнити статтю 2 частиною четвертою такого змісту:

"Про зміни в назві або переліку своїх Уповноважених Органів Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами";

3. У пункті 1 статті 3:

слова "органу по праці" замінити словами "Уповноваженого Органу";

доповнити пункт частиною другою такого змісту:

"Дозвіл на працевлаштування відповідного Уповноваженого Органу Держави працевлаштування не потрібний для керівників підприємств, установ, організацій, власниками майна, у тому числі майнових комплексів, яких є:

для України - Україна, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади,

для Республіки Білорусь - Республіка Білорусь, адміністративно-територіальні одиниці.";

4. У пункті 1 статті 6 частину першу викласти у такій редакції:

"1. В'їзд працівників та членів їхніх сімей на територію Держави працевлаштування, їхня трудова діяльність, перебування і виїзд здійснюються відповідно до національного законодавства цієї держави і міжнародних договорів, учасницями яких є держави обох Сторін.".

Стаття 2

Цей Протокол набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, яким Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про виконання відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Протоколом, і діє протягом періоду дії Угоди, становлячи його невід'ємну частину.

Вчинено у місті Мінськ "30" вересня 2010 року у двох примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову юридичну силу. У разі розбіжностей щодо тлумачення положень цього Протоколу перевага надається тексту російською мовою.

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Республіки Білорусь