ЗАКОН УКРАЇНИ

Про молоко та молочні продукти

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 30 листопада 2006 року N 402-V,
від 15 квітня 2010 року N 2132-VI

(У тексті Закону слова "якість та безпека" в усіх відмінках замінено словами "безпечність та якість" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 15 квітня 2010 року N 2132-VI)

 

Цей Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення безпечності та якості молока і молочних продуктів для життя та здоров'я населення і довкілля під час їх виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України.

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

атестація - процедура оцінки відповідності вимогам нормативних документів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного та технічного стану виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів;

виробник молока та молочної сировини - юридична особа незалежно від форми власності, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, особисте селянське господарство, фізична особа, яка утримує корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляє молоко і молочну сировину;

абзац четвертий статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

абзац п'ятий статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 30.11.2006 р. N 402-V)

маркування - інформація про молоко, молочну сировину та молочні продукти, нанесена на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів;

молоко сире - продукт нормальної секреції молочних залоз однієї або декількох здорових корів, овець, кіз, буйволиць, кобил, температура якого не перевищує 40° C і який не піддавався будь-якій обробці (далі - молоко);

молочна сировина - молоко, яке піддавалося попередній фізичній обробці (фільтрації, охолодженню), а також будь-які молочні продукти, що містять виключно складові молока (молочний жир, молочний білок, лактозу) і можуть бути використані у виробництві іншої продукції;

(абзац восьмий статті 1 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

молочні продукти - продукти, одержані з молока або молочної сировини, які можуть містити харчові добавки, необхідні для виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складових молока (молочний жир, молочний білок, лактозу);

(абзац дев'ятий статті 1 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

традиційні молочні продукти - масло, сири; а також кисломолочні продукти, вироблені із застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих бактерій - ацидофілін, простокваша, ряжанка, сметана, сир кисломолочний; кефір - із застосуванням заквасок на кефірних грибках;

(абзац десятий статті 1 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

пакування - вміщення молочної сировини та молочних продуктів у тару чи пакувальний матеріал;

(абзац одинадцятий статті 1 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

переробне підприємство - підприємство, яке закуповує молоко та молочну сировину, має виробничі потужності та умови для переробки молочної сировини, виробляє молочні продукти, що відповідають вимогам безпечності та якості;

(абзац дванадцятий статті 1 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від форми власності, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка здійснює виробництво, переробку та реалізацію молока, молочної сировини і молочних продуктів;

абзац чотирнадцятий статті 1 виключено 

(згідно із Законом України
 від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

узгоджувальна комісія - комісія, яка створюється з представників підприємств та організацій по виробництву молока, його переробці та реалізації молочної продукції.

абзац шістнадцятий статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 30.11.2006 р. N 402-V)

Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України молока, молочної сировини та молочних продуктів, і поширюється на суб'єктів господарювання, які проводять господарську діяльність у цій сфері.

Стаття 3. Основні засади державної політики щодо забезпечення безпечності та якості молока і молочних продуктів

Основними засадами державної політики щодо забезпечення безпечності та якості молока і молочних продуктів для життя та здоров'я населення є:

забезпечення внутрішніх потреб держави в молочних продуктах широкого асортименту та нарощування їх експорту;

здійснення контролю за безпечністю та якістю молока, молочної сировини і молочних продуктів;

сприяння розвитку інтеграційних процесів між виробником, переробником та реалізатором;

проведення моніторингу ринку молока, молочної сировини і молочних продуктів;

(абзац п'ятий частини першої статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

удосконалення митно-тарифної та цінової політики у частині захисту вітчизняних виробників молока та молочної продукції;

розроблення загальнодержавних програм розвитку селекційно-племінної справи.

Стаття 4. Вимоги до показників безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів

Молоко, молочна сировина і молочні продукти, що виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України, повинні відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, які встановлені нормативно-правовими актами України.

Базисні норми масової частки жиру і білка в молоці розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

(стаття 4 у редакції Закону України
 від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

Стаття 5. Вимоги до пакування і маркування молочної сировини та молочних продуктів

Тара та упаковка для молочної сировини та молочних продуктів повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

Пакування та маркування молочної сировини та молочних продуктів здійснюються відповідно до законодавства України.

