ЗАКОН УКРАЇНИ

Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів

(назва із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 30.11.2005 р. N 3151-IV)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 30 листопада 2005 року N 3151-IV,
 від 6 грудня 2006 року N 427-V,
від 18 грудня 2008 року N 694-VI
(зміни, внесені Законом України від 18 грудня 2008 року N 694-VI, визнано
 такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 14 липня 2009 року N 18-рп/2009),
 від 6 липня 2012 року N 5177-VI

З метою регулювання ввезення на митну територію України та проведення першої реєстрації ввезених або виготовлених в Україні транспортних засобів, а також поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів Верховна Рада України постановляє:

(постановляюча частина із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 30.11.2005 р. N 3151-IV,
від 18.12.2008 р. N 694-VI)

(зміни, внесені Законом України від 18.12.2008 р. N 694-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.07.2009 р. N 18-рп/2009)


1. Стаття 1 втратила чинність з 16 травня 2008 року - дня вступу України до Світової організації торгівлі

(стаття 1 у редакції Закону України
 від 30.11.2005 р. N 3151-IV,
 втратила чинність відповідно до статті 31 цього Закону,
 враховуючи зміни, внесені Законом України від 06.12.2006 р. N 427-V)

2. Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2" згідно з технічними регламентами та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня "В" ДСТУ UN/ECE R 49-02А,В:2002 або "B","C","D" ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів):

- для тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів - коди товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 згідно з УКТ ЗЕД - з 1 січня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначені транспортні засоби, переміщені на митну територію України або виготовлені в Україні до 31 грудня 2005 року включно, та транспортні засоби, на які до 31 грудня 2005 року включно видано сертифікати відповідності;

(абзац другий частини першої статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.07.2012 р. N 5177-VI)

- для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення - коди товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД - з 1 січня 2007 року. 

(абзац третій частини першої статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.07.2012 р. N 5177-VI)

(стаття 2 у редакції Закону України
 від 30.11.2005 р. N 3151-IV)

Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам:

не нижче рівня "ЄВРО-3" - з 1 січня 2013 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-3" як обов'язкових;

не нижче рівня "ЄВРО-4" - з 1 січня 2014 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-4" як обов'язкових;

не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно;

не нижче рівня "ЄВРО-6" - з 1 січня 2018 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2017 року включно.

(статтю 2 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 18.12.2008 р. N 694-VI)

(зміни, внесені Законом України від 18.12.2008 р. N 694-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.07.2009 р. N 18-рп/2009)


(частина друга статті 2 у редакції 
Закону України від 06.07.2012 р. N 5177-VI)

21. Екологічні норми, методи випробувань, позначення рівня екологічних норм, процедури підтримання відповідного екологічного рівня колісних транспортних засобів протягом всього терміну їх експлуатації визначаються згідно з особливостями конструкції транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, укладеної у 1958 році, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил Європейської економічної комісії ООН у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.

(Закон доповнено статтею 21 згідно із
 Законом України від 18.12.2008 р. N 694-VI)

(зміни, внесені Законом України від 18.12.2008 р. N 694-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.07.2009 р. N 18-рп/2009)


(стаття 21 у редакції Закону
 України від 06.07.2012 р. N 5177-VI)

3. Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-6" або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 30.11.2005 р. N 3151-IV,
від 18.12.2008 р. N 694-VI)

(зміни, внесені Законом України від 18.12.2008 р. N 694-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.07.2009 р. N 18-рп/2009)


(стаття 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 06.07.2012 р. N 5177-VI)

31. Стаття 1 цього Закону втрачає чинність з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

(Закон доповнено статтею 31 згідно із
 Законом України від 30.11.2005 р. N 3151-IV,
стаття 31 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 06.12.2006 р. N 427-V)

32. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання до України. 

(Закон доповнено статтею 32 згідно із
 Законом України від 30.11.2005 р. N 3151-IV)

4. Статтю 4 виключено

 (згідно із Законом України
 від 30.11.2005 р. N 3151-IV)

5. Статтю 5 виключено

 (згідно із Законом України
 від 30.11.2005 р. N 3151-IV)

6. Пункт 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 4, ст. 16) виключити.

7. Пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 368) виключити.

8. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

(стаття 8 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 30.11.2005 р. N 3151-IV)

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
6 липня 2005 року
N 2739-IV