ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки, що додається.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім абзаців третього - шостого пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити виконання заходів Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки;

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів, визначених Загальнодержавною цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки;

вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону, шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 червня 2012 року
N 4909-VI

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 7 червня 2012 року N 4909-VI


ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ НА 2013 - 2017 РОКИ

I. Мета Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки

1. Метою Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки (далі - Програма) є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

II. Шляхи та способи розв'язання проблеми

1. Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом.

III. Заходи і завдання Програми

1. Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

1) інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій;

2) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;

3) очищення територій від вибухонебезпечних предметів;

4) реабілітація територій, забруднених внаслідок військової діяльності;

5) гідрометеорологічне забезпечення;

6) матеріально-технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту;

7) підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації.

2. Для розв'язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань Програми, що включають проведення комплексу робіт щодо:

1) протизсувного захисту територій;

2) берегоукріплення Азовського і Чорного морів та інших водних об'єктів;

3) протикарстового захисту територій;

4) ліквідації наслідків небезпечних екзогенних процесів внаслідок впливу гірничих робіт на території державного підприємства "Солотвинський солерудник" (смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області);

5) удосконалення системи контролю за греблями гідроспоруд;

6) вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод" (м. Горлівка Донецької області);

7) поводження з небезпечними берилійвмісними відходами на території державного науково-виробничого підприємства "Захід" (м. Київ);

8) санації території та об'єктів ВАТ "Радикал" (м. Київ);

9) ліквідації екологічних і соціальних наслідків довготривалого видобутку нафти та озокериту на території м. Борислава Львівської області;

10) захисту територій і населених пунктів Сокальського району та Червоноградської міської ради Львівської області;

11) ліквідації негативних екологічних наслідків діяльності державного підприємства "Калійний завод "ВАТ "Оріана" (м. Калуш Івано-Франківської області);

12) приведення дніпровських судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у безпечний стан;

13) створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на 1276 хімічно небезпечних об'єктах;

14) приведення території, забрудненої боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, в екологічно безпечний стан;

15) надання піротехнічним підрозділам послуг щодо оренди складів вибухових речовин;

16) знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів;

17) ліквідації колишніх шахтних пускових установок та приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території об'єктів військової інфраструктури;

18) приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території баз зберігання компонентів ракетного палива;

19) приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території баз, арсеналів, складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів;

20) приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території військових аеродромів;

21) удосконалення державної системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;

22) розвитку наукових досліджень;

23) інфраструктурного забезпечення в галузі гідрометеорологічної діяльності;

24) технічного переоснащення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та державних аварійно-рятувальних служб Міністерства надзвичайних ситуацій України;

25) технічного переоснащення державного підприємства "Мобільний рятувальний центр МНС України";

26) технічного переоснащення авіаційних підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України;

27) технічного переоснащення медичної служби Міністерства надзвичайних ситуацій України;

28) проведення реконструкції систем централізованого оповіщення населення;

29) удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства надзвичайних ситуацій України;

30) забезпечення функціонування та розвитку Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;

31) створення оперативного матеріального резерву Міністерства надзвичайних ситуацій України для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги потерпілим.

IV. Державного замовника Програми наведено в додатку 1.

V. Завдання і заходи з виконання Програми наведено в додатку 2.

VI. Очікувані результати, ефективність Програми

1. Виконання Програми дасть змогу:

1) забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;

2) знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;

3) удосконалити механізм здійснення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;

4) підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

5) здійснити матеріально-технічне переоснащення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та державних спеціалізованих аварійно-рятувальних служб Міністерства надзвичайних ситуацій України, підвищити ефективність їх функціонування.

2. Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної єдиної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.

3. Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

VII. Обсяги та джерела фінансування Програми

1. Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів Програми становить 12251,304 млн гривень, з них за рахунок державного бюджету - 10356,04 млн гривень, місцевих бюджетів - 611,764 млн гривень, інших не заборонених законом джерел - 1283,5 млн гривень.

VIII. Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється щороку під час складення проектів державного та місцевого бюджетів на відповідний рік.

____________