Не допускається використання назв молочних продуктів у власних назвах продуктів та торговельних марках, якщо ці продукти виробляються з використанням сировини немолочного походження.

Забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції (крім пакування масла, сиру, сухих молочних продуктів атестованими структурними підрозділами одного переробного підприємства або атестованими переробними підприємствами, що входять до складу одного об'єднання).

(частина четверта статті 5 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

Стаття 6. Підтвердження відповідності безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів

Підтвердження відповідності безпечності та якості молока і молочної сировини та молочних продуктів здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

У виробництві традиційних молочних продуктів забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти.

(частина друга статті 6 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

Молочна сировина та молочні продукти, які ввозяться на митну територію України, підлягають контролю згідно із законодавством України.

Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів після їх затвердження підлягають опублікуванню в засобах масової інформації центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Стаття 7. Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення або подальше використання молока, молочної сировини та молочних продуктів, які не відповідають вимогам, встановленим законодавством України

Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення або подальше використання молока, молочної сировини та молочних продуктів, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, проводяться в порядку, встановленому законом.

Молоко, молочна сировина та молочні продукти, які не відповідають встановленим вимогам і не можуть бути повернуті в обіг шляхом знезараження (знешкодження), переробки, підлягають утилізації або знищенню в порядку, встановленому законом.

Стаття 8. Вимоги до технологічного обладнання та супутніх матеріалів

Технологічне обладнання, супутні матеріали та транспортні засоби, в яких перевозяться і зберігаються молоко, молочна сировина та молочні продукти, повинні виготовлятися з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я для використання за цільовим призначенням і контакту з харчовими продуктами.

Стаття 9. Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктів

Виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів (крім молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), у тому числі продуктів для дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку) здійснюється за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з їх виробництва, що видається відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини, а виробництво молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), у тому числі продуктів для дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку - за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з їх виробництва, що видається відповідним головним державним санітарним лікарем.

Експлуатаційний дозвіл видається у встановленому законодавством порядку.

(частину першу статті 9 замінено двома частинами
 згідно із Законом України від 15.04.2010 р. N 2132-VI,
у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

Забороняється продаж молока та молочної сировини без документа, що засвідчує епізоотичне благополуччя тварин у господарствах, який видається безплатно державними установами ветеринарної медицини згідно із законодавством України.

Стаття 10. Організація суб'єктами господарювання контролю за безпечністю та якістю молока, молочної сировини і молочних продуктів

Контроль за безпечністю та якістю молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до закону шляхом:

додержання умов виробництва, зберігання та реалізації молока, молочної сировини і молочних продуктів відповідно до нормативно-правових актів;

створення та діяльності лабораторій, обладнаних сучасними приладами і відповідними реактивами для визначення показників безпечності та якості молока, молочної сировини та молочних продуктів.

(стаття 10 у редакції Закону України
 від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

Стаття 11. Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів

Суб'єкти господарювання (крім особистих селянських господарств, фізичних осіб), які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам нормативно-правових актів.

Об'єктами атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів є нормативна документація на продукцію, а також технологічне обладнання, засоби вимірювальної техніки та контролю, випробувальне обладнання.

Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушення виробником вимог нормативно-правових актів про безпечність та якість молока, молочної сировини і молочних продуктів.

Підставою для переатестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів є:

закінчення строку дії атестата;

зміна суб'єктом господарювання виду діяльності, найменування, місцезнаходження або виду продукції.

Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів може бути анульований у разі:

порушення вимог законодавства у сфері виробництва зазначеної продукції;

невиконання розпорядження відповідного органу про усунення порушень умов виробництва.

У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відмову у видачі атестата суб'єкту господарювання протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення надсилається письмове повідомлення із зазначенням підстави відмови:

підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих на атестацію.

Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів видається безоплатно протягом місяця з дня подання письмової заяви до відповідного територіального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів проводиться один раз на п'ять років.

Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Виробництво та переробка молока, молочної сировини і молочних продуктів без атестата виробництва забороняються.

Особисте селянське господарство, фізичні особи, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць чи кобилиць для виробництва молока, молочної сировини, повинні мати довідку про епізоотичне благополуччя тварин у господарствах, що видається установою ветеринарної медицини за місцем утримання тварин.

(стаття 11 у редакції Закону України
 від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

Стаття 12. Реєстрація атестованого виробництва

Інформація про атестовані суб'єкти господарювання всіх форм власності, які здійснюють виробництво та переробку молока, молочної сировини і молочних продуктів, заноситься до реєстру, що ведеться центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, з присвоєнням кожному суб'єкту господарювання реєстраційного номера.

Ведення реєстру здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом із центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я і технічного регулювання та споживчої політики.

Реєстр атестованих виробників публікується в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Стаття 13. Права та обов'язки суб'єктів господарювання

(назва статті 13 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

Суб'єкти господарювання мають прав: 

(абзац перший частини першої статті 13 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

отримувати від відповідних державних органів у встановленому порядку необхідну інформацію, законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань безпечності та якості продукції, що виробляється;

звертатися за захистом порушених прав до суду відповідно до закону.

Суб'єкти господарювання зобов'язані: 

(абзац перший частини другої статті 13 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

додержувати вимог нормативних документів при виробництві молока, молочної сировини і молочної продукції, а також при їх зберіганні, транспортуванні та реалізації;

забезпечувати додержання вимог санітарних та ветеринарно-санітарних норм і правил, а також за розпорядженнями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної установи ветеринарної медицини здійснювати протиепідемічні та протиепізоотичні заходи з метою запобігання розповсюдженню захворювань, спільних для людей і тварин;

забезпечувати контроль безпечності та якості продукції;

вести в установленому законодавством порядку документацію, яка підтверджує безпечність та якість продукції;

(абзац п'ятий частини другої статті 13 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

надавати необхідну для здійснення державного контролю і нагляду інформацію, документацію, зразки молока, молочної сировини, компонентів рецептури молочних продуктів для проведення лабораторних досліджень у кількості, передбаченій нормативно-правовими актами;

виконувати інші обов'язки, встановлені законом;

за наявності виробничих потужностей забезпечувати повну переробку молочної сировини, а в разі їх відсутності - реалізовувати підприємствам, які можуть її переробляти.

(абзац восьмий частини другої статті 13 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

Стаття 14. Державний контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки, реалізації, експорту та імпорту молока, молочної сировини та молочних продуктів

Державний контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки, реалізації, експорту та імпорту молока, молочної сировини та молочних продуктів здійснюють:

з питань додержання ветеринарно-санітарних вимог у процесі утримання тварин, виробництва молока, молочної сировини, використання обладнання, тари, транспортних засобів, постійного контролю, нагляду з проведенням моніторингових досліджень за показниками їх безпечності, під час експорту та імпорту молочної продукції - державні установи ветеринарної медицини;

(абзац другий частини першої статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

з питань додержання санітарних норм і правил у процесі розроблення технічних умов і регламентів на молочні продукти, визначення показників їх безпечності та здійснення періодичного нагляду у процесі виробництва, обігу та імпорту молочних продуктів, а також за використанням обладнання, тари, транспортних засобів - установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби;

(абзац третій частини першої статті 14 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

з питань додержання виробником вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов'язаних з якістю продукції (крім ветеринарно-санітарних вимог), вимог періодичного державного метрологічного нагляду та вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів - органи виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики.

Забороняється стягнення плати з виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів за здійснення перевірок та нагляду органами державного контролю.

(частина друга статті 14 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

Стаття 15. Повноваження посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів

Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль (нагляд) та державний санітарно-епідеміологічний нагляд, а також державний нагляд за додержанням прав споживачів, стандартів, норм та правил, з метою виконання покладених на них завдань у межах їх компетенції мають право:

безперешкодно відвідувати об'єкти перевірки, одержувати необхідну для здійснення державного контролю інформацію, документацію, зразки сировини та готової продукції для проведення лабораторних досліджень у кількості, передбаченій нормативно-правовими актами;

давати обов'язкові до виконання вказівки про проведення санітарних, протиепідемічних, ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних заходів, а також про усунення у визначені строки порушень стандартів, норм, правил та вимог державного метрологічного нагляду, встановлених відповідно до законодавства України;

забороняти виробництво, переробку та реалізацію молока, молочної сировини і молочних продуктів у разі виявлення невідповідності ветеринарно-санітарним вимогам, вимогам до їх безпечності та якості і невиконання вимог цього Закону;

забороняти виробництво, переробку та реалізацію молока, молочної сировини та молочних продуктів до проведення необхідних санітарних, протиепідемічних, ветеринарно-санітарних і протиепізоотичних заходів, а також заходів щодо усунення виявлених порушень стандартів, норм, правил, встановлених відповідно до законодавства та законних вимог державного метрологічного нагляду;

повідомляти орган, який проводив атестацію суб'єкта господарювання, про виявлені порушення.

Стаття 16. Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів

Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється виходячи з пріоритетності розвитку молочної галузі агропромислового комплексу, зокрема шляхом фінансування з Державного бюджету України:

програм розвитку селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві, протиепізоотичних заходів, що мають загальнодержавне значення;

дотацій на молоко незбиране екстра вищого, першого та другого ґатунку і вершки незгущені;

(абзац третій частини першої статті 16 у редакції
 Закону України від 30.11.2006 р. N 402-V,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

підтримки виробництва продукції дитячого харчування;

абзац п'ятий частини першої статті 16 виключено

(згідно із Законом України
 від 30.11.2006 р. N 402-V)

надання пільгових короткострокових і довгострокових кредитних ресурсів;

лізингових послуг щодо придбання обладнання вітчизняного та зарубіжного виробництва для технічного переоснащення і запровадження сучасних технологій виробництва та переробки молока і молочних продуктів суб'єктами господарювання, на яких поширюється дія цього Закону;

стимулювання підвищення якості молока, що відповідає вимогам державного стандарту України, через доплати у відсотках до закупівельної ціни:

для молока ґатунку екстра - 25 відсотків;

(абзац дев'ятий частини першої статті 16 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

для молока вищого ґатунку - 20 відсотків. 

(абзац десятий частини першої статті 16 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

Положення по нарахуванню та виплаті зазначених у частині першій цієї статті коштів для державної підтримки виробників молока, молочної сировини та молочних продуктів затверджуються Кабінетом Міністрів України за погодженням з комітетами Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин та з питань бюджету.

Стаття 17. Виключена 

(згідно із Законом
 України від 30.11.2006 р. N 402-V)

Стаття 18. Виключена 

(згідно із Законом
 України від 30.11.2006 р. N 402-V)

Стаття 19. Виключена 

(згідно із Законом
 України від 30.11.2006 р. N 402-V)

Стаття 20. Узгоджувальна комісія

Узгоджувальна комісія (далі - Комісія) створюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики з метою погодження та подання рекомендацій щодо закупівельних цін на молоко, оптово-відпускних цін на молочну продукцію та торговельних надбавок.

Комісія є колегіальним органом і складається з рівної кількості представників від виробників молока, молочної сировини, підприємств або організацій, які об'єднують переробні підприємства, а також організацій, які представляють інтереси підприємств, що реалізують молочну продукцію.

Члени Комісії можуть бути відкликані за заявою організації, яка запропонувала їх кандидатури.

Строк повноважень Комісії - два роки.

Стаття 21. Відповідальність за порушення норм цього Закону

За порушення норм цього Закону щодо виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів посадові особи і фізичні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.

У разі порушення вимог показників щодо безпечності та якості продукції на суб'єктів господарювання накладаються штрафи відповідно до закону.

(частина друга статті 21 у редакції
 Закону України від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

Частину третю статті 21 виключено 

(згідно із Законом України
 від 15.04.2010 р. N 2132-VI)

Стаття 22. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів

Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється шляхом:

участі в роботі міжнародних організацій;

укладання міжнародних договорів;

гармонізації нормативних документів, норм і правил з міжнародними стандартами, нормами та правилами, які визначають вимоги до безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів, а також ветеринарно-санітарними вимогами;

обміну інформацією про заходи, які вживаються для забезпечення належної безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів України.

Стаття 23. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів, можуть провадити відповідну діяльність без одержання атестата і занесення до відповідного реєстру, але не більше ніж протягом одного року після набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього Закону.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
24 червня 2004 року
N 1870-IV